INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...307

Event Time Download Description
2022-12-31 17:12:30Download fileTran, Tran Peak-1.135, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.757
2022-12-31 17:12:21Download fileTran, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.331
2022-12-31 17:12:13Download fileTran, Tran Peak-1.151, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.567
2022-12-31 17:12:03Download fileTran, Tran Peak-0.922, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.575
2022-12-31 17:01:40Download fileTran, Tran Peak-1.308, Long Peak-0.638, Vert Peak-1.364
2022-12-31 17:00:53Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.386
2022-12-31 16:59:26Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.213, Vert Peak-0.181
2022-12-31 16:59:15Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.213
2022-12-31 16:55:01Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.315
2022-12-31 16:17:14Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.378
2022-12-31 16:16:55Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.339
2022-12-31 16:16:11Download fileVert, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.599
2022-12-31 16:16:01Download fileVert, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.906, Vert Peak-0.599
2022-12-31 16:15:52Download fileLong, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.969, Vert Peak-0.552
2022-12-31 16:15:28Download fileLong, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.292
2022-12-31 16:15:10Download fileLong, Tran Peak-1.332, Long Peak-0.875, Vert Peak-0.544
2022-12-31 16:14:20Download fileVert, Tran Peak-1.253, Long Peak-0.765, Vert Peak-1.033
2022-12-31 16:13:47Download fileLong, Tran Peak-0.930, Long Peak-0.851, Vert Peak-0.402
2022-12-31 15:52:42Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.276
2022-12-31 15:52:15Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.307
2022-12-31 15:41:54Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.276
2022-12-31 15:39:26Download fileTran, Tran Peak-0.631, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.386
2022-12-31 15:35:25Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.363
2022-12-27 11:20:07Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-1.182, Vert Peak-0.292
2022-12-27 11:16:36Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.418
2022-12-27 10:55:08Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.394
2022-12-27 10:41:23Download fileLong, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.236
2022-12-27 10:41:10Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.355
2022-12-27 10:41:01Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.300
2022-12-27 10:40:48Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.205