INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...921

Event Time Download Description
2020-09-12 23:17:31Download fileTran, Tran Peak-2.727, Long Peak-2.183, Vert Peak-2.680
2020-09-11 14:54:54Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.575
2020-09-10 22:54:50Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.749
2020-09-10 18:33:55Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.473
2020-09-10 16:50:41Download fileLong, Tran Peak-2.041, Long Peak-2.688, Vert Peak-2.120
2020-09-10 16:47:43Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.993, Vert Peak-0.631
2020-09-10 16:47:34Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.441
2020-09-10 16:45:14Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.434
2020-09-10 16:43:53Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.489
2020-09-10 16:31:48Download fileLong, Tran Peak-0.560, Long Peak-1.040, Vert Peak-0.772
2020-09-10 16:30:55Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.528
2020-09-10 16:30:50Download fileLong, Tran Peak-0.796, Long Peak-1.182, Vert Peak-1.025
2020-09-10 16:30:46Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.410
2020-09-10 16:26:15Download fileLong, Tran Peak-0.567, Long Peak-1.048, Vert Peak-0.765
2020-09-10 16:25:58Download fileLong, Tran Peak-0.567, Long Peak-1.064, Vert Peak-0.780
2020-09-10 16:24:48Download fileLong, Tran Peak-0.623, Long Peak-1.230, Vert Peak-0.867
2020-09-10 16:24:26Download fileLong, Tran Peak-0.536, Long Peak-1.222, Vert Peak-0.788
2020-09-10 16:24:20Download fileLong, Tran Peak-1.237, Long Peak-1.844, Vert Peak-1.632
2020-09-10 16:24:11Download fileLong, Tran Peak-0.930, Long Peak-1.498, Vert Peak-1.237
2020-09-10 16:23:32Download fileLong, Tran Peak-0.820, Long Peak-1.356, Vert Peak-1.111
2020-09-10 16:23:21Download fileLong, Tran Peak-0.544, Long Peak-1.025, Vert Peak-0.812
2020-09-10 16:23:17Download fileLong, Tran Peak-0.591, Long Peak-1.056, Vert Peak-0.843
2020-09-10 16:22:43Download fileLong, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.875, Vert Peak-0.623
2020-09-10 16:22:27Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.339
2020-09-10 16:18:55Download fileLong, Tran Peak-1.379, Long Peak-2.499, Vert Peak-1.805
2020-09-10 16:18:33Download fileLong, Tran Peak-0.560, Long Peak-1.072, Vert Peak-0.828
2020-09-10 16:18:29Download fileLong, Tran Peak-1.364, Long Peak-2.049, Vert Peak-1.805
2020-09-10 16:18:24Download fileLong, Tran Peak-2.018, Long Peak-2.814, Vert Peak-2.585
2020-09-10 16:18:05Download fileVert, Tran Peak-1.174, Long Peak-1.805, Vert Peak-1.529
2020-09-10 16:17:34Download fileLong, Tran Peak-0.867, Long Peak-1.419, Vert Peak-1.151