INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...921

Event Time Download Description
2020-09-10 16:17:23Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.544
2020-09-10 16:17:07Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.575
2020-09-10 16:17:04Download fileLong, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.875, Vert Peak-0.733
2020-09-10 16:16:39Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.473
2020-09-10 16:12:38Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.276
2020-09-10 16:12:30Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.457
2020-09-10 16:10:46Download fileLong, Tran Peak-0.788, Long Peak-1.261, Vert Peak-1.040
2020-09-10 16:10:41Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.300
2020-09-10 16:10:36Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.268
2020-09-10 16:08:51Download fileLong, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.528
2020-09-10 16:05:33Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.252
2020-09-10 16:04:51Download fileTran, Tran Peak-1.135, Long Peak-1.576, Vert Peak-1.301
2020-09-10 16:04:43Download fileLong, Tran Peak-2.648, Long Peak-3.594, Vert Peak-3.271
2020-09-10 12:45:52Download fileVert, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.583
2020-09-10 11:51:38Download fileLong, Tran Peak-1.040, Long Peak-1.797, Vert Peak-1.293
2020-09-10 11:51:21Download fileLong, Tran Peak-0.843, Long Peak-1.482, Vert Peak-1.096
2020-09-10 11:50:57Download fileVert, Tran Peak-1.434, Long Peak-2.349, Vert Peak-1.750
2020-09-10 11:50:50Download fileVert, Tran Peak-0.946, Long Peak-1.537, Vert Peak-1.167
2020-09-10 11:50:46Download fileLong, Tran Peak-0.686, Long Peak-1.214, Vert Peak-0.930
2020-09-10 11:50:40Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.386
2020-09-10 11:50:34Download fileLong, Tran Peak-0.591, Long Peak-1.080, Vert Peak-0.772
2020-09-10 11:50:31Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.473
2020-09-10 11:50:13Download fileLong, Tran Peak-1.064, Long Peak-1.702, Vert Peak-1.356
2020-09-10 11:50:09Download fileLong, Tran Peak-0.796, Long Peak-1.308, Vert Peak-1.048
2020-09-10 11:50:00Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.528
2020-09-10 11:49:57Download fileLong, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.063
2020-09-10 11:49:44Download fileLong, Tran Peak-1.907, Long Peak-3.082, Vert Peak-2.309
2020-09-10 11:49:30Download fileLong, Tran Peak-0.820, Long Peak-1.482, Vert Peak-1.174
2020-09-10 11:49:21Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.071
2020-09-10 11:49:12Download fileLong, Tran Peak-1.025, Long Peak-1.663, Vert Peak-1.395