INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...307

Event Time Download Description
2022-12-27 10:36:29Download fileTran, Tran Peak-3.334, Long Peak-2.168, Vert Peak-5.777
2022-12-27 10:32:35Download fileTran, Tran Peak-2.002, Long Peak-1.096, Vert Peak-2.711
2022-12-27 10:28:08Download fileLong, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.307
2022-12-27 10:27:38Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.244
2022-12-27 10:26:38Download fileLong, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.268
2022-12-27 10:26:10Download fileLong, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.292
2022-12-27 10:25:47Download fileLong, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.284
2022-12-27 10:23:33Download fileLong, Tran Peak-1.766, Long Peak-2.034, Vert Peak-2.491
2022-12-22 20:53:29Download fileTran, Tran Peak-8.804, Long Peak-8.000, Vert Peak-7.630
2022-12-22 13:29:37Download fileTran, Tran Peak-7.701, Long Peak-7.661, Vert Peak-6.621
2022-12-22 13:28:50Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.575
2022-12-22 13:24:56Download fileTran, Tran Peak-1.316, Long Peak-1.198, Vert Peak-0.977
2022-12-22 13:22:39Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.394
2022-12-22 13:20:44Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.520
2022-12-22 13:03:27Download fileTran, Tran Peak-1.190, Long Peak-1.308, Vert Peak-1.127
2022-12-22 13:02:23Download fileTran, Tran Peak-1.017, Long Peak-1.001, Vert Peak-0.993
2022-12-22 13:00:00Download fileTran, Tran Peak-0.875, Long Peak-0.954, Vert Peak-0.938
2022-12-22 12:50:03Download fileTran, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.607
2022-12-22 12:46:58Download fileTran, Tran Peak-0.930, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.615
2022-12-21 17:47:50Download fileTran, Tran Peak-8.985, Long Peak-8.339, Vert Peak-7.795
2022-12-21 17:32:43Download fileTran, Tran Peak-1.332, Long Peak-1.111, Vert Peak-0.946
2022-12-21 17:31:41Download fileLong, Tran Peak-3.570, Long Peak-3.728, Vert Peak-2.940
2022-12-21 15:13:50Download fileTran, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.473
2022-12-21 15:12:17Download fileTran, Tran Peak-2.483, Long Peak-2.435, Vert Peak-2.467
2022-12-21 15:11:14Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.575
2022-12-21 15:10:54Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.552
2022-12-21 15:09:15Download fileTran, Tran Peak-0.843, Long Peak-0.796, Vert Peak-0.757
2022-12-21 15:07:15Download fileVert, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.560
2022-12-21 14:17:35Download fileTran, Tran Peak-1.017, Long Peak-0.962, Vert Peak-0.969
2022-12-21 14:17:20Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.615