INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...970

Event Time Download Description
2021-02-23 13:32:38Download fileVert, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.504
2021-02-23 13:32:23Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.575
2021-02-23 13:32:04Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.646
2021-02-23 13:31:48Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.599
2021-02-23 13:31:42Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.599
2021-02-23 13:31:14Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.583
2021-02-23 13:30:23Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.560
2021-02-23 13:19:28Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.615
2021-02-23 13:15:29Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.512
2021-02-23 13:14:30Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.615
2021-02-23 13:13:06Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.583
2021-02-23 13:12:04Download fileVert, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.504
2021-02-23 13:11:45Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.560
2021-02-23 13:11:40Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.591
2021-02-23 13:11:07Download fileVert, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.512
2021-02-23 13:11:02Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.536
2021-02-23 13:09:23Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.599
2021-02-23 13:09:09Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.560
2021-02-23 13:09:01Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.544
2021-02-23 13:08:56Download fileVert, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.520
2021-02-23 13:08:51Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.552
2021-02-23 13:08:42Download fileVert, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.623
2021-02-23 13:07:56Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.623
2021-02-23 13:07:18Download fileVert, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.599
2021-02-23 13:07:10Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.528
2021-02-23 13:06:47Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.528
2021-02-23 12:07:13Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.536
2021-02-23 12:07:06Download fileVert, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.504
2021-02-23 12:07:03Download fileVert, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.504
2021-02-23 12:06:57Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.536