INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


1...34567...307

Event Time Download Description
2022-12-21 14:17:09Download fileTran, Tran Peak-0.962, Long Peak-0.914, Vert Peak-0.938
2022-12-21 14:16:55Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.434
2022-12-21 14:16:38Download fileTran, Tran Peak-1.285, Long Peak-1.332, Vert Peak-1.190
2022-12-21 14:16:28Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.536
2022-12-21 14:16:03Download fileTran, Tran Peak-0.828, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.765
2022-12-21 14:15:50Download fileTran, Tran Peak-0.772, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.701
2022-12-21 14:15:41Download fileTran, Tran Peak-1.127, Long Peak-1.182, Vert Peak-1.072
2022-12-21 14:15:24Download fileTran, Tran Peak-0.843, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.954
2022-12-21 14:14:49Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.670
2022-12-21 14:14:36Download fileTran, Tran Peak-0.859, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.804
2022-12-21 14:14:11Download fileTran, Tran Peak-1.119, Long Peak-1.103, Vert Peak-1.040
2022-12-21 14:13:49Download fileVert, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.583
2022-12-21 14:13:10Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.449
2022-12-21 14:12:41Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.583
2022-12-21 14:11:48Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.528
2022-12-21 14:11:35Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.583
2022-12-21 14:10:58Download fileTran, Tran Peak-0.843, Long Peak-0.969, Vert Peak-0.914
2022-12-21 14:10:44Download fileTran, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.796
2022-12-21 14:10:26Download fileTran, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.662
2022-12-21 14:10:06Download fileTran, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.654
2022-12-21 14:09:30Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.599
2022-12-21 14:09:13Download fileTran, Tran Peak-0.954, Long Peak-0.891, Vert Peak-0.899
2022-12-21 14:08:56Download fileTran, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.678
2022-12-21 14:08:43Download fileTran, Tran Peak-5.155, Long Peak-5.005, Vert Peak-5.021
2022-12-21 14:08:34Download fileTran, Tran Peak-1.293, Long Peak-1.237, Vert Peak-1.245
2022-12-21 14:08:07Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.607
2022-12-21 13:19:03Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.386
2022-12-21 13:14:08Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.355
2022-12-21 13:09:12Download fileTran, Tran Peak-0.914, Long Peak-0.891, Vert Peak-0.623
2022-12-21 13:03:32Download fileTran, Tran Peak-0.772, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.504