INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


1...34567...921

Event Time Download Description
2020-09-10 11:49:04Download fileLong, Tran Peak-0.701, Long Peak-1.198, Vert Peak-0.946
2020-09-10 11:48:46Download fileVert, Tran Peak-5.982, Long Peak-7.496, Vert Peak-6.305
2020-09-10 11:48:24Download fileLong, Tran Peak-1.836, Long Peak-2.845, Vert Peak-2.562
2020-09-10 11:42:27Download fileLong, Tran Peak-2.506, Long Peak-3.689, Vert Peak-3.287
2020-09-10 11:42:10Download fileLong, Tran Peak-1.411, Long Peak-2.396, Vert Peak-1.758
2020-09-10 11:41:52Download fileLong, Tran Peak-1.797, Long Peak-2.499, Vert Peak-2.317
2020-09-10 11:41:40Download fileLong, Tran Peak-3.082, Long Peak-4.682, Vert Peak-3.894
2020-09-10 11:41:36Download fileVert, Tran Peak-2.317, Long Peak-3.373, Vert Peak-2.971
2020-09-10 11:40:57Download fileLong, Tran Peak-1.308, Long Peak-2.081, Vert Peak-1.702
2020-09-10 11:40:13Download fileVert, Tran Peak-0.583, Long Peak-1.064, Vert Peak-0.733
2020-09-10 11:40:00Download fileLong, Tran Peak-1.750, Long Peak-2.696, Vert Peak-2.246
2020-09-10 11:39:25Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.300
2020-09-10 11:39:09Download fileLong, Tran Peak-4.469, Long Peak-5.817, Vert Peak-4.808
2020-09-10 11:38:59Download fileTran, Tran Peak-2.475, Long Peak-3.760, Vert Peak-3.287
2020-09-09 19:12:14Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.591
2020-09-09 08:29:52Download fileLong, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.536
2020-09-08 23:05:35Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.544
2020-09-08 16:30:35Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.378
2020-09-07 21:40:20Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.457
2020-09-04 20:05:12Download fileTran, Tran Peak-1.056, Long Peak-0.355, Vert Peak-1.033
2020-09-04 11:44:22Download fileTran, Tran Peak-0.899, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.859
2020-09-03 20:18:34Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.536
2020-09-03 19:32:55Download fileTran, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.717
2020-09-02 20:28:02Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.623
2020-08-31 09:57:54Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.591
2020-08-23 13:49:13Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.189
2020-08-22 17:00:12Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.504
2020-08-22 13:07:45Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.544
2020-08-20 18:33:39Download fileTran, Tran Peak-0.796, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.725
2020-08-17 06:10:18Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.268