INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


1...34567...971

Event Time Download Description
2021-02-23 12:06:36Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.575
2021-02-23 12:06:28Download fileVert, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.504
2021-02-23 12:06:19Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.528
2021-02-08 20:17:58Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.560
2021-02-08 19:59:29Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.765
2021-02-08 19:34:09Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.323
2021-02-08 19:30:29Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.449
2021-02-08 19:27:07Download fileLong, Tran Peak-11.019, Long Peak-13.572, Vert Peak-13.446
2021-02-08 18:54:06Download fileTran, Tran Peak-13.147, Long Peak-12.170, Vert Peak-14.463
2021-02-08 18:48:50Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.544
2021-02-08 18:47:56Download fileTran, Tran Peak-1.805, Long Peak-1.379, Vert Peak-1.876
2021-02-08 18:46:56Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.457
2021-02-08 18:45:54Download fileTran, Tran Peak-2.798, Long Peak-3.105, Vert Peak-2.837
2021-02-08 18:30:08Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.631
2021-02-08 18:27:51Download fileTran, Tran Peak-0.725, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.646
2021-02-08 18:26:17Download fileTran, Tran Peak-6.755, Long Peak-4.650, Vert Peak-7.180
2021-02-08 18:23:38Download fileTran, Tran Peak-1.072, Long Peak-0.969, Vert Peak-1.096
2021-02-01 16:23:48Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.512
2021-02-01 15:13:50Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.567
2021-02-01 03:13:56Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.567
2021-01-30 14:20:10Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.583
2021-01-28 12:02:14Download fileVert, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.591, Vert Peak-2.215
2021-01-27 19:40:56Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.497
2021-01-27 15:28:49Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.536
2021-01-27 13:58:00Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.504
2021-01-27 12:11:15Download fileVert, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.835, Vert Peak-1.040
2021-01-26 23:05:12Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.544
2021-01-24 03:07:41Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.883, Vert Peak-0.315
2021-01-23 22:16:51Download fileTran, Tran Peak-1.009, Long Peak-0.985, Vert Peak-1.033
2021-01-04 22:39:10Download fileTran, Tran Peak-1.458, Long Peak-1.923, Vert Peak-1.986