INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


1...45678...921

Event Time Download Description
2020-08-15 19:14:21Download fileTran, Tran Peak-1.190, Long Peak-0.607, Vert Peak-1.174
2020-08-14 14:17:08Download fileTran, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.717
2020-08-13 21:55:48Download fileTran, Tran Peak-1.427, Long Peak-0.678, Vert Peak-1.340
2020-08-13 18:22:41Download fileTran, Tran Peak-0.922, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.843
2020-08-12 20:55:02Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.560
2020-08-12 16:59:34Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.441
2020-08-12 16:54:48Download fileLong, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.441
2020-08-11 00:33:12Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.560
2020-08-10 23:02:19Download fileTran, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.851, Vert Peak-0.662
2020-08-10 21:57:23Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.765
2020-08-10 20:20:09Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.575
2020-08-10 19:44:55Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.465
2020-08-09 23:11:31Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.757
2020-08-08 18:51:05Download fileTran, Tran Peak-1.356, Long Peak-0.678, Vert Peak-1.387
2020-08-08 11:12:07Download fileTran, Tran Peak-1.584, Long Peak-1.064, Vert Peak-1.639
2020-08-08 10:45:46Download fileTran, Tran Peak-1.592, Long Peak-0.820, Vert Peak-1.561
2020-08-07 22:30:47Download fileTran, Tran Peak-2.089, Long Peak-1.214, Vert Peak-2.034
2020-08-07 22:11:46Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.504
2020-08-07 21:33:18Download fileLong, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.418
2020-08-06 19:29:26Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.449
2020-08-06 18:29:00Download fileTran, Tran Peak-0.828, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.843
2020-08-06 17:40:35Download fileLong, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.426
2020-08-06 17:03:14Download fileTran, Tran Peak-0.757, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.701
2020-08-06 13:55:31Download fileTran, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.859, Vert Peak-0.741
2020-08-05 23:41:16Download fileLong, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.670
2020-08-05 22:51:45Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.575
2020-08-05 19:42:40Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.567
2020-08-05 18:37:20Download fileTran, Tran Peak-2.254, Long Peak-1.395, Vert Peak-2.365
2020-08-05 16:45:14Download fileTran, Tran Peak-2.112, Long Peak-1.237, Vert Peak-2.152
2020-08-05 14:09:24Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.851, Vert Peak-0.615