INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


1...45678...345

Event Time Download Description
2024-02-08 15:02:11Download fileTran, Tran Peak-1.261, Long Peak-1.230, Vert Peak-1.001
2024-02-08 14:58:12Download fileTran, Tran Peak-3.279, Long Peak-3.247, Vert Peak-2.814
2024-02-08 14:31:08Download fileLong, Tran Peak-3.247, Long Peak-3.184, Vert Peak-2.814
2024-02-08 14:25:30Download fileTran, Tran Peak-1.576, Long Peak-1.505, Vert Peak-1.308
2024-02-08 10:55:42Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.197
2024-02-07 16:06:14Download fileTran, Tran Peak-0.891, Long Peak-0.875, Vert Peak-0.741
2024-02-07 14:06:28Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.205
2024-02-07 13:42:29Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.284
2024-02-07 11:57:11Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.134
2024-02-07 11:03:18Download fileTran, Tran Peak-2.467, Long Peak-2.483, Vert Peak-2.097
2024-02-07 10:59:26Download fileTran, Tran Peak-1.230, Long Peak-1.167, Vert Peak-1.001
2024-02-07 10:55:05Download fileTran, Tran Peak-1.269, Long Peak-1.206, Vert Peak-1.040
2024-02-07 10:51:43Download fileTran, Tran Peak-1.403, Long Peak-1.285, Vert Peak-1.190
2024-02-07 10:47:31Download fileTran, Tran Peak-1.434, Long Peak-1.348, Vert Peak-1.230
2024-02-07 10:33:37Download fileTran, Tran Peak-1.135, Long Peak-1.103, Vert Peak-0.899
2024-02-06 19:48:18Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.276
2024-02-06 19:36:55Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.236
2024-02-06 19:22:35Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.236
2024-02-06 18:16:27Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.418
2024-02-06 17:56:46Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.292
2024-02-06 17:54:18Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.528
2024-02-06 17:46:43Download fileTran, Tran Peak-1.600, Long Peak-1.442, Vert Peak-1.285
2024-02-06 17:33:04Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.355
2024-02-06 17:23:16Download fileTran, Tran Peak-0.851, Long Peak-0.796, Vert Peak-0.670
2024-02-06 17:03:29Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.418
2024-02-06 16:52:08Download fileTran, Tran Peak-3.775, Long Peak-3.610, Vert Peak-3.271
2024-02-06 16:44:28Download fileTran, Tran Peak-0.796, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.607
2024-02-06 12:59:28Download fileTran, Tran Peak-3.720, Long Peak-3.728, Vert Peak-3.287
2024-02-06 12:59:05Download fileTran, Tran Peak-0.875, Long Peak-0.835, Vert Peak-0.717
2024-02-06 12:55:32Download fileTran, Tran Peak-2.751, Long Peak-2.656, Vert Peak-2.388