INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


1...45678...970

Event Time Download Description
2021-01-04 22:06:14Download fileLong, Tran Peak-6.416, Long Peak-6.597, Vert Peak-6.865
2021-01-04 21:50:43Download fileVert, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.615
2021-01-04 21:50:35Download fileVert, Tran Peak-25.537, Long Peak-19.744, Vert Peak-31.188
2021-01-04 21:37:16Download fileVert, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.536
2021-01-04 21:35:32Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.536
2021-01-04 21:32:38Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.662
2021-01-04 21:27:02Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.544
2021-01-02 12:32:58Download fileTran, Tran Peak-0.843, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.796
2021-01-02 12:32:43Download fileTran, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.615
2020-12-29 12:38:01Download fileVert, Tran Peak-0.741, Long Peak-1.009, Vert Peak-0.938
2020-12-29 12:10:20Download fileTran, Tran Peak-1.419, Long Peak-1.269, Vert Peak-1.403
2020-12-18 08:01:30Download fileLong, Tran Peak-1.332, Long Peak-1.513, Vert Peak-1.892
2020-12-18 07:59:16Download fileLong, Tran Peak-0.733, Long Peak-1.103, Vert Peak-1.655
2020-12-18 07:58:31Download fileVert, Tran Peak-1.261, Long Peak-1.923, Vert Peak-3.058
2020-12-17 08:20:46Download fileLong, Tran Peak-2.160, Long Peak-2.995, Vert Peak-4.792
2020-12-11 13:12:31Download fileLong, Tran Peak-0.930, Long Peak-1.490, Vert Peak-1.371
2020-12-11 13:11:16Download fileLong, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.489
2020-10-01 19:50:55Download fileTran, Tran Peak-0.772, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.772
2020-10-01 19:02:50Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.599
2020-10-01 12:22:17Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.473
2020-10-01 11:26:16Download fileTran, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.741
2020-09-30 19:33:36Download fileLong, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.473
2020-09-30 19:30:34Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.457
2020-09-30 19:09:27Download fileLong, Tran Peak-2.696, Long Peak-1.773, Vert Peak-2.814
2020-09-30 18:45:18Download fileTran, Tran Peak-0.788, Long Peak-0.891, Vert Peak-0.788
2020-09-30 17:15:48Download fileTran, Tran Peak-0.788, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.741
2020-09-30 13:16:37Download fileTran, Tran Peak-2.286, Long Peak-1.553, Vert Peak-2.223
2020-09-30 11:22:12Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.631
2020-09-30 06:43:57Download fileTran, Tran Peak-0.867, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.804
2020-09-29 21:16:29Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.528