INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


1...45678...307

Event Time Download Description
2022-12-21 13:00:55Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.339
2022-12-21 10:14:04Download fileVert, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.528
2022-12-20 18:21:08Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.481
2022-12-20 17:32:30Download fileTran, Tran Peak-1.537, Long Peak-1.442, Vert Peak-1.151
2022-12-19 21:21:39Download fileTran, Tran Peak-1.206, Long Peak-1.151, Vert Peak-0.835
2022-12-19 20:03:03Download fileTran, Tran Peak-2.483, Long Peak-2.420, Vert Peak-1.915
2022-12-16 10:25:23Download fileTran, Tran Peak-7.630, Long Peak-7.314, Vert Peak-6.715
2022-12-16 07:50:46Download fileTran, Tran Peak-2.152, Long Peak-2.041, Vert Peak-1.758
2022-12-16 00:22:15Download fileTran, Tran Peak-0.843, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.646
2022-12-15 04:22:24Download fileTran, Tran Peak-2.609, Long Peak-2.719, Vert Peak-2.168
2022-12-14 16:59:10Download fileTran, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.504
2022-12-14 10:51:29Download fileTran, Tran Peak-9.710, Long Peak-9.498, Vert Peak-8.441
2022-12-14 10:02:34Download fileTran, Tran Peak-6.558, Long Peak-6.329, Vert Peak-5.517
2022-12-13 13:06:53Download fileTran, Tran Peak-3.854, Long Peak-3.799, Vert Peak-3.232
2022-12-13 05:19:53Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.292
2022-12-12 16:14:18Download fileTran, Tran Peak-0.828, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.355
2022-12-12 09:36:17Download fileTran, Tran Peak-3.791, Long Peak-3.594, Vert Peak-3.176
2022-12-12 09:27:19Download fileTran, Tran Peak-3.878, Long Peak-3.468, Vert Peak-3.397
2022-12-11 10:14:13Download fileTran, Tran Peak-2.971, Long Peak-3.129, Vert Peak-2.554
2022-12-11 09:58:15Download fileTran, Tran Peak-2.901, Long Peak-3.121, Vert Peak-2.585
2022-12-10 18:16:55Download fileTran, Tran Peak-5.013, Long Peak-4.824, Vert Peak-4.335
2022-12-10 10:33:54Download fileTran, Tran Peak-9.308, Long Peak-9.190, Vert Peak-8.717
2022-12-10 06:38:11Download fileTran, Tran Peak-1.553, Long Peak-1.545, Vert Peak-1.245
2022-12-09 17:53:25Download fileTran, Tran Peak-3.366, Long Peak-3.334, Vert Peak-2.845
2022-12-09 16:42:15Download fileTran, Tran Peak-0.725, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.575
2022-12-09 15:43:17Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.583
2022-12-09 14:59:21Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.497
2022-12-09 14:33:31Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.607
2022-12-09 14:09:11Download fileTran, Tran Peak-1.442, Long Peak-1.269, Vert Peak-1.103
2022-12-09 13:20:58Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.504