INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


1...916917918919920921

Event Time Download Description
2015-05-18 23:02:11Download fileLong, Tran Peak-2.089, Long Peak-7.708, Vert Peak-0.118
2015-05-18 22:47:41Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.394
2015-05-18 22:33:22Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.386, Vert Peak-5.312
2015-05-18 22:33:10Download fileVert, Tran Peak-7.496, Long Peak-20.532, Vert Peak-4.217
2015-05-18 22:32:59Download fileTran, Tran Peak-8.859, Long Peak-7.299, Vert Peak-26.183
2015-05-18 22:23:27Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.536
2015-05-18 22:17:59Download fileVert, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.567
2015-05-18 22:03:01Download fileVert, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.363
2015-05-18 21:40:55Download fileVert, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.410
2015-05-18 21:17:37Download fileVert, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.331
2015-05-18 21:15:05Download fileTran, Tran Peak-54.566, Long Peak-27.295, Vert Peak-20.319
2015-05-18 21:02:25Download fileTran, Tran Peak-52.871, Long Peak-5.391, Vert Peak-11.768
2015-05-18 19:29:15Download fileLong, Tran Peak-34.570, Long Peak-75.248, Vert Peak-2.199
2015-05-18 12:01:07Download fileLong, Tran Peak-37.376, Long Peak-89.443, Vert Peak-5.903
2015-05-18 07:53:39Download fileTran, Tran Peak-28.414, Long Peak-4.319, Vert Peak-2.333
2015-05-18 07:52:08Download fileLong, Tran Peak-5.919, Long Peak-6.739, Vert Peak-0.583
2015-05-18 07:51:43Download fileTran, Tran Peak-16.307, Long Peak-7.858, Vert Peak-1.198
2015-05-18 07:50:49Download fileLong, Tran Peak-79.417, Long Peak-31.992, Vert Peak-0.631
2015-05-18 07:34:43Download fileLong, Tran Peak-1.939, Long Peak-15.433, Vert Peak-0.252
2015-05-18 07:33:47Download fileLong, Tran Peak-9.679, Long Peak-25.805, Vert Peak-4.839
2015-05-18 07:33:25Download fileLong, Tran Peak-48.394, Long Peak-28.446, Vert Peak-2.901