INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

Измервател за взриво-сеизмична активност Победа

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...298

Event Time Download Description
2022-08-02 20:09:49Download fileTran, Tran Peak-3.121, Long Peak-3.208, Vert Peak-2.656
2022-08-02 10:36:48Download fileTran, Tran Peak-4.721, Long Peak-4.374, Vert Peak-4.233
2022-08-02 10:28:53Download fileTran, Tran Peak-3.815, Long Peak-4.075, Vert Peak-3.358
2022-08-01 11:29:59Download fileTran, Tran Peak-6.676, Long Peak-6.503, Vert Peak-5.967
2022-07-31 19:05:07Download fileTran, Tran Peak-3.941, Long Peak-3.578, Vert Peak-3.366
2022-07-26 11:53:43Download fileTran, Tran Peak-13.691, Long Peak-13.005, Vert Peak-12.493
2022-07-26 11:38:05Download fileTran, Tran Peak-4.839, Long Peak-4.918, Vert Peak-4.280
2022-07-26 11:34:34Download fileTran, Tran Peak-9.576, Long Peak-10.136, Vert Peak-8.575
2022-07-26 11:27:16Download fileTran, Tran Peak-4.895, Long Peak-4.863, Vert Peak-4.398
2022-07-26 11:12:35Download fileTran, Tran Peak-5.880, Long Peak-6.061, Vert Peak-5.344
2022-07-26 08:08:35Download fileTran, Tran Peak-4.855, Long Peak-4.445, Vert Peak-4.319
2022-07-25 19:36:11Download fileTran, Tran Peak-5.667, Long Peak-5.494, Vert Peak-5.029
2022-07-25 19:30:06Download fileTran, Tran Peak-8.197, Long Peak-8.016, Vert Peak-7.417
2022-07-25 19:21:52Download fileTran, Tran Peak-5.281, Long Peak-5.454, Vert Peak-4.745
2022-07-25 19:19:39Download fileTran, Tran Peak-4.453, Long Peak-4.650, Vert Peak-4.012
2022-07-25 18:48:14Download fileTran, Tran Peak-2.893, Long Peak-2.924, Vert Peak-2.585
2022-07-25 18:44:43Download fileTran, Tran Peak-5.194, Long Peak-5.084, Vert Peak-4.627
2022-07-25 18:42:19Download fileTran, Tran Peak-5.785, Long Peak-5.691, Vert Peak-5.312
2022-07-25 18:39:13Download fileTran, Tran Peak-4.264, Long Peak-4.296, Vert Peak-3.823
2022-07-25 18:32:53Download fileTran, Tran Peak-4.035, Long Peak-4.201, Vert Peak-3.484
2022-07-25 16:55:14Download fileTran, Tran Peak-3.728, Long Peak-3.697, Vert Peak-3.302
2022-07-25 16:51:58Download fileTran, Tran Peak-2.908, Long Peak-2.908, Vert Peak-2.530
2022-07-25 16:48:52Download fileTran, Tran Peak-10.081, Long Peak-10.333, Vert Peak-8.993
2022-07-25 15:38:05Download fileTran, Tran Peak-7.149, Long Peak-7.291, Vert Peak-6.171
2022-07-25 12:28:35Download fileTran, Tran Peak-4.674, Long Peak-4.493, Vert Peak-4.083
2022-07-03 21:01:14Download fileTran, Tran Peak-2.577, Long Peak-2.711, Vert Peak-2.191
2022-07-03 20:55:05Download fileTran, Tran Peak-3.618, Long Peak-3.878, Vert Peak-3.224
2022-07-03 20:52:04Download fileTran, Tran Peak-7.724, Long Peak-7.945, Vert Peak-6.944
2022-07-03 17:37:45Download fileTran, Tran Peak-6.093, Long Peak-6.471, Vert Peak-5.462
2022-07-03 15:58:08Download fileTran, Tran Peak-5.982, Long Peak-6.408, Vert Peak-5.336