INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


Event Time Download Description
2020-09-19 14:21:22Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.473
2020-09-14 09:37:36Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.504
2020-09-14 07:46:46Download fileTran, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.638
2020-09-13 21:53:20Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.300
2020-09-12 23:17:31Download fileTran, Tran Peak-2.727, Long Peak-2.183, Vert Peak-2.680
2020-09-11 14:54:54Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.575
2020-09-10 22:54:50Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.749
2020-09-10 18:33:55Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.473
2020-09-10 16:50:41Download fileLong, Tran Peak-2.041, Long Peak-2.688, Vert Peak-2.120
2020-09-10 16:47:43Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.993, Vert Peak-0.631
2020-09-10 16:47:34Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.441
2020-09-10 16:45:14Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.434
2020-09-10 16:43:53Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.489
2020-09-10 16:31:48Download fileLong, Tran Peak-0.560, Long Peak-1.040, Vert Peak-0.772
2020-09-10 16:30:55Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.528
2020-09-10 16:30:50Download fileLong, Tran Peak-0.796, Long Peak-1.182, Vert Peak-1.025
2020-09-10 16:30:46Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.410
2020-09-10 16:26:15Download fileLong, Tran Peak-0.567, Long Peak-1.048, Vert Peak-0.765
2020-09-10 16:25:58Download fileLong, Tran Peak-0.567, Long Peak-1.064, Vert Peak-0.780
2020-09-10 16:24:48Download fileLong, Tran Peak-0.623, Long Peak-1.230, Vert Peak-0.867
2020-09-10 16:24:26Download fileLong, Tran Peak-0.536, Long Peak-1.222, Vert Peak-0.788
2020-09-10 16:24:20Download fileLong, Tran Peak-1.237, Long Peak-1.844, Vert Peak-1.632
2020-09-10 16:24:11Download fileLong, Tran Peak-0.930, Long Peak-1.498, Vert Peak-1.237
2020-09-10 16:23:32Download fileLong, Tran Peak-0.820, Long Peak-1.356, Vert Peak-1.111
2020-09-10 16:23:21Download fileLong, Tran Peak-0.544, Long Peak-1.025, Vert Peak-0.812
2020-09-10 16:23:17Download fileLong, Tran Peak-0.591, Long Peak-1.056, Vert Peak-0.843
2020-09-10 16:22:43Download fileLong, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.875, Vert Peak-0.623
2020-09-10 16:22:27Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.339
2020-09-10 16:18:55Download fileLong, Tran Peak-1.379, Long Peak-2.499, Vert Peak-1.805
2020-09-10 16:18:33Download fileLong, Tran Peak-0.560, Long Peak-1.072, Vert Peak-0.828
2020-09-10 16:18:29Download fileLong, Tran Peak-1.364, Long Peak-2.049, Vert Peak-1.805
2020-09-10 16:18:24Download fileLong, Tran Peak-2.018, Long Peak-2.814, Vert Peak-2.585
2020-09-10 16:18:05Download fileVert, Tran Peak-1.174, Long Peak-1.805, Vert Peak-1.529
2020-09-10 16:17:34Download fileLong, Tran Peak-0.867, Long Peak-1.419, Vert Peak-1.151
2020-09-10 16:17:23Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.544
2020-09-10 16:17:07Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.575
2020-09-10 16:17:04Download fileLong, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.875, Vert Peak-0.733
2020-09-10 16:16:39Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.473
2020-09-10 16:12:38Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.276
2020-09-10 16:12:30Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.457
2020-09-10 16:10:46Download fileLong, Tran Peak-0.788, Long Peak-1.261, Vert Peak-1.040
2020-09-10 16:10:41Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.300
2020-09-10 16:10:36Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.268
2020-09-10 16:08:51Download fileLong, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.528
2020-09-10 16:05:33Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.252
2020-09-10 16:04:51Download fileTran, Tran Peak-1.135, Long Peak-1.576, Vert Peak-1.301
2020-09-10 16:04:43Download fileLong, Tran Peak-2.648, Long Peak-3.594, Vert Peak-3.271
2020-09-10 12:45:52Download fileVert, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.583
2020-09-10 11:51:38Download fileLong, Tran Peak-1.040, Long Peak-1.797, Vert Peak-1.293
2020-09-10 11:51:21Download fileLong, Tran Peak-0.843, Long Peak-1.482, Vert Peak-1.096
2020-09-10 11:50:57Download fileVert, Tran Peak-1.434, Long Peak-2.349, Vert Peak-1.750
2020-09-10 11:50:50Download fileVert, Tran Peak-0.946, Long Peak-1.537, Vert Peak-1.167
2020-09-10 11:50:46Download fileLong, Tran Peak-0.686, Long Peak-1.214, Vert Peak-0.930
2020-09-10 11:50:40Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.386
2020-09-10 11:50:34Download fileLong, Tran Peak-0.591, Long Peak-1.080, Vert Peak-0.772
2020-09-10 11:50:31Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.473
2020-09-10 11:50:13Download fileLong, Tran Peak-1.064, Long Peak-1.702, Vert Peak-1.356
2020-09-10 11:50:09Download fileLong, Tran Peak-0.796, Long Peak-1.308, Vert Peak-1.048
2020-09-10 11:50:00Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.528
2020-09-10 11:49:57Download fileLong, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.063
2020-09-10 11:49:44Download fileLong, Tran Peak-1.907, Long Peak-3.082, Vert Peak-2.309
2020-09-10 11:49:30Download fileLong, Tran Peak-0.820, Long Peak-1.482, Vert Peak-1.174
2020-09-10 11:49:21Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.071
2020-09-10 11:49:12Download fileLong, Tran Peak-1.025, Long Peak-1.663, Vert Peak-1.395
2020-09-10 11:49:04Download fileLong, Tran Peak-0.701, Long Peak-1.198, Vert Peak-0.946
2020-09-10 11:48:46Download fileVert, Tran Peak-5.982, Long Peak-7.496, Vert Peak-6.305
2020-09-10 11:48:24Download fileLong, Tran Peak-1.836, Long Peak-2.845, Vert Peak-2.562
2020-09-10 11:42:27Download fileLong, Tran Peak-2.506, Long Peak-3.689, Vert Peak-3.287
2020-09-10 11:42:10Download fileLong, Tran Peak-1.411, Long Peak-2.396, Vert Peak-1.758
2020-09-10 11:41:52Download fileLong, Tran Peak-1.797, Long Peak-2.499, Vert Peak-2.317
2020-09-10 11:41:40Download fileLong, Tran Peak-3.082, Long Peak-4.682, Vert Peak-3.894
2020-09-10 11:41:36Download fileVert, Tran Peak-2.317, Long Peak-3.373, Vert Peak-2.971
2020-09-10 11:40:57Download fileLong, Tran Peak-1.308, Long Peak-2.081, Vert Peak-1.702
2020-09-10 11:40:13Download fileVert, Tran Peak-0.583, Long Peak-1.064, Vert Peak-0.733
2020-09-10 11:40:00Download fileLong, Tran Peak-1.750, Long Peak-2.696, Vert Peak-2.246
2020-09-10 11:39:25Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.300
2020-09-10 11:39:09Download fileLong, Tran Peak-4.469, Long Peak-5.817, Vert Peak-4.808
2020-09-10 11:38:59Download fileTran, Tran Peak-2.475, Long Peak-3.760, Vert Peak-3.287
2020-09-09 19:12:14Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.591
2020-09-09 08:29:52Download fileLong, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.536
2020-09-08 23:05:35Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.544
2020-09-08 16:30:35Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.378
2020-09-07 21:40:20Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.457
2020-09-04 20:05:12Download fileTran, Tran Peak-1.056, Long Peak-0.355, Vert Peak-1.033
2020-09-04 11:44:22Download fileTran, Tran Peak-0.899, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.859
2020-09-03 20:18:34Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.536
2020-09-03 19:32:55Download fileTran, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.717
2020-09-02 20:28:02Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.623
2020-08-31 09:57:54Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.591
2020-08-23 13:49:13Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.189
2020-08-22 17:00:12Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.504
2020-08-22 13:07:45Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.544
2020-08-20 18:33:39Download fileTran, Tran Peak-0.796, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.725
2020-08-17 06:10:18Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.268
2020-08-15 19:14:21Download fileTran, Tran Peak-1.190, Long Peak-0.607, Vert Peak-1.174
2020-08-14 14:17:08Download fileTran, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.717
2020-08-13 21:55:48Download fileTran, Tran Peak-1.427, Long Peak-0.678, Vert Peak-1.340
2020-08-13 18:22:41Download fileTran, Tran Peak-0.922, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.843
2020-08-12 20:55:02Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.560
2020-08-12 16:59:34Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.441
2020-08-12 16:54:48Download fileLong, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.441
2020-08-11 00:33:12Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.560
2020-08-10 23:02:19Download fileTran, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.851, Vert Peak-0.662
2020-08-10 21:57:23Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.765
2020-08-10 20:20:09Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.575
2020-08-10 19:44:55Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.465
2020-08-09 23:11:31Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.757
2020-08-08 18:51:05Download fileTran, Tran Peak-1.356, Long Peak-0.678, Vert Peak-1.387
2020-08-08 11:12:07Download fileTran, Tran Peak-1.584, Long Peak-1.064, Vert Peak-1.639
2020-08-08 10:45:46Download fileTran, Tran Peak-1.592, Long Peak-0.820, Vert Peak-1.561
2020-08-07 22:30:47Download fileTran, Tran Peak-2.089, Long Peak-1.214, Vert Peak-2.034
2020-08-07 22:11:46Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.504
2020-08-07 21:33:18Download fileLong, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.418
2020-08-06 19:29:26Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.449
2020-08-06 18:29:00Download fileTran, Tran Peak-0.828, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.843
2020-08-06 17:40:35Download fileLong, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.426
2020-08-06 17:03:14Download fileTran, Tran Peak-0.757, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.701
2020-08-06 13:55:31Download fileTran, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.859, Vert Peak-0.741
2020-08-05 23:41:16Download fileLong, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.670
2020-08-05 22:51:45Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.575
2020-08-05 19:42:40Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.567
2020-08-05 18:37:20Download fileTran, Tran Peak-2.254, Long Peak-1.395, Vert Peak-2.365
2020-08-05 16:45:14Download fileTran, Tran Peak-2.112, Long Peak-1.237, Vert Peak-2.152
2020-08-05 14:09:24Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.851, Vert Peak-0.615
2020-08-05 11:53:17Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.489
2020-08-04 22:02:30Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.591
2020-08-04 21:47:40Download fileTran, Tran Peak-0.812, Long Peak-0.977, Vert Peak-0.820
2020-08-04 21:39:03Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.536
2020-08-04 21:16:00Download fileTran, Tran Peak-2.309, Long Peak-1.608, Vert Peak-2.325
2020-08-04 20:55:33Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.623
2020-08-04 20:42:52Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.552
2020-08-04 18:52:15Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.536
2020-08-04 18:01:25Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.922, Vert Peak-0.583
2020-08-03 21:58:30Download fileLong, Tran Peak-2.869, Long Peak-2.089, Vert Peak-2.948
2020-08-03 17:51:08Download fileLong, Tran Peak-1.056, Long Peak-1.427, Vert Peak-1.017
2020-08-03 06:52:36Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.591
2020-08-02 03:38:27Download fileTran, Tran Peak-0.906, Long Peak-0.851, Vert Peak-0.914
2020-08-02 00:39:22Download fileLong, Tran Peak-3.216, Long Peak-2.396, Vert Peak-3.279
2020-08-01 22:24:22Download fileTran, Tran Peak-0.820, Long Peak-0.804, Vert Peak-0.891
2020-08-01 22:20:20Download fileTran, Tran Peak-0.820, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.796
2020-08-01 22:15:22Download fileTran, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.701
2020-08-01 20:42:59Download fileTran, Tran Peak-5.304, Long Peak-4.193, Vert Peak-5.462
2020-07-31 22:21:07Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.339
2020-07-31 10:28:58Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.434
2020-07-29 22:49:37Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.560
2020-07-27 20:31:07Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.591
2020-07-27 18:55:13Download fileTran, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.615
2020-07-27 18:53:57Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.567
2020-07-25 10:47:08Download fileLong, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.457
2020-07-18 21:39:39Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.599
2020-07-15 21:44:39Download fileTran, Tran Peak-0.678, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.662
2020-07-13 15:47:54Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.166
2020-07-11 19:51:34Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.599
2020-07-11 18:39:38Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.520
2020-07-11 18:34:07Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.473
2020-07-10 21:03:30Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.717
2020-07-09 19:46:15Download fileTran, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.638
2020-07-08 13:16:09Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.536
2020-07-07 19:25:17Download fileTran, Tran Peak-0.859, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.828
2020-07-07 18:40:54Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.709
2020-07-03 22:16:28Download fileTran, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.725
2020-07-02 20:49:00Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.567
2020-07-02 20:39:25Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.536
2020-07-01 21:28:57Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.544
2020-07-01 08:58:35Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.457
2020-06-30 13:24:23Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.284
2020-06-30 04:55:55Download fileLong, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.552
2020-06-29 08:27:30Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.615
2020-06-29 05:16:24Download fileLong, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.378
2020-06-27 04:44:08Download fileVert, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.544
2020-06-26 20:22:34Download fileTran, Tran Peak-0.954, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.938
2020-06-26 19:32:00Download fileTran, Tran Peak-1.040, Long Peak-0.497, Vert Peak-1.025
2020-06-26 18:32:26Download fileTran, Tran Peak-0.843, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.788
2020-06-25 14:06:34Download fileTran, Tran Peak-0.859, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.820
2020-06-24 21:28:15Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.504
2020-06-24 20:43:53Download fileVert, Tran Peak-1.505, Long Peak-0.788, Vert Peak-1.482
2020-06-23 21:41:23Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.504
2020-06-23 19:21:12Download fileLong, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.315
2020-06-23 18:31:59Download fileTran, Tran Peak-2.136, Long Peak-1.340, Vert Peak-2.175
2020-06-23 17:42:20Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.481
2020-06-23 17:32:57Download fileTran, Tran Peak-1.868, Long Peak-1.269, Vert Peak-1.813
2020-06-23 14:19:32Download fileTran, Tran Peak-1.427, Long Peak-0.709, Vert Peak-1.356
2020-06-23 14:12:16Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.599
2020-06-23 14:06:27Download fileLong, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.449
2020-06-23 12:57:50Download fileTran, Tran Peak-0.875, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.780
2020-06-22 20:09:46Download fileTran, Tran Peak-1.907, Long Peak-1.127, Vert Peak-1.876
2020-06-22 18:14:27Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.315
2020-06-22 15:49:15Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.394
2020-06-22 14:15:16Download fileLong, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.804, Vert Peak-0.552
2020-06-22 13:46:08Download fileTran, Tran Peak-1.111, Long Peak-0.757, Vert Peak-1.159
2020-06-22 12:16:27Download fileTran, Tran Peak-1.245, Long Peak-0.670, Vert Peak-1.190
2020-06-21 17:47:47Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.497
2020-06-20 20:23:11Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.481
2020-06-20 19:09:33Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.536
2020-06-20 16:48:40Download fileTran, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.662
2020-06-20 16:17:36Download fileLong, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.441
2020-06-20 16:16:07Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.331
2020-06-20 16:14:17Download fileTran, Tran Peak-1.482, Long Peak-1.001, Vert Peak-1.056
2020-06-20 15:55:51Download fileTran, Tran Peak-1.584, Long Peak-0.567, Vert Peak-2.136
2020-06-20 15:54:09Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.434
2020-06-20 15:51:30Download fileTran, Tran Peak-1.695, Long Peak-1.663, Vert Peak-1.695
2020-06-20 15:50:50Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.544
2020-06-20 15:49:07Download fileLong, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.662
2020-06-20 15:45:52Download fileTran, Tran Peak-1.143, Long Peak-1.316, Vert Peak-1.096
2020-06-20 15:45:02Download fileTran, Tran Peak-0.835, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.859
2020-06-20 15:44:09Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.686
2020-06-20 15:43:46Download fileTran, Tran Peak-8.355, Long Peak-9.734, Vert Peak-7.314
2020-06-20 15:41:27Download fileTran, Tran Peak-0.985, Long Peak-0.899, Vert Peak-0.985
2020-06-20 15:40:45Download fileLong, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.504
2020-06-20 15:40:24Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.347
2020-06-20 15:39:06Download fileLong, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.591
2020-06-20 15:38:36Download fileLong, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.567
2020-06-20 15:37:29Download fileLong, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.434
2020-06-20 15:37:03Download fileLong, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.804, Vert Peak-0.804
2020-06-20 15:35:48Download fileTran, Tran Peak-1.245, Long Peak-0.883, Vert Peak-1.293
2020-06-20 15:35:23Download fileLong, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.489
2020-06-20 15:35:06Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.567
2020-06-20 15:29:38Download fileVert, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.544
2020-06-20 15:24:08Download fileLong, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.402
2020-06-20 15:22:54Download fileLong, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.434
2020-06-20 15:22:32Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.497
2020-06-20 15:19:58Download fileTran, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.717
2020-06-20 15:19:12Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.268
2020-06-20 15:14:51Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.512
2020-06-20 15:13:37Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.449
2020-06-20 15:12:29Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.323
2020-06-20 15:07:37Download fileLong, Tran Peak-1.127, Long Peak-1.411, Vert Peak-1.340
2020-06-20 15:06:49Download fileLong, Tran Peak-3.555, Long Peak-3.492, Vert Peak-3.838
2020-06-20 15:04:50Download fileLong, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.899, Vert Peak-0.725
2020-06-20 15:03:41Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.512
2020-06-20 15:02:15Download fileLong, Tran Peak-2.491, Long Peak-3.602, Vert Peak-3.263
2020-06-20 14:58:00Download fileLong, Tran Peak-1.939, Long Peak-2.002, Vert Peak-3.035
2020-06-20 14:55:48Download fileLong, Tran Peak-36.745, Long Peak-33.655, Vert Peak-31.780
2020-06-20 14:52:53Download fileTran, Tran Peak-3.996, Long Peak-3.531, Vert Peak-4.280
2020-06-20 14:52:20Download fileLong, Tran Peak-0.899, Long Peak-1.498, Vert Peak-1.222
2020-06-20 14:46:17Download fileTran, Tran Peak-1.308, Long Peak-0.528, Vert Peak-1.293
2020-06-20 14:44:50Download fileVert, Tran Peak-4.280, Long Peak-3.413, Vert Peak-4.390
2020-06-19 16:00:36Download fileTran, Tran Peak-0.741, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.772
2020-06-18 21:49:42Download fileTran, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.694
2020-06-18 20:04:19Download fileTran, Tran Peak-0.977, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.985
2020-06-18 20:01:15Download fileTran, Tran Peak-0.914, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.891
2020-06-18 15:49:58Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.512
2020-06-17 21:54:54Download fileTran, Tran Peak-0.875, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.843
2020-06-17 17:23:50Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.591
2020-06-17 13:00:16Download fileLong, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.465
2020-06-17 12:58:04Download fileLong, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.591
2020-06-16 21:04:55Download fileTran, Tran Peak-0.859, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.828
2020-06-16 20:14:50Download fileTran, Tran Peak-0.828, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.851
2020-06-16 17:19:52Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.378
2020-06-16 17:16:50Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.473
2020-06-16 17:00:59Download fileTran, Tran Peak-0.867, Long Peak-1.371, Vert Peak-1.119
2020-06-16 16:59:38Download fileTran, Tran Peak-1.600, Long Peak-2.010, Vert Peak-2.002
2020-06-16 16:57:52Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.394
2020-06-16 16:54:28Download fileTran, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.631
2020-06-16 16:49:14Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.378
2020-06-16 16:48:24Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.410
2020-06-16 16:45:05Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.410
2020-06-16 16:23:55Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2020-06-16 16:15:03Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.323
2020-06-16 16:06:04Download fileVert, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.520
2020-06-16 16:00:44Download fileLong, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.804, Vert Peak-0.686
2020-06-16 16:00:03Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.899, Vert Peak-0.607
2020-06-16 15:59:29Download fileTran, Tran Peak-1.103, Long Peak-1.766, Vert Peak-1.080
2020-06-16 15:59:08Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.709
2020-06-16 15:58:57Download fileTran, Tran Peak-1.009, Long Peak-1.151, Vert Peak-1.103
2020-06-16 15:58:12Download fileVert, Tran Peak-1.277, Long Peak-1.829, Vert Peak-1.671
2020-06-16 15:57:48Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.402
2020-06-16 15:57:03Download fileLong, Tran Peak-2.231, Long Peak-1.434, Vert Peak-2.309
2020-06-16 15:55:49Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.386
2020-06-16 15:54:39Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.307
2020-06-16 15:54:17Download fileVert, Tran Peak-1.080, Long Peak-1.466, Vert Peak-1.553
2020-06-16 15:53:52Download fileTran, Tran Peak-1.364, Long Peak-0.930, Vert Peak-1.521
2020-06-16 15:52:48Download fileTran, Tran Peak-10.183, Long Peak-11.184, Vert Peak-8.741
2020-06-16 15:51:53Download fileTran, Tran Peak-2.554, Long Peak-2.467, Vert Peak-2.065
2020-06-16 15:50:47Download fileVert, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.859, Vert Peak-0.646
2020-06-16 15:47:57Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.292
2020-06-16 15:45:52Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.528
2020-06-15 18:17:49Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.599
2020-06-15 15:47:09Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.457
2020-06-15 15:21:31Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.418
2020-06-15 15:10:17Download fileTran, Tran Peak-1.308, Long Peak-0.891, Vert Peak-1.371
2020-06-15 15:08:52Download fileTran, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.725
2020-06-15 15:06:41Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.520
2020-06-15 15:05:10Download fileLong, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.552
2020-06-15 15:04:51Download fileTran, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.725
2020-06-15 15:04:16Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.631
2020-06-15 15:02:32Download fileLong, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.575
2020-06-15 15:02:02Download fileLong, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.528
2020-06-15 14:58:53Download fileLong, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.441
2020-06-15 14:57:18Download fileLong, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.473
2020-06-15 14:51:31Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.378
2020-06-13 18:28:46Download fileTran, Tran Peak-0.914, Long Peak-0.922, Vert Peak-0.946
2020-06-13 18:04:13Download fileLong, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.449
2020-06-13 18:01:18Download fileLong, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.441
2020-06-13 17:57:01Download fileTran, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.733
2020-06-13 17:53:31Download fileLong, Tran Peak-0.678, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.662
2020-06-13 17:35:17Download fileTran, Tran Peak-0.859, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.875
2020-06-13 17:22:12Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.599
2020-06-13 17:21:25Download fileLong, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.449
2020-06-13 17:20:02Download fileVert, Tran Peak-0.717, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.765
2020-06-13 10:32:32Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.757
2020-06-12 15:52:55Download fileLong, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.489
2020-06-12 15:50:37Download fileLong, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.426
2020-06-12 15:46:04Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.268
2020-06-12 15:37:25Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.268
2020-06-12 13:57:29Download fileLong, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.410
2020-06-12 13:44:08Download fileTran, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.662
2020-06-12 13:23:19Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.654
2020-06-11 12:12:18Download fileLong, Tran Peak-0.891, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.883
2020-06-09 20:35:44Download fileTran, Tran Peak-1.308, Long Peak-0.694, Vert Peak-1.277
2020-06-08 13:14:29Download fileTran, Tran Peak-0.985, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.875
2020-06-06 21:30:49Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.552
2020-06-06 20:39:59Download fileTran, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.686
2020-06-05 18:51:23Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.512
2020-06-05 15:35:43Download fileTran, Tran Peak-0.993, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.977
2020-06-05 12:53:52Download fileTran, Tran Peak-1.308, Long Peak-0.835, Vert Peak-1.301
2020-06-04 21:34:41Download fileTran, Tran Peak-2.451, Long Peak-1.647, Vert Peak-2.459
2020-06-04 21:21:45Download fileTran, Tran Peak-0.678, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.662
2020-06-04 20:24:27Download fileTran, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.599
2020-06-04 20:21:35Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.473
2020-06-04 13:04:46Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.528
2020-06-04 10:26:17Download fileLong, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.457
2020-06-04 09:04:57Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.520
2020-06-03 21:15:52Download fileTran, Tran Peak-2.286, Long Peak-1.411, Vert Peak-2.396
2020-06-03 17:10:48Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.765
2020-06-03 16:17:13Download fileTran, Tran Peak-1.876, Long Peak-1.159, Vert Peak-1.805
2020-06-03 16:10:39Download fileLong, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.449
2020-06-03 16:02:06Download fileLong, Tran Peak-1.364, Long Peak-1.088, Vert Peak-1.442
2020-06-03 15:50:39Download fileTran, Tran Peak-1.159, Long Peak-1.040, Vert Peak-1.261
2020-06-02 21:32:24Download fileTran, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.733
2020-06-02 19:41:01Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.544
2020-06-02 19:24:54Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.560
2020-06-02 18:03:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.150
2020-06-02 17:39:06Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.339
2020-06-02 14:27:11Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.473
2020-06-02 13:43:29Download fileTran, Tran Peak-0.820, Long Peak-0.883, Vert Peak-0.851
2020-06-02 13:40:05Download fileLong, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.465
2020-06-02 13:36:59Download fileTran, Tran Peak-0.631, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.638
2020-06-02 13:34:29Download fileTran, Tran Peak-0.717, Long Peak-1.001, Vert Peak-0.662
2020-06-01 21:31:15Download fileTran, Tran Peak-2.199, Long Peak-1.600, Vert Peak-2.152
2020-06-01 21:07:38Download fileTran, Tran Peak-1.836, Long Peak-0.993, Vert Peak-1.805
2020-06-01 19:25:27Download fileLong, Tran Peak-5.273, Long Peak-5.730, Vert Peak-4.863
2020-06-01 19:05:26Download fileTran, Tran Peak-2.372, Long Peak-1.521, Vert Peak-2.396
2020-06-01 17:53:31Download fileTran, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.686
2020-06-01 11:44:02Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.394
2020-06-01 00:28:15Download fileLong, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.378
2020-05-31 15:07:56Download fileTran, Tran Peak-2.735, Long Peak-1.797, Vert Peak-3.255
2020-05-31 12:50:18Download fileLong, Tran Peak-0.899, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.938
2020-05-30 20:11:34Download fileLong, Tran Peak-0.788, Long Peak-1.174, Vert Peak-0.780
2020-05-30 20:10:17Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.481
2020-05-30 19:41:01Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.575
2020-05-30 18:49:17Download fileTran, Tran Peak-0.962, Long Peak-0.780, Vert Peak-1.072
2020-05-30 17:14:13Download fileTran, Tran Peak-0.820, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.820
2020-05-30 16:30:11Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.315
2020-05-30 15:03:42Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.891, Vert Peak-0.678
2020-05-30 15:02:48Download fileLong, Tran Peak-0.449, Long Peak-1.033, Vert Peak-0.276
2020-05-30 14:56:20Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.323
2020-05-30 14:50:22Download fileVert, Tran Peak-4.359, Long Peak-5.817, Vert Peak-5.478
2020-05-30 14:49:35Download fileVert, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.607
2020-05-30 14:45:19Download fileTran, Tran Peak-1.222, Long Peak-1.056, Vert Peak-1.103
2020-05-30 14:44:42Download fileLong, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.473
2020-05-30 14:43:51Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.410
2020-05-30 14:40:33Download fileLong, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2020-05-30 14:24:40Download fileTran, Tran Peak-0.820, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.788
2020-05-30 11:49:43Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.780
2020-05-29 17:27:38Download fileTran, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.741
2020-05-29 17:13:10Download fileTran, Tran Peak-1.427, Long Peak-0.891, Vert Peak-1.316
2020-05-29 16:55:20Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.386
2020-05-29 16:04:59Download fileLong, Tran Peak-1.080, Long Peak-1.324, Vert Peak-1.080
2020-05-28 20:07:18Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.560
2020-05-28 16:01:41Download fileTran, Tran Peak-1.450, Long Peak-0.788, Vert Peak-1.379
2020-05-28 16:00:27Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.236
2020-05-28 15:17:04Download fileVert, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.891, Vert Peak-0.670
2020-05-28 14:49:59Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.591
2020-05-28 13:36:43Download fileVert, Tran Peak-1.174, Long Peak-1.056, Vert Peak-1.379
2020-05-28 13:16:46Download fileTran, Tran Peak-1.064, Long Peak-0.899, Vert Peak-1.096
2020-05-27 20:21:19Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.575
2020-05-27 20:01:17Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.883, Vert Peak-0.686
2020-05-27 19:41:15Download fileTran, Tran Peak-1.687, Long Peak-0.930, Vert Peak-1.758
2020-05-27 15:15:38Download fileLong, Tran Peak-1.860, Long Peak-0.796, Vert Peak-1.852
2020-05-27 15:12:37Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.504
2020-05-27 15:08:39Download fileVert, Tran Peak-1.111, Long Peak-1.419, Vert Peak-1.237
2020-05-27 14:24:28Download fileLong, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.591
2020-05-27 14:23:09Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.434
2020-05-27 14:08:47Download fileLong, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.985, Vert Peak-0.686
2020-05-26 19:27:42Download fileLong, Tran Peak-0.906, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.962
2020-05-26 15:40:08Download fileTran, Tran Peak-1.040, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.969
2020-05-21 14:06:28Download fileLong, Tran Peak-1.009, Long Peak-1.356, Vert Peak-0.820
2020-05-21 14:02:41Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.300
2020-05-21 13:48:52Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.497
2020-05-21 13:44:35Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.544
2020-05-21 13:42:47Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.465
2020-05-21 13:37:45Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.489
2020-05-21 13:36:02Download fileLong, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.434
2020-05-21 13:35:24Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.520
2020-05-21 13:29:08Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.339
2020-05-21 13:24:42Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.402
2020-05-21 13:22:11Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.575
2020-05-21 13:21:14Download fileLong, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.599
2020-05-21 13:20:13Download fileLong, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.434
2020-05-21 13:15:53Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.512
2020-05-09 11:46:41Download fileTran, Tran Peak-1.048, Long Peak-0.441, Vert Peak-1.001
2020-05-08 21:57:30Download fileTran, Tran Peak-1.159, Long Peak-0.686, Vert Peak-1.143
2020-05-08 17:39:18Download fileVert, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.512
2020-05-08 10:51:56Download fileVert, Tran Peak-1.356, Long Peak-0.859, Vert Peak-1.379
2020-05-07 18:34:54Download fileTran, Tran Peak-1.970, Long Peak-1.143, Vert Peak-1.978
2020-05-07 18:27:25Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.552
2020-05-07 16:42:59Download fileTran, Tran Peak-1.576, Long Peak-0.993, Vert Peak-1.584
2020-05-06 11:29:03Download fileTran, Tran Peak-1.072, Long Peak-0.504, Vert Peak-1.009
2020-05-06 02:13:42Download fileLong, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.410
2020-05-04 10:57:58Download fileTran, Tran Peak-1.490, Long Peak-0.899, Vert Peak-1.505
2020-05-01 22:53:16Download fileLong, Tran Peak-3.247, Long Peak-2.199, Vert Peak-2.593
2020-05-01 22:49:39Download fileTran, Tran Peak-0.914, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.938
2020-05-01 22:39:41Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.583
2020-05-01 22:36:22Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.567
2020-05-01 22:15:16Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.434
2020-05-01 22:13:14Download fileTran, Tran Peak-0.670, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.615
2020-05-01 22:10:24Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.575
2020-05-01 22:06:36Download fileTran, Tran Peak-0.914, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.938
2020-05-01 14:02:15Download fileLong, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.213
2020-04-30 16:47:05Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.536
2020-04-30 16:09:30Download fileTran, Tran Peak-3.082, Long Peak-3.894, Vert Peak-2.577
2020-04-30 16:04:46Download fileTran, Tran Peak-2.349, Long Peak-2.097, Vert Peak-2.286
2020-04-30 16:00:58Download fileLong, Tran Peak-2.774, Long Peak-2.388, Vert Peak-2.640
2020-04-30 15:59:33Download fileTran, Tran Peak-3.949, Long Peak-4.461, Vert Peak-4.225
2020-04-30 15:58:14Download fileLong, Tran Peak-8.449, Long Peak-8.560, Vert Peak-8.363
2020-04-30 15:57:03Download fileTran, Tran Peak-3.413, Long Peak-3.500, Vert Peak-3.972
2020-04-30 15:55:43Download fileLong, Tran Peak-2.254, Long Peak-1.915, Vert Peak-2.144
2020-04-30 15:54:41Download fileLong, Tran Peak-0.575, Long Peak-1.064, Vert Peak-0.851
2020-04-30 15:53:52Download fileTran, Tran Peak-0.962, Long Peak-1.781, Vert Peak-1.174
2020-04-30 15:52:52Download fileLong, Tran Peak-2.301, Long Peak-4.059, Vert Peak-2.144
2020-04-30 15:52:11Download fileVert, Tran Peak-4.611, Long Peak-4.193, Vert Peak-4.319
2020-04-30 15:51:13Download fileTran, Tran Peak-2.168, Long Peak-2.097, Vert Peak-2.144
2020-04-30 15:49:15Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.378
2020-04-30 15:49:02Download fileLong, Tran Peak-32.710, Long Peak-31.992, Vert Peak-20.430
2020-04-30 15:47:23Download fileLong, Tran Peak-1.852, Long Peak-2.372, Vert Peak-1.970
2020-04-30 15:46:38Download fileTran, Tran Peak-0.828, Long Peak-0.394, Vert Peak-0.701
2020-04-30 15:46:20Download fileLong, Tran Peak-9.482, Long Peak-8.134, Vert Peak-10.199
2020-04-30 15:45:16Download fileLong, Tran Peak-2.609, Long Peak-4.177, Vert Peak-3.232
2020-04-30 15:43:03Download fileLong, Tran Peak-4.327, Long Peak-6.227, Vert Peak-4.682
2020-04-30 15:42:11Download fileVert, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.883, Vert Peak-0.504
2020-04-30 15:41:43Download fileLong, Tran Peak-8.481, Long Peak-8.410, Vert Peak-9.159
2020-04-30 15:40:45Download fileTran, Tran Peak-6.983, Long Peak-9.450, Vert Peak-7.630
2020-04-30 15:39:32Download fileLong, Tran Peak-138.113, Long Peak-113.514, Vert Peak-132.044
2020-04-30 15:38:45Download fileLong, Tran Peak-7.322, Long Peak-6.463, Vert Peak-7.330
2020-04-30 15:38:12Download fileLong, Tran Peak-36.674, Long Peak-18.097, Vert Peak-23.590
2020-04-30 15:37:00Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.473
2020-04-30 15:36:14Download fileTran, Tran Peak-0.828, Long Peak-1.025, Vert Peak-0.749
2020-04-30 15:35:47Download fileLong, Tran Peak-1.427, Long Peak-1.387, Vert Peak-1.245
2020-04-30 15:35:01Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.694
2020-04-30 15:34:55Download fileVert, Tran Peak-14.928, Long Peak-14.928, Vert Peak-15.086
2020-04-30 15:34:04Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.284
2020-04-30 15:33:31Download fileLong, Tran Peak-1.994, Long Peak-2.168, Vert Peak-1.986
2020-04-30 15:32:35Download fileTran, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.631
2020-04-30 15:31:56Download fileTran, Tran Peak-0.914, Long Peak-0.977, Vert Peak-1.048
2020-04-30 15:30:34Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.820
2020-04-30 15:30:12Download fileTran, Tran Peak-1.592, Long Peak-1.308, Vert Peak-1.450
2020-04-30 15:29:36Download fileTran, Tran Peak-1.758, Long Peak-1.844, Vert Peak-1.884
2020-04-30 15:29:14Download fileVert, Tran Peak-5.604, Long Peak-6.030, Vert Peak-5.793
2020-04-30 15:29:02Download fileTran, Tran Peak-2.168, Long Peak-1.829, Vert Peak-2.491
2020-04-30 15:28:41Download fileTran, Tran Peak-4.193, Long Peak-3.980, Vert Peak-4.296
2020-04-30 15:28:21Download fileLong, Tran Peak-65.175, Long Peak-123.587, Vert Peak-118.070
2020-04-30 15:27:54Download fileTran, Tran Peak-5.565, Long Peak-6.227, Vert Peak-5.462
2020-04-30 15:27:15Download fileLong, Tran Peak-13.722, Long Peak-10.002, Vert Peak-15.945
2020-04-30 15:26:45Download fileVert, Tran Peak-32.907, Long Peak-39.362, Vert Peak-33.088
2020-04-30 15:26:20Download fileTran, Tran Peak-5.706, Long Peak-5.218, Vert Peak-5.982
2020-04-30 15:25:18Download fileLong, Tran Peak-3.752, Long Peak-4.406, Vert Peak-4.146
2020-04-30 15:24:26Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.347
2020-04-30 15:24:20Download fileLong, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.701
2020-04-30 15:24:04Download fileLong, Tran Peak-1.017, Long Peak-1.458, Vert Peak-1.096
2020-04-30 15:22:51Download fileLong, Tran Peak-12.422, Long Peak-11.933, Vert Peak-14.676
2020-04-30 15:21:48Download fileTran, Tran Peak-6.944, Long Peak-4.832, Vert Peak-7.890
2020-04-30 15:20:43Download fileLong, Tran Peak-36.540, Long Peak-37.210, Vert Peak-33.080
2020-04-30 15:19:48Download fileTran, Tran Peak-1.671, Long Peak-2.057, Vert Peak-1.592
2020-04-30 15:19:17Download fileTran, Tran Peak-4.256, Long Peak-4.540, Vert Peak-4.240
2020-04-30 15:18:55Download fileTran, Tran Peak-4.926, Long Peak-3.862, Vert Peak-4.926
2020-04-30 15:18:39Download fileLong, Tran Peak-6.495, Long Peak-6.345, Vert Peak-6.644
2020-04-30 15:18:18Download fileTran, Tran Peak-5.304, Long Peak-3.405, Vert Peak-5.565
2020-04-30 15:17:41Download fileTran, Tran Peak-8.922, Long Peak-9.048, Vert Peak-9.450
2020-04-30 15:17:15Download fileLong, Tran Peak-1.411, Long Peak-1.387, Vert Peak-1.332
2020-04-30 15:16:36Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.268
2020-04-30 15:15:30Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.410
2020-04-30 15:13:45Download fileVert, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.544
2020-04-30 15:13:01Download fileTran, Tran Peak-7.086, Long Peak-5.864, Vert Peak-7.850
2020-04-30 15:11:58Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.260
2020-04-30 15:10:42Download fileVert, Tran Peak-0.788, Long Peak-1.907, Vert Peak-1.474
2020-04-30 14:59:08Download fileTran, Tran Peak-1.198, Long Peak-0.859, Vert Peak-1.237
2020-04-30 14:46:26Download fileLong, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.426
2020-04-30 02:33:11Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.402
2020-04-28 16:34:08Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.276
2020-04-28 13:15:19Download fileTran, Tran Peak-1.647, Long Peak-1.900, Vert Peak-1.576
2020-04-25 09:25:47Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.638
2020-04-24 11:37:07Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.197
2020-04-16 14:21:24Download fileVert, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.567
2020-04-13 14:48:42Download fileVert, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.512
2020-04-13 14:46:04Download fileTran, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.788
2020-04-10 14:50:36Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.654
2020-04-02 12:17:11Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.489
2020-03-22 21:38:14Download fileTran, Tran Peak-2.467, Long Peak-3.350, Vert Peak-2.475
2020-03-22 21:36:25Download fileTran, Tran Peak-1.561, Long Peak-1.017, Vert Peak-1.490
2020-03-13 08:13:30Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.544
2020-03-12 15:39:59Download fileTran, Tran Peak-0.969, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.969
2020-03-11 18:26:29Download fileTran, Tran Peak-1.537, Long Peak-0.717, Vert Peak-1.521
2020-03-10 14:55:33Download fileTran, Tran Peak-1.427, Long Peak-0.914, Vert Peak-1.403
2020-03-07 08:07:08Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.512
2020-03-07 07:59:24Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.347
2020-03-07 07:16:30Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.867
2020-03-07 07:02:45Download fileLong, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.567
2020-03-06 21:26:34Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.497
2020-03-06 18:19:10Download fileTran, Tran Peak-1.568, Long Peak-0.891, Vert Peak-1.568
2020-03-06 12:44:27Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.205
2020-03-05 16:10:36Download fileTran, Tran Peak-1.261, Long Peak-0.686, Vert Peak-1.277
2020-03-05 16:01:14Download fileLong, Tran Peak-0.512, Long Peak-1.072, Vert Peak-0.914
2020-03-05 15:33:38Download fileTran, Tran Peak-0.678, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.638
2020-03-04 19:08:48Download fileLong, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.441
2020-03-02 16:49:45Download fileTran, Tran Peak-1.159, Long Peak-0.567, Vert Peak-1.174
2020-03-02 14:21:33Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.126
2020-03-02 14:20:47Download fileVert, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.772, Vert Peak-1.237
2020-03-02 14:17:58Download fileTran, Tran Peak-1.111, Long Peak-0.473, Vert Peak-1.222
2020-03-02 14:14:29Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.954, Vert Peak-0.504
2020-02-27 11:00:45Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.583, Vert Peak-0.339
2020-02-27 10:38:17Download fileLong, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.449
2020-02-27 10:33:57Download fileTran, Tran Peak-4.382, Long Peak-4.398, Vert Peak-4.311
2020-02-27 10:33:10Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-1.324, Vert Peak-0.631
2020-02-27 10:27:27Download fileLong, Tran Peak-2.759, Long Peak-5.218, Vert Peak-4.698
2020-02-27 10:15:55Download fileVert, Tran Peak-2.719, Long Peak-3.042, Vert Peak-3.121
2020-02-27 10:11:46Download fileLong, Tran Peak-0.615, Long Peak-1.206, Vert Peak-0.946
2020-02-27 09:48:00Download fileTran, Tran Peak-6.991, Long Peak-7.086, Vert Peak-6.030
2020-02-27 08:59:20Download fileLong, Tran Peak-0.662, Long Peak-1.009, Vert Peak-0.765
2020-02-27 08:53:20Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.536
2020-02-26 14:26:09Download fileTran, Tran Peak-0.631, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.575
2020-02-25 13:23:12Download fileVert, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.977, Vert Peak-0.646
2020-02-24 09:04:02Download fileTran, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.654
2020-02-20 20:13:30Download fileTran, Tran Peak-0.631, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.591
2020-02-20 13:15:08Download fileTran, Tran Peak-2.309, Long Peak-1.781, Vert Peak-2.522
2020-02-19 14:54:17Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.205
2020-02-19 14:53:59Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.110
2020-02-19 14:53:08Download fileLong, Tran Peak-0.662, Long Peak-1.253, Vert Peak-1.442
2020-02-19 14:52:15Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.118
2020-02-19 14:51:59Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.197
2020-02-19 14:51:33Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.126
2020-02-19 14:51:24Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.126
2020-02-19 14:51:15Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.126
2020-02-19 14:51:06Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.118
2020-02-19 14:50:50Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.189
2020-02-19 14:49:46Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.221
2020-02-19 14:48:31Download fileLong, Tran Peak-0.567, Long Peak-1.332, Vert Peak-1.167
2020-02-19 14:46:21Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-1.222, Vert Peak-0.662
2020-02-18 14:10:12Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.434, Vert Peak-0.150
2020-02-18 14:05:24Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.126
2020-02-17 14:45:58Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.197
2020-02-11 15:06:02Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.284
2020-02-06 16:01:12Download fileLong, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.236
2020-02-04 14:05:36Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.497, Vert Peak-0.150
2020-02-01 21:21:27Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.229
2020-02-01 16:04:27Download fileTran, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.292, Vert Peak-0.142
2020-02-01 12:02:52Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.426
2020-02-01 10:16:02Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.181
2020-02-01 07:18:47Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.166
2020-01-31 13:27:41Download fileTran, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.166
2020-01-30 18:06:42Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.221, Vert Peak-0.150
2020-01-30 17:52:58Download fileTran, Tran Peak-1.639, Long Peak-1.608, Vert Peak-1.080
2020-01-30 17:38:34Download fileTran, Tran Peak-0.331, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.158
2020-01-30 16:28:57Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.300, Vert Peak-0.150
2020-01-30 15:54:31Download fileTran, Tran Peak-1.371, Long Peak-1.379, Vert Peak-0.883
2020-01-30 12:16:18Download fileTran, Tran Peak-0.701, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.370
2020-01-30 11:56:23Download fileTran, Tran Peak-0.631, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.560
2020-01-30 10:37:26Download fileTran, Tran Peak-1.474, Long Peak-1.419, Vert Peak-0.922
2020-01-30 10:07:31Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.300
2020-01-30 06:54:13Download fileTran, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.347, Vert Peak-0.229
2020-01-29 18:11:22Download fileTran, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.142
2020-01-29 16:53:09Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.236
2020-01-29 13:51:26Download fileTran, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.197
2020-01-28 12:05:55Download fileTran, Tran Peak-1.174, Long Peak-1.080, Vert Peak-0.772
2020-01-28 09:49:47Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.315
2020-01-27 18:27:37Download fileTran, Tran Peak-0.906, Long Peak-0.938, Vert Peak-0.583
2020-01-27 15:19:03Download fileTran, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.355
2020-01-25 16:13:22Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.173
2020-01-24 19:36:53Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.221
2020-01-24 12:12:01Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.173
2020-01-23 18:49:54Download fileTran, Tran Peak-1.434, Long Peak-1.324, Vert Peak-0.899
2020-01-23 18:10:31Download fileTran, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.221
2020-01-23 16:32:26Download fileLong, Tran Peak-0.457, Long Peak-0.835, Vert Peak-0.355
2020-01-23 16:16:50Download fileTran, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.150
2020-01-23 15:59:02Download fileTran, Tran Peak-0.315, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.134
2020-01-23 15:39:11Download fileTran, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.213
2020-01-23 15:03:48Download fileTran, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.300
2020-01-23 14:38:42Download fileTran, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.244
2020-01-22 13:13:33Download fileTran, Tran Peak-0.804, Long Peak-0.804, Vert Peak-0.536
2020-01-19 05:22:40Download fileTran, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.638
2020-01-10 13:56:10Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.489
2019-12-10 09:16:54Download fileLong, Tran Peak-2.388, Long Peak-2.774, Vert Peak-4.335
2019-11-29 08:35:41Download fileVert, Tran Peak-1.395, Long Peak-2.223, Vert Peak-2.901
2019-11-26 11:51:59Download fileVert, Tran Peak-1.474, Long Peak-2.798, Vert Peak-2.688
2019-11-26 11:51:21Download fileLong, Tran Peak-1.442, Long Peak-2.703, Vert Peak-1.324
2019-11-26 11:40:04Download fileLong, Tran Peak-0.465, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.173
2019-11-26 08:25:54Download fileLong, Tran Peak-1.695, Long Peak-1.434, Vert Peak-1.245
2019-11-26 08:17:38Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.536
2019-11-26 08:16:14Download fileTran, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.252, Vert Peak-0.339
2019-11-26 08:14:40Download fileLong, Tran Peak-1.892, Long Peak-1.671, Vert Peak-1.048
2019-11-25 13:17:49Download fileTran, Tran Peak-1.182, Long Peak-1.040, Vert Peak-0.449
2019-09-06 14:48:50Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:48:40Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:48:31Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:48:19Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:48:08Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:47:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.418
2019-09-06 14:47:41Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:47:32Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:47:23Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:47:14Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:47:05Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:46:55Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:46:45Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:46:36Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:46:27Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:46:17Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:46:05Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:45:56Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:45:46Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:45:36Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-06 14:45:27Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.583
2019-09-06 14:45:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:45:05Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:44:55Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:44:44Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:44:35Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:44:24Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:44:12Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.394
2019-09-06 14:43:58Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:43:42Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:43:33Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:43:24Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:43:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:42:59Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:42:49Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:42:37Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:42:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:42:16Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:42:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:41:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:41:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:41:28Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:41:16Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:41:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:40:52Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:40:38Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:40:28Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:40:19Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:40:08Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:39:58Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:39:43Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:39:33Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:39:24Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:39:12Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:39:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:38:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:38:39Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:38:28Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:38:16Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:38:05Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:37:53Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:37:42Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:37:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:37:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:36:58Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:36:48Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:36:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:36:18Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:36:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:35:54Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:35:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:35:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:35:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:34:49Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:34:37Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:34:28Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:34:16Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:33:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:33:46Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:33:24Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:33:15Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-06 14:33:06Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-06 14:32:57Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:32:48Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-06 14:32:37Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-06 14:32:26Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:32:14Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:32:04Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:31:56Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:31:40Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:31:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:31:16Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:31:05Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:30:54Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:30:45Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:30:31Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:30:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:29:54Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:29:44Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:29:25Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:29:16Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:29:06Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:28:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:28:36Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:28:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:28:16Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:28:05Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:27:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:27:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:27:22Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-06 14:27:11Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:27:01Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:26:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:26:42Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:26:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:26:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:26:09Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:25:47Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:25:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:25:06Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:24:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:24:38Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:24:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:23:53Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:23:30Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:23:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:22:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:22:04Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-06 14:21:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:21:08Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:20:56Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:20:46Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:20:24Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:20:12Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:20:02Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:19:49Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:19:36Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:19:24Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:19:13Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:19:02Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:18:52Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:18:42Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:18:29Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:18:11Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:18:02Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:17:53Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-06 14:17:43Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:17:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:17:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:16:59Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:16:36Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:16:23Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:15:56Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:15:35Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:15:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:15:01Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:14:35Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-06 14:14:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:12:36Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:12:11Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:11:52Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:11:37Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.394
2019-09-06 14:11:12Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:10:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-06 14:10:11Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:09:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:09:22Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:09:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:08:46Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:08:29Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:08:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:08:03Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:07:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:07:37Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:07:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-06 14:07:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:06:12Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:05:59Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:05:41Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-06 14:05:32Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:05:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:04:59Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:04:41Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:04:26Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:04:17Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:04:08Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-06 14:03:58Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 14:03:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:03:16Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-06 14:02:56Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:02:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-06 14:01:48Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-06 14:00:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-06 14:00:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-06 13:59:28Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-06 13:54:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.402
2019-09-06 13:50:33Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.418
2019-09-06 13:50:23Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 13:40:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.434
2019-09-06 13:36:58Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.402
2019-09-06 13:36:46Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-06 13:36:34Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 12:42:43Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 12:42:34Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 12:13:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.426
2019-09-06 11:45:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.434
2019-09-06 11:26:08Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.434
2019-09-06 09:58:57Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.449
2019-09-06 09:36:27Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.457
2019-09-06 08:14:28Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.449
2019-09-06 07:16:45Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.449
2019-09-06 06:55:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.434
2019-09-06 03:14:52Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-06 00:36:03Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-06 00:35:34Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 00:35:06Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-06 00:34:56Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-06 00:34:40Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-06 00:34:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-06 00:34:19Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-06 00:34:10Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-06 00:34:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-06 00:33:49Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-06 00:33:39Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-06 00:33:28Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-06 00:33:19Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-06 00:33:10Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-06 00:33:00Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-06 00:05:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.394
2019-09-06 00:04:58Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-06 00:04:43Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-06 00:04:23Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 00:04:04Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 00:03:53Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-06 00:03:43Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-06 00:03:31Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 00:03:21Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-06 00:03:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-06 00:03:01Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-06 00:02:49Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 00:02:38Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 00:02:28Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-06 00:02:15Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-06 00:02:03Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-06 00:01:54Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-06 00:01:42Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-06 00:01:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-06 00:01:22Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 23:40:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-05 23:37:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-05 23:35:44Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:34:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-05 23:33:24Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-05 23:33:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 23:32:53Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 23:32:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 23:32:09Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:31:50Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 23:31:19Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 23:31:10Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-05 23:30:58Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-05 23:30:46Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:30:08Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:29:52Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 23:29:41Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 23:29:29Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 23:29:18Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 23:29:08Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 23:28:55Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:28:44Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:28:35Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 23:28:26Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-05 23:28:17Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:26:57Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 23:16:50Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.402
2019-09-05 23:16:26Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-05 23:13:25Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-05 23:11:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-05 23:11:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-05 23:10:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-05 23:09:52Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:09:37Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:09:26Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 23:09:07Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:08:54Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:08:45Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 23:08:25Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:08:05Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:07:49Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:07:34Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 23:06:45Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-05 23:06:11Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:05:43Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 23:04:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-05 23:03:27Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-05 23:01:10Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-05 23:00:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:59:44Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:58:43Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:58:19Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:57:59Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:57:48Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:57:36Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:57:16Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:56:49Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:56:36Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:56:19Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:56:07Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:55:51Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:55:40Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:55:27Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:54:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:53:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:53:38Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:53:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-05 22:52:48Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:52:22Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:52:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:51:46Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:50:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:50:16Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:50:02Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:49:40Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:49:15Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:48:53Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:48:40Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:48:30Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:48:08Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:47:58Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:47:40Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:47:22Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:47:13Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:46:57Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:46:46Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:46:30Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:46:20Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:46:01Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:45:28Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:45:17Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:44:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:44:17Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:44:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:43:35Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-05 22:43:23Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:43:09Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:42:41Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:42:21Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:42:04Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:41:54Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:41:35Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:40:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:40:37Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:40:19Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:40:01Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:39:51Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:39:42Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:39:15Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:39:06Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:38:11Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:37:48Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:37:39Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:37:27Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:37:13Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:36:53Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:36:43Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:36:33Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:36:24Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-05 22:36:14Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:36:05Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:35:55Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:35:42Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:35:31Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:35:22Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:35:00Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:34:46Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:34:37Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:34:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:34:14Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:34:02Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:33:51Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:33:35Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:33:20Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:33:03Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:32:53Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:32:40Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:32:26Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:32:16Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:32:07Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:31:50Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:31:36Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:31:25Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:31:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:31:01Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:30:42Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:30:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:30:20Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:30:04Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:29:55Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:29:45Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:29:35Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:29:25Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:29:15Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:29:04Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:28:55Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:28:45Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:28:35Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:28:26Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:27:16Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:27:07Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:26:57Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:26:48Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:26:36Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:26:27Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:26:13Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:26:03Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:25:52Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:25:39Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:25:29Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:25:19Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:25:09Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:25:00Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:24:45Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:24:27Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-05 22:24:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:24:06Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:23:55Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:23:42Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:23:33Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:23:24Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:23:05Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:22:55Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:22:46Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:22:37Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:22:20Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:22:11Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:21:59Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:21:44Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:21:35Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:21:25Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:21:13Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:21:02Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:20:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:20:40Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:20:31Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:20:21Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:20:10Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:19:59Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:19:50Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:19:41Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:19:32Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:19:21Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:19:10Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:19:01Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:18:48Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:18:37Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:18:08Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:17:58Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:17:45Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:17:22Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:17:13Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:15:00Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:14:46Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:14:36Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:14:22Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:14:12Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:14:03Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:13:54Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:13:40Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:13:29Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:13:19Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:13:05Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:12:55Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:12:46Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:12:36Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:12:27Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:12:18Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:12:07Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:11:52Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:11:43Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:11:34Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:11:19Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:11:10Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:10:55Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:10:37Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:10:27Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:10:19Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:08:41Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:08:32Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:08:24Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:08:14Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:08:01Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:07:51Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:07:43Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:07:34Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:07:24Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:07:14Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:05:53Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:05:45Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:05:36Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:05:26Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:05:17Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:05:08Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:04:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:04:48Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:04:35Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:04:26Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:04:14Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:04:05Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:03:53Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:03:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:03:29Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:03:16Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:03:07Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:02:58Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:02:44Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:02:33Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:02:23Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:02:12Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:02:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:01:51Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:01:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-05 22:01:29Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:01:20Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:01:09Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 22:01:00Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:00:52Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 22:00:31Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 22:00:22Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:59:58Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:59:48Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:59:39Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:59:30Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:59:21Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:59:12Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-05 21:59:03Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:58:12Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 21:57:49Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:57:40Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:57:30Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-05 21:57:21Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:57:12Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:57:03Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-05 21:56:54Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:56:45Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:56:36Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:56:25Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:56:16Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:56:07Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:55:58Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:55:48Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:55:40Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:55:31Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:55:18Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:55:09Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:55:00Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:54:50Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 21:54:40Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:54:32Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:53:59Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:53:49Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:53:40Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:53:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:53:22Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:53:07Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:52:58Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:52:48Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:52:38Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:52:30Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:52:20Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:52:12Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:52:01Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 21:51:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:51:31Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 21:51:22Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:51:12Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:51:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:50:53Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:50:43Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:50:34Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:50:21Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 21:30:01Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:24:34Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:24:25Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:24:15Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 21:24:06Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 21:23:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 21:08:43Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 19:36:16Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.410
2019-09-05 16:23:42Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-05 16:14:05Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.410
2019-09-05 16:13:10Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.426
2019-09-05 16:11:48Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 16:01:07Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 16:00:58Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 15:54:50Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 15:28:33Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.394
2019-09-05 15:27:51Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.796, Vert Peak-0.386
2019-09-05 15:27:42Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 15:27:32Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 15:26:49Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:26:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 15:24:38Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.378
2019-09-05 15:24:29Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.370
2019-09-05 15:24:05Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.426
2019-09-05 15:23:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 15:23:04Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.473
2019-09-05 15:22:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 15:21:45Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.402
2019-09-05 15:21:16Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.820, Vert Peak-0.426
2019-09-05 15:21:00Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.465
2019-09-05 15:18:34Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.426
2019-09-05 15:17:22Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 15:15:51Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.402
2019-09-05 15:15:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:09:54Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-05 15:09:44Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:09:18Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-05 15:09:06Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 15:08:54Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 15:08:45Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 15:08:28Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 15:08:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:08:08Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:07:58Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:07:50Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 15:07:41Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-05 15:07:32Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 15:07:22Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 15:07:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 15:06:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:06:50Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 15:06:40Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:06:23Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.410
2019-09-05 15:06:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 15:06:05Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:04:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:04:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:04:17Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:03:47Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 15:02:48Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.410
2019-09-05 15:02:37Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:01:42Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 15:01:32Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-05 15:01:20Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:01:11Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:01:00Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 15:00:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:59:45Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:59:36Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:59:27Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:59:18Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:59:08Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-05 14:58:58Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:58:49Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:58:40Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:58:31Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:58:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:58:12Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:58:04Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:57:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:56:56Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:56:46Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:56:35Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:56:26Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:56:16Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:56:07Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:55:58Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:55:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:55:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:55:21Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:55:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:55:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:54:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:54:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:54:30Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:54:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:54:12Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:54:01Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:53:52Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:53:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:53:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:53:20Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:53:12Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:53:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:52:54Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:52:43Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:52:33Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:51:43Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:51:34Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:51:24Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:51:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:50:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:50:22Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:50:13Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:50:04Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:49:55Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:49:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:49:37Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:49:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-05 14:49:14Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:49:04Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.418
2019-09-05 14:48:50Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:48:41Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:48:32Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:48:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:48:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:47:51Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:47:42Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:47:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:47:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:47:13Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:47:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:46:53Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:46:44Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:46:35Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:46:25Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:46:16Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:46:04Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:45:55Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:45:45Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:45:36Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:45:24Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:45:12Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:45:02Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:44:53Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-05 14:44:42Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:44:28Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:44:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:44:04Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:43:54Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:43:45Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:43:35Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:43:23Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:43:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:43:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:42:49Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:42:40Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:42:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:42:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:42:11Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:42:00Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:41:50Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:41:39Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:41:29Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:41:20Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:41:09Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:41:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:40:50Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:40:37Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:40:27Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:40:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:40:07Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:39:58Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:39:45Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:39:36Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:39:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:39:17Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:39:08Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:38:58Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:38:49Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:38:40Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:38:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:38:20Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:38:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:37:57Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:37:48Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:37:38Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:37:27Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:37:15Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:37:06Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:36:56Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:36:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:36:38Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:36:27Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:36:18Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:36:09Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:35:58Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:35:46Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:35:37Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.441
2019-09-05 14:35:25Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:35:16Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:35:06Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:34:56Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:34:46Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:34:33Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:34:24Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:34:14Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:34:05Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:33:55Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:33:47Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:33:37Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:33:28Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:33:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:33:08Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:32:58Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:32:49Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:32:40Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:32:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:32:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:32:07Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:31:57Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:31:48Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:31:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:31:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:31:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:31:08Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:30:59Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:30:50Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:30:41Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:30:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:30:01Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:29:48Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:29:39Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:29:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:29:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:29:10Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:29:01Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:28:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:28:40Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:28:30Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:28:20Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:28:10Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:27:59Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:27:50Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:27:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:27:27Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:27:15Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:27:04Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:26:54Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:26:39Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:26:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:26:16Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:26:07Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:25:54Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:25:34Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:25:24Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:25:13Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:25:04Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:24:52Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:24:42Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:24:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:24:14Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:24:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:23:53Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:23:43Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:23:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:23:22Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:23:10Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:23:01Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:22:50Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:22:41Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:22:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:22:17Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-05 14:22:09Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-05 14:21:59Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:21:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:21:40Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:21:30Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:21:20Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:21:09Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:21:00Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:20:50Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:20:36Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:20:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:20:15Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:20:02Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:19:51Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:19:37Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:19:26Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:19:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:18:54Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:18:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:18:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:18:08Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:17:50Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:17:40Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:17:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:17:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:17:05Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:16:52Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:16:37Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-05 14:16:27Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:16:15Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:16:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:15:43Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:15:31Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:15:21Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:15:10Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:14:58Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:14:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:14:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:14:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:14:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:13:55Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:13:36Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:13:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:13:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:12:59Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:12:48Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:12:36Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:12:15Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:12:00Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:11:48Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:11:32Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:11:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:11:04Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:10:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:08:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-05 14:08:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:08:38Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:08:29Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 14:08:06Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:07:54Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:07:22Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:06:50Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-05 14:06:27Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:06:08Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:05:56Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:05:45Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:05:30Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:05:18Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:05:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-05 14:03:58Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:03:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:02:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:02:12Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 14:01:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-05 14:01:17Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-05 14:01:05Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:00:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 14:00:38Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 14:00:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 13:59:32Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 13:59:04Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 13:58:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 13:58:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 13:57:48Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-05 13:57:07Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-05 13:55:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-05 13:55:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-05 13:54:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-05 13:54:38Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-05 13:54:29Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-05 13:51:23Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-05 13:47:10Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-05 13:41:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-05 13:27:27Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.457
2019-09-05 12:33:44Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-05 12:33:35Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-05 12:07:13Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.418
2019-09-05 10:51:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.434
2019-09-05 10:35:55Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.434
2019-09-05 09:19:09Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.441
2019-09-05 08:25:50Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.441
2019-09-05 04:38:50Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.426
2019-09-05 01:18:07Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 01:17:48Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 01:17:39Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 01:17:27Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-05 01:17:18Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 01:17:05Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-05 01:16:55Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 00:46:50Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.402
2019-09-05 00:46:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-05 00:46:18Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 00:46:06Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 00:45:55Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 00:45:46Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 00:45:34Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 00:45:24Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-05 00:45:15Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 00:16:25Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.394
2019-09-05 00:16:10Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-05 00:15:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-05 00:15:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 00:14:12Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-05 00:13:45Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-05 00:13:34Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 00:13:24Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-05 00:13:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 00:12:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-05 00:12:48Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 00:12:36Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 00:12:17Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 00:12:06Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-05 00:11:54Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 00:11:45Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-05 00:11:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-05 00:11:21Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-05 00:10:48Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-05 00:10:34Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 23:46:35Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.394
2019-09-04 23:45:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 23:45:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-04 23:44:56Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-04 23:44:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:43:57Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-04 23:43:48Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:43:24Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 23:43:13Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 23:43:01Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:42:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:42:27Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:42:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:42:05Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 23:41:56Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 23:41:43Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 23:41:33Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 23:41:24Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:41:13Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:33:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-04 23:24:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-04 23:24:00Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:20:14Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-04 23:19:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 23:19:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-04 23:18:34Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-04 23:18:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:17:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-04 23:16:36Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:16:19Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:15:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 23:15:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:15:03Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-04 23:14:50Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:14:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:13:57Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:13:11Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 23:12:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:12:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:12:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:11:58Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:11:49Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:11:35Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:11:18Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:11:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:10:53Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:10:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:10:22Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:10:05Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:09:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:09:32Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:09:09Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 23:08:54Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-04 23:08:44Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:08:27Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:08:17Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:08:06Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:07:56Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:07:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:07:33Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:07:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 23:07:11Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:07:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:06:53Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:06:43Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:06:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:06:20Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 23:06:06Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:05:57Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:05:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:05:38Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 23:05:28Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:05:18Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 23:05:07Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 23:04:58Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 23:04:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 23:04:39Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:04:21Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:04:11Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 23:04:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 23:03:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 23:03:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 23:03:32Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-04 23:03:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-04 23:02:51Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 23:02:41Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:53:39Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-04 22:52:15Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:51:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:51:23Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:50:34Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:50:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:49:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:48:50Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:48:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:47:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:47:16Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:47:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:46:36Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:46:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:45:54Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:45:39Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:44:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:44:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:44:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:44:04Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:43:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:43:32Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:43:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:42:50Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:42:32Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:42:20Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:42:08Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:41:44Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:41:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:40:54Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:40:45Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:40:24Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:40:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:39:58Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:39:39Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:39:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:39:12Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:38:57Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:38:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:38:22Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:38:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:37:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:37:25Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:37:15Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:37:03Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:36:53Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:36:42Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:36:28Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:36:18Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:35:54Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:35:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:35:28Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:35:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:35:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:34:41Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:34:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:34:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:34:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:33:49Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:33:38Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:33:28Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:33:18Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:33:07Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:32:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:32:43Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:32:27Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:32:15Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:32:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:31:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:31:32Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:31:20Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:31:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:30:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:30:39Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:30:19Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:29:57Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:29:42Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:29:33Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:29:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:29:12Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:29:03Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:28:52Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:28:35Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:28:24Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:28:13Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:27:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:27:46Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:27:35Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:27:23Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:27:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:27:03Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:26:48Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:26:39Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:26:29Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:26:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:26:09Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:26:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:25:39Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:25:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:25:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:24:54Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:24:40Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 22:24:22Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:24:07Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:23:54Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:23:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:23:33Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:23:23Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:23:07Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:22:58Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:22:44Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:22:33Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:22:21Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:22:12Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:22:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:21:44Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:21:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:21:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:21:03Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:20:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:20:42Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:20:32Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:20:19Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:20:10Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:19:57Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:19:47Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:19:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:19:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:19:17Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:19:04Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:18:54Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:18:41Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:18:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:18:22Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:18:12Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:18:00Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:17:52Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:17:28Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:17:14Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:17:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:16:55Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:16:44Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:16:34Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:16:24Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:16:15Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:16:05Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:15:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:15:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:15:34Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:15:22Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:15:10Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:14:49Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:14:39Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:14:27Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:14:16Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:14:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:13:55Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:13:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:13:36Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:13:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:13:15Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:13:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:12:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:12:41Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:12:28Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:12:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:12:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:11:50Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:11:38Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:11:27Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:11:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:11:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:10:54Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:10:42Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:10:29Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:10:18Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:10:09Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:09:56Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:09:47Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:09:38Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:09:28Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:09:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:09:06Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:08:55Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:08:38Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 22:08:28Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:08:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:08:08Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:07:54Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:07:44Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:07:35Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:07:22Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:07:12Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:07:02Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:06:53Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:06:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:06:32Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:06:21Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:06:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:06:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:05:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:05:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:05:32Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:05:22Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:05:13Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:05:03Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:04:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:04:42Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:04:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:04:23Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:04:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:04:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:03:49Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:03:40Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:03:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:03:21Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:03:11Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:03:00Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:02:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:02:38Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:02:29Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:02:19Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:02:10Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:01:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:01:32Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:01:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:01:12Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:01:02Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:00:53Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:00:41Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 22:00:28Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 22:00:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:00:10Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 22:00:01Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 21:59:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 21:59:39Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:59:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 21:59:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 21:58:36Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 21:58:27Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:58:16Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-04 21:58:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:57:50Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 21:57:40Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 21:57:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:57:21Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:57:13Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 21:56:55Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 21:56:46Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 21:56:36Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 21:56:27Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 21:56:19Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:56:04Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 21:55:55Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:55:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:55:36Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:55:27Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 21:55:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 21:54:48Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:54:12Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:53:58Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 21:53:43Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 21:53:24Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 21:53:10Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:53:00Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 21:52:50Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:52:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:52:27Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:52:17Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:52:07Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 21:51:54Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:49:46Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 21:49:36Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 21:49:28Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 21:36:30Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 21:36:21Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 21:20:32Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 17:18:53Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.504
2019-09-04 17:06:44Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 17:06:35Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 16:22:32Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-04 15:35:22Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-04 15:35:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:35:01Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:34:52Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:34:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:34:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:34:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.394
2019-09-04 15:34:03Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:33:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:33:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:33:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:33:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:33:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:32:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:32:42Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:32:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:32:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:31:58Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:31:43Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:31:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:31:22Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:31:10Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:31:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 15:30:50Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:30:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:30:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:30:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:30:01Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:29:50Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.394
2019-09-04 15:29:40Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:29:28Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:29:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:29:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:28:52Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:28:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:28:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:28:19Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:28:09Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:27:45Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:27:29Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:27:17Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:27:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-04 15:26:22Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:25:57Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:25:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:25:06Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:24:54Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:24:42Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:24:25Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:24:12Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:24:03Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:23:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:23:35Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:23:27Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-04 15:23:18Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 15:23:08Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:22:58Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:22:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:22:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:22:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:21:54Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:21:39Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:21:19Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:20:17Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-04 15:20:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:18:50Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.402
2019-09-04 15:18:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:18:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:18:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.394
2019-09-04 15:17:47Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:17:28Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:17:16Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:17:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:16:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:16:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:16:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:16:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:15:54Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:15:35Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:15:21Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:15:10Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:14:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:14:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:13:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-04 15:13:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:12:55Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:12:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-04 15:12:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:12:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:11:56Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:11:44Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:11:35Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-04 15:11:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.394
2019-09-04 15:10:58Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:10:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:09:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-04 15:09:25Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 15:09:16Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.473
2019-09-04 15:08:57Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:08:42Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:07:48Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-04 15:07:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:07:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-04 15:06:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-04 15:05:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 15:04:54Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.402
2019-09-04 15:03:55Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-04 15:03:36Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-04 15:02:43Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 14:59:33Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-04 14:56:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.394
2019-09-04 14:55:39Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.402
2019-09-04 14:55:31Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 14:55:21Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-04 14:54:01Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-04 14:53:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-04 14:52:53Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-04 14:52:17Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-04 14:51:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-04 14:41:57Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.402
2019-09-04 14:41:47Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-04 14:41:37Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-04 14:41:20Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-04 14:30:44Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.410
2019-09-04 14:27:50Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.402
2019-09-04 14:27:38Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-04 14:15:07Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.402
2019-09-04 14:14:52Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-04 14:14:41Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-04 14:14:24Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-04 14:14:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.394
2019-09-04 12:52:54Download fileLong, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-04 12:26:36Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.426
2019-09-04 12:05:12Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.441
2019-09-04 11:10:13Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.441
2019-09-04 06:59:04Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.820, Vert Peak-0.457
2019-09-04 06:38:21Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.796, Vert Peak-0.481
2019-09-04 04:35:40Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.449
2019-09-04 03:36:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.441
2019-09-04 03:08:15Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.441
2019-09-04 00:00:57Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-04 00:00:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 23:59:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 23:59:25Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 23:59:13Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 23:59:04Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 23:58:53Download fileLong, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 23:29:25Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.410
2019-09-03 23:28:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 23:28:12Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 23:28:03Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 23:12:58Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.418
2019-09-03 23:08:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.402
2019-09-03 23:07:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 23:07:08Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 23:06:51Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 23:06:41Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 23:05:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-03 23:05:38Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 23:05:25Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 23:05:16Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 22:53:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.394
2019-09-03 22:44:58Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.410
2019-09-03 22:44:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 22:40:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-03 22:40:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 22:40:10Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 22:39:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 22:38:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 22:38:25Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 22:38:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 22:37:54Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 22:37:43Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 22:37:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 22:36:55Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 22:36:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 22:36:22Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 22:36:00Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 22:35:50Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 22:35:41Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 22:35:27Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 22:35:17Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 22:35:07Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 22:34:57Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 22:34:30Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 22:34:21Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 22:23:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.402
2019-09-03 22:23:13Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 22:23:03Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 22:22:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 22:18:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.418
2019-09-03 22:17:40Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 22:15:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 22:15:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 22:14:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-03 22:11:53Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-03 22:10:56Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 22:07:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 22:07:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 22:05:45Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 22:03:39Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 22:02:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 22:01:54Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 22:00:47Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:59:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 21:59:23Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:58:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:58:14Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:57:37Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-03 21:57:01Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:56:34Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:56:06Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-03 21:55:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:54:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-03 21:54:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:53:55Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:53:42Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:53:30Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:53:21Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:52:58Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:52:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:52:37Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:52:16Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:51:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:51:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:51:16Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:51:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:50:49Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:50:40Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:50:20Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:50:10Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:50:01Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:49:29Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:49:06Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:48:57Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:48:33Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:48:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:47:55Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:47:45Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:47:28Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:47:05Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:46:40Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:46:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:45:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:45:41Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:45:02Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:44:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:44:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:44:24Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:44:14Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:44:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:43:48Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:43:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:43:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:43:08Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:43:00Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:42:36Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:42:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:42:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:42:05Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:41:54Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:41:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:41:16Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:41:04Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:40:52Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:40:37Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:40:24Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:40:10Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:39:33Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:39:23Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:39:23Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:39:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:38:58Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:38:37Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-03 21:38:18Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:38:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:37:53Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:37:42Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:37:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-03 21:37:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:36:51Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:36:38Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:36:21Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:36:08Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:35:48Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:35:33Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 21:35:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:34:58Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:34:49Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:34:33Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:34:23Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:34:15Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:33:36Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:33:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:33:01Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:32:51Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:32:35Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:32:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:32:17Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:31:59Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:31:49Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:31:37Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:31:25Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:31:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:30:52Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:30:43Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:30:33Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:30:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:30:08Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:29:53Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-03 21:29:26Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:29:17Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:29:06Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:28:38Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:28:30Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:28:09Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:28:01Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:27:44Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:27:28Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:27:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:27:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:26:45Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:26:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:26:08Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:25:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:25:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:25:19Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:25:06Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:24:57Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:24:46Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:24:36Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:24:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:24:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:24:04Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:23:04Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:22:55Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:22:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:22:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:22:06Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-03 21:21:57Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:21:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:21:11Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:21:01Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:20:52Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:20:43Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:20:30Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:20:21Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:19:57Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:19:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:19:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:19:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:19:00Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:18:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:18:32Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:18:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:18:12Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:18:03Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:17:53Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:17:34Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:17:25Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:17:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:17:01Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:16:48Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:16:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:16:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:16:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:15:57Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:15:48Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:15:34Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:15:34Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:15:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:15:13Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:15:04Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:14:54Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:14:45Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:14:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:14:21Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:14:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:13:48Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:12:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:12:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:12:07Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:11:57Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:11:47Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:11:37Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:11:27Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:11:18Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:11:08Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:10:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:10:50Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:10:41Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:10:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:10:14Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:10:05Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:09:50Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:09:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:09:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:09:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:09:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:09:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:08:49Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:08:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:08:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:08:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:08:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:07:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:07:25Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 21:07:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:07:03Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:06:52Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:06:43Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:06:34Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:06:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:06:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:05:57Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:05:48Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 21:05:31Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-03 21:05:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:05:02Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:04:53Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:04:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 21:04:18Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:04:09Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:03:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:03:41Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:03:33Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:03:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:02:43Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:02:11Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:02:02Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:01:33Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:01:23Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:01:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:01:00Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:00:45Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:00:28Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 21:00:15Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 21:00:07Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:59:57Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:59:47Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:59:36Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:59:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:59:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:58:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:58:50Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:58:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:58:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:58:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:58:10Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:58:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:57:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:57:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:57:20Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:56:49Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:56:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:56:30Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:56:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:56:06Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:55:54Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:55:46Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:55:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 20:55:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:55:09Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:54:57Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:54:48Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:54:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:54:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:54:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:54:06Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:53:57Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:52:24Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:52:14Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:52:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:51:56Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:51:46Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:51:38Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:51:11Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:50:27Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:50:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:50:08Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:49:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:49:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:49:36Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:49:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:49:15Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:49:04Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:48:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:48:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:48:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:48:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:48:06Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:47:56Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:47:44Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:47:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:47:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:47:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:46:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:46:32Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:46:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:46:12Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:45:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:45:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:45:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:45:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:45:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:44:28Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:42:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:42:12Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-03 20:39:57Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:39:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:39:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:39:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:39:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:39:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:38:52Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:38:27Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:37:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:37:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:37:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:37:20Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-03 20:36:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:36:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:36:25Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:36:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:36:01Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:35:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:34:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:29:37Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:29:28Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-03 20:27:53Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:27:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:26:00Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:25:51Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-03 20:25:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:25:03Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:21:12Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:19:01Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:18:52Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:16:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 20:15:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:15:32Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-03 20:08:38Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 20:06:27Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:06:14Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 20:05:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:58:27Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 19:58:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 19:47:24Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:38:48Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 19:29:31Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 19:28:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 19:28:20Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:28:12Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 19:28:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 19:27:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:27:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:27:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 19:27:15Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 19:27:03Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 19:26:53Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:26:42Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:26:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:26:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:26:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:26:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:25:52Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:25:43Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 19:25:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 19:25:20Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:25:10Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 19:24:53Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 19:24:37Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 19:24:27Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:24:17Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:24:09Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:23:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:23:42Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 19:23:34Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:23:24Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:23:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:23:06Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:22:55Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 19:22:46Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:22:36Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:22:24Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:22:15Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:22:06Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 19:05:39Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 18:58:36Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 18:58:27Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.394
2019-09-03 18:45:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 18:38:40Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 18:38:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 18:37:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 18:33:07Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 18:26:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 18:19:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 18:18:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 18:18:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 18:17:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 18:09:42Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 18:09:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 18:08:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 18:06:28Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 18:04:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 17:57:13Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.575
2019-09-03 17:54:55Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-03 17:45:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 17:40:42Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:49:58Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 16:49:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:49:30Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:49:21Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:49:12Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:48:58Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 16:48:50Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:48:41Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:48:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:48:21Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:48:12Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:48:03Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:47:51Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:47:06Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:46:57Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-03 16:46:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-03 16:46:38Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:46:27Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:46:17Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:46:08Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:45:59Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:45:50Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:45:40Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:45:31Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-03 16:45:22Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:45:12Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:45:03Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-03 16:44:55Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:44:46Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:44:36Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:44:11Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:43:57Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:43:48Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:43:39Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:43:31Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:43:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:43:03Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:42:52Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 16:42:43Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:42:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:42:14Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 16:42:05Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:41:47Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:39:30Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 16:39:16Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:39:07Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:38:59Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:38:50Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:38:39Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:38:19Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-03 16:38:09Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:37:59Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:37:49Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:37:40Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:37:31Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:37:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:37:07Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:36:58Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:36:49Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:36:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 16:36:18Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:36:08Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:35:59Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:35:49Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:35:41Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:35:31Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:35:21Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:35:12Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:34:53Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 16:34:44Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:34:35Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:34:25Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:34:16Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:34:07Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:33:54Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 16:33:45Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:33:36Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:33:27Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:33:19Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:33:10Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:33:01Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:32:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:32:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:32:31Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:32:22Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:32:12Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:32:03Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:31:54Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:31:39Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 16:31:29Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:31:19Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:31:10Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:31:01Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:30:52Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:30:25Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:30:16Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:29:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:29:49Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:29:40Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:29:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 16:29:13Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:29:04Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:28:55Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:25:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-03 16:25:45Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:25:35Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:25:25Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:25:15Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:24:57Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 16:24:47Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:24:37Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:24:26Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:24:15Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:24:06Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:23:56Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:23:47Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:23:37Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:23:28Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:23:18Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:23:06Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-03 16:22:56Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:22:47Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:22:38Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:22:28Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:22:18Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:22:10Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:21:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:21:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:21:40Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:21:31Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:21:21Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:21:10Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:21:01Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:20:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:20:42Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:20:32Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:20:23Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:20:05Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:19:55Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:19:46Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:19:37Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:19:27Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:19:18Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:19:09Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:18:58Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:18:47Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:18:37Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:18:26Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:18:17Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:18:06Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:17:53Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:17:41Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:17:31Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:17:21Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:17:12Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:17:00Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:16:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:16:38Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:16:29Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:16:16Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:16:07Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:15:57Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:15:47Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:15:38Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:15:29Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:15:19Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:15:08Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 16:15:00Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:14:44Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 16:14:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-03 16:13:17Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 16:12:04Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 16:11:54Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:11:44Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:11:33Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:11:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:11:10Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:10:52Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:10:42Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:10:32Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:10:23Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:10:03Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 16:09:53Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:09:42Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:09:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:09:15Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:09:05Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:08:55Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:08:45Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:08:35Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:08:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:08:05Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:07:56Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:07:47Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:07:37Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:07:27Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:07:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 16:06:58Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:06:48Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:06:39Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:06:28Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:06:19Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:06:09Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:05:59Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:05:48Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:05:39Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:05:30Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:05:21Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:05:11Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:05:00Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:04:51Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:04:42Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:04:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:04:22Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:04:13Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:04:03Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:03:52Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:03:43Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:03:33Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:03:16Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:03:06Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:02:57Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:02:47Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:02:38Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:02:29Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:02:13Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-03 16:02:04Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 16:01:51Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 16:01:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-03 16:01:24Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:00:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:00:37Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 16:00:27Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:59:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:57:59Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-03 15:57:49Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:57:39Download fileLong, Tran Peak-0.268, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.583
2019-09-03 15:57:14Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:57:04Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:56:53Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:56:43Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:56:33Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:56:23Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:56:14Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:56:04Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:55:55Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:55:45Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:55:32Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:55:23Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:55:14Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:55:03Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:54:53Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:54:44Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:54:35Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:54:26Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:54:15Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:53:58Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:53:46Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:53:35Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:53:23Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:53:11Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:53:02Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:52:48Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:52:38Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:52:28Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:52:16Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:52:05Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:51:55Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:51:45Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:51:35Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:51:25Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:51:14Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:51:04Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:50:53Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:50:40Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:50:31Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:50:21Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:49:59Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:49:49Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:49:37Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:49:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:49:04Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:48:55Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:48:45Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:48:36Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:48:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:48:12Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:48:02Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:47:52Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:47:38Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:47:27Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:47:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:46:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:46:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:44:19Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:44:06Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:43:56Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:43:45Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:43:19Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:43:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:42:50Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:42:40Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:42:20Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:41:57Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-03 15:41:43Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:41:28Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:41:16Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:40:39Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:40:30Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:39:47Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:39:37Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:39:24Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:39:13Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:38:48Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:38:32Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:38:20Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:38:08Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:37:57Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:37:47Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:37:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:37:20Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:37:08Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:36:55Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:36:32Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:36:19Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:35:46Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:35:34Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:35:15Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:35:03Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:34:26Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:34:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:33:49Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:33:31Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:33:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:32:47Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:32:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:30:08Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.394
2019-09-03 15:29:53Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:29:24Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:29:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:28:53Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:28:38Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:28:25Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:28:15Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:28:01Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:27:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:27:33Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:27:17Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:26:56Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:26:44Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:26:29Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:26:06Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:25:48Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:25:34Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:25:17Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:24:59Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:24:35Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:24:25Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:24:08Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:23:51Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:23:35Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:23:05Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:22:40Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:22:26Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:22:16Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:22:05Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:21:54Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:21:37Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:21:25Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:21:09Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:20:48Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:20:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:20:20Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:20:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:19:50Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:19:28Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:19:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:18:48Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:18:34Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:17:51Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:15:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-03 15:15:45Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 15:15:35Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:15:04Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:14:51Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:14:36Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:14:25Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:14:10Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:13:58Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:13:45Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:13:33Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:13:20Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:12:56Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:12:39Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:12:28Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:12:13Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:11:57Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:11:25Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:11:13Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:10:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:10:37Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:10:21Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:10:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:09:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 15:09:20Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:08:56Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:08:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:08:18Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:07:57Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:07:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-03 15:07:16Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:06:38Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:06:22Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:06:10Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 15:05:50Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:05:35Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 15:05:04Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:04:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.394
2019-09-03 15:04:01Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 15:00:46Download fileLong, Tran Peak-0.244, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.623
2019-09-03 14:59:57Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-03 14:59:36Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:59:19Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.378
2019-09-03 14:59:07Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:58:46Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:58:30Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:58:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 14:57:48Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 14:57:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 14:56:53Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 14:56:37Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:56:24Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:56:12Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:55:47Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 14:55:36Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-03 14:55:20Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 14:55:06Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:54:49Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 14:54:37Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:54:24Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 14:54:07Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:53:55Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 14:53:37Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 14:53:24Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:53:13Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:52:56Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:52:28Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-03 14:51:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 14:51:03Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-03 14:48:20Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.402
2019-09-03 14:48:04Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:47:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-09-03 14:47:28Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:47:06Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 14:46:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-03 14:46:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-03 14:45:33Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 14:45:10Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 14:44:55Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-03 14:44:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-03 14:43:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-03 14:43:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 14:43:03Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 14:42:46Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:42:31Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-03 14:41:10Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 14:40:57Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 14:39:10Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-03 14:38:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 14:38:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-03 14:37:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-03 14:27:28Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.654
2019-09-03 13:40:46Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-03 13:11:46Download fileLong, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.386
2019-09-03 12:55:21Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.410
2019-09-03 11:19:02Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.449
2019-09-03 10:49:47Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.441
2019-09-03 09:30:22Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.465
2019-09-03 08:40:44Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.457
2019-09-03 06:34:54Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.465
2019-09-03 05:01:35Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.465
2019-09-03 04:37:02Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.765, Vert Peak-0.449
2019-09-03 04:12:41Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.441
2019-09-03 03:55:53Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.434
2019-09-03 02:03:56Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.418
2019-09-03 01:35:21Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.418
2019-09-03 01:06:01Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-03 01:05:43Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-03 01:05:27Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-03 01:05:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-03 01:05:02Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-03 01:04:53Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-03 01:04:36Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-03 01:04:28Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 22:39:49Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.402
2019-09-02 22:39:38Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 22:34:48Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.654
2019-09-02 22:29:42Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-02 22:28:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-02 22:25:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-02 22:25:44Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 22:25:34Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:25:24Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 22:25:15Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:25:02Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 22:24:52Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:24:39Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:24:30Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:24:20Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:24:11Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:24:01Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:23:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 22:23:40Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 22:23:31Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 22:23:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 22:23:11Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:22:59Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 22:22:49Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:22:39Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:22:30Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:22:20Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:22:09Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:22:00Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:21:49Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 22:21:40Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:21:30Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:21:21Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:21:12Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:21:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 22:20:52Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 22:20:42Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:20:33Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:20:24Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 22:20:15Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:20:06Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 22:19:56Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 22:19:47Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:19:38Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:19:28Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:19:19Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:19:08Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:18:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 22:18:42Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:18:33Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:18:23Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 22:18:14Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 22:18:05Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 22:17:55Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:17:46Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:17:37Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:17:27Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:17:18Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:17:08Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:16:59Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:16:50Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 22:16:40Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 22:16:29Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 22:16:20Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:16:11Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:16:02Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:15:53Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:15:44Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 22:15:35Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 22:15:24Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 22:15:12Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 22:14:57Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 22:14:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-02 22:14:24Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 22:14:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 22:13:57Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 22:13:46Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 22:13:17Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 22:13:00Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 22:12:31Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-02 22:12:06Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 22:11:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 22:11:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 22:11:13Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 22:10:59Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 22:10:48Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-02 22:10:32Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 22:10:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 22:10:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 22:10:00Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 22:09:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 21:17:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 21:17:07Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 21:16:53Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:16:26Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 21:16:15Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 21:16:03Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:15:50Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:15:28Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 21:15:16Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:14:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 21:14:01Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-02 21:13:05Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 21:12:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 21:12:38Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 21:12:13Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-02 21:12:04Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 21:11:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-02 21:11:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:10:53Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:10:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 21:10:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-02 21:09:57Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 21:09:41Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:09:28Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 21:09:17Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 21:09:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:08:55Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 21:08:47Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 21:08:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 21:08:16Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 21:08:03Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:07:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:07:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 21:07:25Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 21:07:06Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:06:29Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 21:06:17Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:06:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-02 21:05:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:04:45Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 21:02:36Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-02 21:02:20Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:01:31Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-02 21:00:54Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 21:00:36Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 21:00:13Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 21:00:05Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 20:59:53Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:59:34Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:59:25Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:59:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:59:00Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:58:48Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:58:38Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:58:28Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:58:06Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:57:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:57:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:57:23Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:57:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:56:57Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:56:38Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 20:56:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:56:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:56:02Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:55:52Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:55:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 20:55:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:55:10Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:54:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:54:42Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 20:54:21Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 20:53:59Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:53:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:53:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:53:09Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 20:52:47Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:52:34Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 20:52:23Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:51:59Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:51:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:51:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:51:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:51:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:50:48Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:50:36Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:50:01Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:49:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:49:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:49:17Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:49:07Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:48:54Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:48:37Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:48:25Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:48:11Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:47:57Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:47:47Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:47:37Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:47:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:47:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:46:52Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:46:42Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:46:30Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:46:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:45:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:45:42Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:45:33Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:45:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:45:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:45:02Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:44:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:44:39Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:44:13Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:43:58Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:43:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:43:29Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 20:43:07Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:42:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:42:45Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:42:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:42:14Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 20:41:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:41:43Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:41:31Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:41:17Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:40:58Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-02 20:40:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:40:29Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 20:40:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:40:08Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:39:56Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:39:47Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:39:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:39:20Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:39:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:39:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:38:45Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:38:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:38:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:38:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:38:06Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:37:51Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:37:35Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:37:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:37:14Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:37:05Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:36:37Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:36:37Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:36:27Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:36:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:36:05Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:35:56Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:35:47Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:35:37Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:35:27Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:35:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:34:59Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:34:30Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:34:08Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:33:46Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:33:32Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:33:18Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:33:07Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:32:49Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:32:33Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:32:22Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:32:06Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:31:55Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:31:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:31:17Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:30:51Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:30:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 20:30:16Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:30:06Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:29:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:29:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:29:32Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:29:23Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:29:14Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:29:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:28:43Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:28:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:28:20Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:28:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:28:00Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:27:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:27:42Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:27:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:27:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:27:09Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:26:58Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:26:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:26:39Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:26:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:26:20Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:26:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:26:01Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:25:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:25:43Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:25:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:25:22Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:24:59Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:24:47Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:24:37Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:24:20Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:24:08Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:23:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:23:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:23:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:23:18Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:22:52Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:22:39Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:22:23Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:22:10Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:21:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:21:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:21:20Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:21:05Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:20:56Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:20:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:20:37Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:20:28Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:20:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:20:01Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:19:51Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:19:43Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:19:24Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:19:12Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:19:03Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:18:51Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:18:42Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:18:34Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:18:22Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:18:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:18:03Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.394
2019-09-02 20:17:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:17:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:17:15Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:17:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:16:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:16:44Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:16:35Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:16:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:16:18Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:16:09Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:16:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:15:51Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:15:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:15:32Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:15:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:15:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:14:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:14:41Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:14:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:14:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:14:10Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:14:01Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:13:51Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:13:42Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:13:33Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:13:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:13:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:12:50Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:12:39Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:12:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:12:17Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:12:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:11:57Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 20:11:24Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:11:15Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:11:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:10:55Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:10:21Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:10:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:10:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:07:50Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 20:07:42Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:06:43Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:06:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:06:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:06:15Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:06:06Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:05:24Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:05:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:05:03Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:04:53Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:04:44Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:04:33Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:04:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:04:15Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:04:06Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:03:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:03:30Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:03:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:03:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:03:03Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:02:54Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:02:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:02:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:02:23Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:02:13Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:02:03Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:01:50Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:01:38Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:01:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 20:01:14Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:01:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:00:53Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:00:44Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:00:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 20:00:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 20:00:08Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:59:57Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 19:59:48Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:59:39Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:59:08Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:58:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:58:50Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:58:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:58:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:58:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:58:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:58:05Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:57:56Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:57:47Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:57:37Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:57:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:55:48Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:55:32Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:55:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:55:14Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:55:04Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:54:51Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:54:40Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:54:31Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:54:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:54:12Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:54:03Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:53:53Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:53:37Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:53:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 19:53:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:53:07Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:52:53Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:52:43Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:52:33Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:52:23Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:52:14Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:52:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:51:47Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:51:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:51:23Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:51:12Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:51:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:50:50Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:50:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:50:29Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:50:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:50:12Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:50:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:47:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:47:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:47:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:46:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:46:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:45:59Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:45:50Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:45:39Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 19:45:30Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:45:21Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:45:09Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:45:00Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:44:51Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:44:42Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 19:44:32Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:44:23Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:44:14Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:43:32Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:43:23Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:43:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:43:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:42:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:42:43Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:42:34Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:42:23Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:42:14Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:42:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:41:56Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:41:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:41:36Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:41:25Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:41:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:41:05Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 19:40:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:40:39Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:40:30Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:40:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:39:14Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:39:05Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:36:34Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:35:15Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:34:50Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:34:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:34:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:34:14Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:34:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:33:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 19:33:10Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:33:01Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:32:52Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:31:56Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:31:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:31:38Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 19:31:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:31:18Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:31:08Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:30:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:30:42Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:30:33Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:30:17Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:30:08Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 19:26:23Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:26:15Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:25:02Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:24:50Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:24:38Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:24:29Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:24:02Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:23:51Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 19:23:19Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:23:10Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:22:51Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:22:41Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:21:17Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:21:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:18:26Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:16:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:16:29Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:15:23Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:14:53Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:14:42Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:14:32Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:14:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:14:10Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:14:02Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:13:53Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 19:13:43Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:13:32Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:13:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:13:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:13:04Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:12:56Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:12:38Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:12:28Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:12:19Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:11:13Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:11:04Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:10:55Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:10:45Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:10:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:07:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 19:05:06Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 19:04:57Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:02:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:02:11Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:01:41Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:01:17Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:01:08Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 19:00:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 18:44:59Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 18:44:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 18:40:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 18:40:43Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 18:40:33Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 18:40:22Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.394
2019-09-02 18:30:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 18:27:51Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 18:23:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 18:21:14Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 18:20:24Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 18:16:57Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-02 18:13:24Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 18:13:16Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 18:11:46Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 18:10:08Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 18:02:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 18:00:38Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 18:00:29Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 17:56:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 17:55:51Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 17:50:42Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 17:50:21Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 17:40:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 17:32:58Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 17:32:49Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 17:32:40Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 17:32:31Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 17:23:47Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 17:23:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 17:13:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 17:01:13Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.386
2019-09-02 16:56:57Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-02 16:51:15Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:51:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:50:55Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:50:40Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:50:31Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:50:22Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:50:12Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:50:03Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:49:32Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:45:20Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-02 16:45:00Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:44:40Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:44:27Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:44:15Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:44:02Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:43:52Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:43:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:43:34Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:43:07Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:42:58Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:42:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:42:25Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:42:01Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:41:50Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:41:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:41:31Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:41:19Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:41:02Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:40:48Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:40:30Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:40:20Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:40:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:40:02Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:39:09Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:38:45Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:38:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:38:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:38:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:38:09Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:34:44Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:34:35Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:34:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 16:34:17Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:33:37Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:33:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:32:44Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:32:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:32:26Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:32:09Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:31:57Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:31:47Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:31:38Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:31:15Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 16:31:05Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:30:57Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:30:45Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:30:37Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:30:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:30:17Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 16:30:08Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:29:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:29:29Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:25:36Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:25:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:24:55Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 16:24:45Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:24:36Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:24:22Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:24:13Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:24:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:23:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:23:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:23:27Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:23:14Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:23:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:22:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:22:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:22:28Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:22:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:21:59Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:21:50Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:21:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:21:29Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:21:17Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:21:03Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:20:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:20:38Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:20:29Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:20:16Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-02 16:20:05Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:19:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:19:10Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:18:22Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:14:51Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:14:41Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:14:16Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:14:07Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:13:57Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:13:36Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:13:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 16:13:17Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:13:07Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:12:32Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:12:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:11:57Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:11:47Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:11:38Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:11:13Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:10:53Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:10:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 16:10:35Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:10:25Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:10:14Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:10:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:09:55Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:07:06Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:06:44Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:06:35Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:04:57Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 16:04:44Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:04:31Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:04:19Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:04:10Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 16:03:12Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:02:45Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-02 16:01:27Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:01:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 16:01:08Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 16:00:57Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 15:56:57Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:56:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 15:55:32Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:53:52Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 15:53:38Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 15:53:29Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:53:20Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:53:07Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:52:55Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:52:45Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:52:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:52:24Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:52:12Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:52:02Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:51:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:51:42Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:51:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:51:11Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:51:01Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:50:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:50:40Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:50:29Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:50:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:50:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 15:49:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 15:49:10Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:45:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:45:08Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:44:56Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:44:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:44:32Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:44:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 15:44:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 15:44:01Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:43:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:43:36Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:43:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:43:13Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 15:43:01Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:42:44Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:42:07Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:41:58Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:41:43Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 15:41:31Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:41:21Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:40:35Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:40:26Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:40:14Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:40:05Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:39:03Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:38:48Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:36:19Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:34:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:34:08Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 15:33:59Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:33:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:33:40Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 15:33:29Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:33:19Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:33:10Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:33:01Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:32:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:32:43Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:32:32Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 15:32:23Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 15:31:47Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 15:31:28Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:31:18Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 15:31:09Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:31:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:30:51Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:30:19Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:21:25Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 15:21:08Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 15:14:43Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:14:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:12:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 15:12:04Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 14:50:40Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-09-02 14:50:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 14:50:11Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:50:01Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:49:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 14:48:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 14:47:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 14:47:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:47:17Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:47:07Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:46:24Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:46:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:45:59Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 14:45:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:45:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 14:45:23Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:45:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 14:44:21Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-02 14:44:09Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 14:43:48Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-02 14:43:35Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:43:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:43:05Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.670
2019-09-02 14:42:51Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:42:41Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:41:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:40:28Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:40:00Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:39:22Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:38:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:35:58Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 14:34:48Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:34:05Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:33:40Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:32:40Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:32:24Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:32:04Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:31:48Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:31:36Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:31:24Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:30:51Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-02 14:30:25Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-02 14:30:14Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:29:59Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-02 14:29:50Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:29:31Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:28:55Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-09-02 14:28:44Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:27:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-02 14:26:44Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:25:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:24:32Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:23:22Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.386
2019-09-02 14:22:23Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 14:22:14Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:21:05Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 14:20:34Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-02 14:20:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 14:19:58Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:18:45Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-02 14:18:21Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:18:07Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:15:49Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-02 14:15:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:15:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 14:14:42Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:14:03Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:13:46Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:13:35Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.386
2019-09-02 14:12:57Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:12:49Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 14:12:40Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:12:29Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:12:04Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-02 14:11:49Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:11:34Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:11:23Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:11:00Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:10:51Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 14:10:40Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:10:01Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-02 14:09:34Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 14:09:06Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-02 14:08:57Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 14:08:49Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:08:40Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:08:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:07:57Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 14:07:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-02 14:07:19Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 14:07:10Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:07:01Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:06:51Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:06:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-02 14:05:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 14:03:10Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-02 14:03:01Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 14:02:51Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:02:24Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-02 14:02:15Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:02:06Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:01:56Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:01:47Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:01:38Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 14:01:28Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.355
2019-09-02 14:01:19Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 14:01:09Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 14:00:58Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-02 14:00:00Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.418
2019-09-02 13:59:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:59:42Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 13:59:33Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:59:25Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 13:59:15Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:59:06Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:58:57Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:58:49Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:58:40Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:58:31Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:58:22Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:58:13Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 13:58:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-02 13:57:34Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-02 13:57:25Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-02 13:57:16Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:57:07Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:56:57Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:56:48Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:56:39Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:56:27Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-02 13:56:19Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:56:10Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:56:01Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:55:51Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 13:55:42Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:55:33Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:55:19Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-02 13:55:10Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:55:01Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:54:52Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:54:41Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-02 13:54:26Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:54:17Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-02 13:54:08Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:53:57Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:53:48Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:53:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-09-02 13:53:28Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:53:19Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:50:35Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.402
2019-09-02 13:50:26Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:50:17Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:50:00Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-02 13:49:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-02 13:49:37Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:49:29Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:49:20Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:49:10Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:48:59Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-02 13:48:13Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:48:04Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:47:52Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 13:47:26Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:47:17Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-02 13:47:08Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:46:55Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:46:40Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-02 13:46:31Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:46:21Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:46:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 13:46:01Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:45:51Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:45:39Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.363
2019-09-02 13:45:30Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:45:21Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:45:12Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:45:02Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:44:53Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:44:43Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:44:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 13:44:22Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:44:12Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:44:03Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:43:53Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:43:43Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:43:34Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:43:07Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 13:42:56Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:42:47Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:42:37Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:42:28Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:42:18Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:42:09Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:42:00Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-02 13:41:50Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:41:38Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:41:29Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:41:20Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 13:41:09Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 13:41:00Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:40:52Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:40:42Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:40:32Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:40:21Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:39:33Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-02 13:39:09Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-02 13:37:08Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-02 13:36:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-02 13:36:44Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:36:34Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:36:06Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-02 13:35:54Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:35:39Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-02 13:35:29Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:35:18Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:35:06Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:34:56Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:34:46Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:34:35Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.370
2019-09-02 13:34:23Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:34:07Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:33:57Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:33:47Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:33:37Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:33:26Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.378
2019-09-02 13:33:15Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:33:05Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:32:37Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:32:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-02 13:31:54Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:31:41Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:31:30Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:31:20Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:31:06Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-09-02 13:30:56Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:30:36Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:30:19Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:30:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-09-02 13:29:50Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:29:39Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:29:29Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:29:16Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:29:06Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:28:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-02 13:28:14Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:27:51Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:27:37Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-02 13:27:23Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:27:09Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:26:53Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:26:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 13:26:10Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.370
2019-09-02 13:25:25Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-02 13:23:10Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.402
2019-09-02 13:22:52Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-02 13:17:44Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.402
2019-09-02 13:16:57Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 13:16:34Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 13:16:22Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-02 13:14:40Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-02 13:14:25Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:13:38Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:12:49Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:12:28Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:12:16Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:11:53Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-02 13:11:34Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:11:24Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:11:14Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:11:03Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:10:53Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-02 13:10:33Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-02 13:10:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-02 09:40:52Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.457
2019-09-02 03:39:10Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.434
2019-09-02 03:21:53Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.434
2019-09-02 02:56:29Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.434
2019-09-02 02:33:40Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.434
2019-09-02 01:50:43Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.418
2019-09-02 01:22:17Download fileLong, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-02 01:22:05Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 22:37:18Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-01 22:37:03Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 22:36:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 22:36:34Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 22:36:24Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 22:36:12Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 22:36:02Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-09-01 22:35:53Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 22:35:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 22:35:35Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 22:11:00Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.386
2019-09-01 22:09:52Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-01 22:08:58Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-01 22:08:48Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 22:08:14Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-01 22:07:53Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 22:07:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 22:07:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 22:07:12Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 22:07:04Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 22:06:42Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 21:53:23Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-01 21:45:10Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-01 21:42:56Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-01 21:42:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 21:42:33Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-01 21:42:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 21:42:02Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 21:41:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 21:41:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 21:40:57Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 21:40:27Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 21:40:13Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-01 21:40:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 21:39:56Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 21:39:46Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 21:39:37Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 21:39:26Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 21:39:17Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 21:39:07Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 21:38:59Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 21:38:41Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 21:38:24Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 21:38:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:49:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:49:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:49:05Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:48:55Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:48:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:48:36Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:48:28Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:48:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:47:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:47:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:47:31Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:47:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:47:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:46:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:46:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:46:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:46:28Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:46:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:46:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:46:01Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:45:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:45:38Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:45:27Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:45:12Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:44:54Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:44:44Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:44:29Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:44:13Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:44:04Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:43:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:43:43Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:43:28Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:43:18Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:43:02Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:42:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:42:28Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:42:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:42:07Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:41:55Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:41:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:41:32Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:41:17Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:40:53Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:40:43Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:40:26Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-01 20:40:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:39:57Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:39:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:39:30Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:39:21Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:39:12Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:38:55Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:38:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:38:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:38:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:38:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:38:00Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:37:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:37:42Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:37:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:37:18Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:37:02Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:36:53Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:36:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:35:48Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:35:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:35:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:35:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:35:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:34:57Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:34:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 20:34:36Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:34:27Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:34:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:34:04Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:33:50Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:33:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:33:25Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:33:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:33:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:32:47Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:32:37Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:32:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:32:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:31:55Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:31:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:31:30Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:31:21Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:31:03Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:30:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:30:13Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:29:51Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:29:42Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:29:22Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:29:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:28:43Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:28:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:28:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:28:15Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:27:32Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:27:23Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:26:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:26:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:26:12Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:26:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:25:42Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:25:34Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:24:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:24:35Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:24:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:24:07Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:23:55Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:23:42Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:23:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:23:18Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:22:58Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:22:48Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:22:38Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:22:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:22:18Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:22:08Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:21:59Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:21:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:21:40Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:21:20Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:21:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:21:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:20:48Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:20:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:20:17Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:20:05Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:19:55Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:19:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:19:30Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:19:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:18:30Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:18:06Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:17:57Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:17:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:16:53Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:16:44Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:16:33Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:15:58Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:15:39Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:15:39Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:15:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:14:50Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:14:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:14:31Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:14:21Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:14:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:14:03Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:13:30Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:13:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:13:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:12:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 20:12:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:12:17Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:12:08Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:11:58Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:11:49Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:11:38Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:11:20Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:11:11Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:11:02Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:10:44Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:10:24Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:10:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:09:43Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:09:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:09:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:09:01Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:08:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:07:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:06:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:06:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:06:35Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:06:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:05:07Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:04:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:04:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:04:31Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:04:16Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:04:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:03:50Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:03:30Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 20:03:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:03:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:02:44Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:02:34Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:02:25Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:02:14Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:01:54Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:01:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:01:32Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:01:20Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 20:01:08Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:00:58Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 20:00:48Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 20:00:39Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:00:29Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:00:21Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:00:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 20:00:00Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 19:58:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 19:58:30Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:57:53Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 19:57:43Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:57:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:57:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 19:57:15Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:56:54Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 19:56:40Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:55:08Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:54:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:54:50Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:54:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:54:29Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:54:17Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:54:09Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:53:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 19:53:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:53:10Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:53:01Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:52:49Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:52:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:52:31Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:52:17Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:52:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:51:55Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:51:45Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:51:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:51:24Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:51:14Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 19:51:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:50:44Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:50:34Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:50:24Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:50:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:49:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:44:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:44:30Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:43:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:43:44Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-01 19:43:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:43:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:43:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:43:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:42:37Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:42:29Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:42:19Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:42:10Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 19:42:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:41:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:41:36Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:41:25Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:41:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:40:58Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:40:48Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:40:36Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:40:25Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:40:15Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:40:07Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:36:31Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:35:02Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:34:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:34:40Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:34:32Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:33:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:33:33Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:33:25Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:33:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:33:02Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:32:44Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:32:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:32:23Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:31:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:31:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:31:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:30:52Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:30:25Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:28:30Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:25:14Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:25:05Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:24:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:24:45Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:24:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 19:24:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:24:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:23:31Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:23:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:23:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:23:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:22:52Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 19:22:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:22:30Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:22:19Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:22:05Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:21:55Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:21:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:21:21Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:21:11Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:21:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:20:52Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:20:40Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:20:31Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:20:21Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:20:12Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:20:02Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:19:54Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 19:19:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 19:19:29Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:19:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:19:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:18:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:18:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:18:26Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:18:18Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:16:19Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:16:09Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:16:00Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:15:51Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:15:10Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:14:50Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:14:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:14:25Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:14:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:14:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:13:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:13:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:13:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:13:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:13:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:13:01Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:12:52Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:12:44Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:12:32Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:12:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:12:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:11:58Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:11:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:11:40Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:11:30Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:11:21Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:11:12Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:11:01Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:10:19Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:10:10Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:05:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:05:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:04:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:04:00Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:03:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:03:40Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:03:27Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:03:18Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:03:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:03:00Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 19:02:07Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:01:52Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:01:41Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 19:01:22Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:01:12Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:00:51Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 19:00:34Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 19:00:23Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 19:00:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:59:54Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:54:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:54:40Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 18:54:29Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:54:19Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 18:54:01Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:53:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:53:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:53:32Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:52:43Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 18:52:34Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:44:54Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:44:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:44:35Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:44:06Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:43:58Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:43:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:43:29Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 18:43:19Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:42:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:42:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:42:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:41:59Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:41:46Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:41:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:41:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:41:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:40:54Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 18:40:45Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:40:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:40:00Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 18:39:51Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:39:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 18:39:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:39:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:38:55Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:37:56Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:37:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 18:37:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:36:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:35:28Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:35:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:35:01Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:34:09Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:33:53Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:33:44Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:33:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 18:33:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:33:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:32:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:32:03Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:31:51Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:31:42Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:31:32Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 18:31:23Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:31:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:30:56Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:30:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:30:35Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:30:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:30:17Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:30:08Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:25:12Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:24:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 18:24:47Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:23:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:23:25Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:23:15Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:23:05Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:22:42Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:22:29Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:22:17Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:21:23Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:21:12Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:21:02Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:20:52Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:20:15Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:20:05Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:19:43Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:19:03Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:18:53Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:18:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:18:34Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:18:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:17:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:16:58Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:16:48Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:16:39Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:15:55Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:15:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:15:06Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:14:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:14:33Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:14:23Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:14:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:14:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 18:13:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:13:02Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:12:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 18:12:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:12:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:11:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:11:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 18:11:11Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:10:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:10:40Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-01 18:10:24Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:10:15Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:08:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:08:22Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:08:00Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:07:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:07:42Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:07:06Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 18:04:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:04:31Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:03:37Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:02:53Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 18:02:43Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:02:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 18:00:29Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.615
2019-09-01 17:59:26Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 17:59:17Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 17:57:25Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 17:57:03Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 17:56:54Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 17:56:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 17:56:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 17:56:13Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 17:56:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 17:55:39Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 17:55:30Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 17:55:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 17:47:59Download fileLong, Tran Peak-0.662, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.694
2019-09-01 17:46:29Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 15:39:32Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:39:07Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:38:54Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:38:11Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-01 15:37:44Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:37:19Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:37:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:36:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:36:19Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:36:08Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:35:54Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:35:43Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:35:35Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:35:26Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:35:16Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-09-01 15:35:04Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:34:55Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:34:46Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:34:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:34:27Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:34:17Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:34:09Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-09-01 15:33:58Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:33:22Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:33:14Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:33:05Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:32:51Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:32:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:32:07Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:31:58Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:31:39Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:31:31Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:31:22Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-09-01 15:31:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:30:33Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:30:24Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:30:01Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-01 15:29:37Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:29:27Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:29:06Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:28:55Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:28:44Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:28:33Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:28:18Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:27:46Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:27:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:26:50Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:26:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:26:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:25:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:24:26Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-01 15:23:20Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.394
2019-09-01 15:23:07Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:22:20Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:22:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:21:49Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:21:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:21:13Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-09-01 15:21:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:20:32Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:20:07Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:19:56Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:19:43Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:19:35Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-09-01 15:19:24Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:19:07Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:18:58Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:18:45Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:18:36Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 15:18:26Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:18:15Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:18:06Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:17:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:17:41Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:17:17Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:17:06Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:16:57Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:16:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:16:28Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.331
2019-09-01 15:16:19Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:16:10Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:15:58Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:15:49Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:15:36Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:15:25Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:15:08Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:14:59Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:14:49Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:14:40Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:14:30Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 15:14:19Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:14:04Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:13:48Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:13:39Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:13:31Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:13:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:13:09Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:12:59Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:12:50Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:12:40Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:12:23Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:12:07Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:11:58Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:11:48Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 15:11:39Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-09-01 15:11:28Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:11:19Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:11:07Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:10:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:09:08Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-01 15:08:58Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:08:50Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:08:40Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.654
2019-09-01 15:08:16Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:07:58Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:07:49Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:07:41Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:07:27Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:06:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-01 15:06:41Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:06:32Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:06:19Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:05:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:05:36Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:05:27Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:05:11Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:05:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:04:40Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:04:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-01 15:02:54Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:02:45Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:02:36Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 15:02:23Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 15:02:14Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:02:05Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:01:56Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:01:46Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:01:38Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-09-01 15:01:29Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:01:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-01 15:01:06Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 15:00:57Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:00:48Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:00:39Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 15:00:30Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:59:59Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:59:51Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:59:42Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:59:33Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:59:24Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:59:15Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:59:02Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:58:53Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-09-01 14:56:46Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:56:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:56:02Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:55:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:55:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:55:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:55:17Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:55:08Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-09-01 14:54:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 14:54:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-01 14:54:37Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:54:28Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:54:20Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:54:11Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:54:02Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-09-01 14:53:53Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:53:45Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:53:36Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:53:27Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:53:14Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:53:05Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:52:56Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:52:47Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:52:38Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:52:29Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:52:20Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:52:07Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:51:13Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:51:01Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:50:20Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:49:55Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:48:44Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:48:17Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:48:08Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:47:59Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:47:50Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:47:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:46:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:45:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:44:57Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:44:41Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:41:46Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-01 14:41:25Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:41:13Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 14:41:00Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:40:45Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:40:01Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:39:38Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:39:10Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:38:59Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:38:48Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:38:39Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:38:29Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:38:19Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:38:11Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:38:01Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:37:51Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:37:42Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:37:33Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:37:22Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:36:52Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:36:42Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:36:14Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:36:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:35:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 14:35:44Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:35:33Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:35:24Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:35:15Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:35:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:34:29Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:33:56Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:33:40Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:33:31Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:33:21Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:32:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:32:23Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:32:12Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:31:59Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:31:50Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:31:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 14:31:12Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-01 14:30:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:30:46Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:30:32Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:30:21Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 14:30:01Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:28:04Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-01 14:27:33Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-01 14:27:18Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:26:45Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:26:15Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:25:49Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 14:25:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:25:19Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:25:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:25:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 14:24:49Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:24:40Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:24:28Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-01 14:24:19Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:24:10Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:24:00Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:23:19Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:22:59Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:22:50Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:22:21Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:22:10Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:21:42Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:21:04Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:20:36Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:20:27Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:20:18Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:19:58Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:19:49Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:19:40Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:19:31Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:19:22Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:19:13Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:19:04Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:18:50Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:18:41Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:18:32Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:18:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:17:44Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:17:17Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:17:09Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:16:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:14:53Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:14:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:14:29Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:14:20Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:13:57Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:13:48Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:13:39Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:13:26Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-01 14:13:16Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:13:07Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:12:58Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:12:50Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:12:41Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:12:31Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:12:17Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:12:09Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:11:59Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:11:50Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:11:42Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:11:32Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:11:23Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:11:10Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-01 14:10:23Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:10:02Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:09:52Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:09:43Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:09:35Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:09:25Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:09:17Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:09:07Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:08:54Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:07:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:07:21Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:07:12Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:07:03Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:06:52Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:06:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:06:12Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:06:03Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:05:54Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:05:45Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:05:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:05:22Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:05:13Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:05:04Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:04:54Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 14:04:45Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 14:04:36Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:04:25Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.363
2019-09-01 14:04:11Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:04:01Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:03:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-09-01 14:03:32Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:03:23Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:03:03Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.402
2019-09-01 14:02:54Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 14:02:44Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:02:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:02:25Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:02:15Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:02:06Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 14:00:27Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-01 14:00:15Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-01 14:00:05Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 13:59:56Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:59:43Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.370
2019-09-01 13:59:28Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-01 13:59:08Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-09-01 13:58:58Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:58:49Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:58:41Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:58:30Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:58:21Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 13:58:07Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 13:57:58Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:57:49Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:57:39Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 13:57:30Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:57:21Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:57:12Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:56:54Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.402
2019-09-01 13:56:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-01 13:56:03Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:55:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-09-01 13:55:42Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:55:33Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:55:24Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:55:14Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 13:55:04Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:54:55Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-09-01 13:54:45Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:54:36Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:54:27Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:54:18Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:54:09Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:54:00Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:53:47Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:53:38Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 13:53:28Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:53:19Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:53:07Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:52:56Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:52:45Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:52:33Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:52:23Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:52:14Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:52:04Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:51:54Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:51:44Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:51:35Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:51:23Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-01 13:51:12Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 13:51:03Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-09-01 13:50:52Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:50:43Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:50:34Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-09-01 13:50:23Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:50:04Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-01 13:49:55Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:49:46Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:49:37Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:49:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:49:16Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:48:58Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-01 13:46:44Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.402
2019-09-01 13:46:33Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:46:23Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:46:10Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-01 13:45:55Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-01 13:45:45Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 13:45:35Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:45:15Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 13:45:05Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:44:56Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:44:47Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:44:38Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:44:28Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:44:19Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:44:09Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:43:58Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:43:48Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-09-01 13:43:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.386
2019-09-01 13:43:25Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:43:13Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:43:02Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:42:53Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:42:43Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:42:34Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:42:24Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:42:11Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:41:58Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-09-01 13:41:45Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:41:36Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:41:23Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-01 13:41:12Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:41:03Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:40:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-09-01 13:40:42Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:40:32Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:40:23Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:40:00Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.394
2019-09-01 13:39:49Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:39:38Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:39:26Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:39:03Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-09-01 13:38:50Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:38:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-01 13:38:30Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:38:17Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:38:07Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:37:57Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:37:46Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:37:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-09-01 13:37:16Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:37:01Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:36:47Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:36:36Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:36:20Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-01 13:36:07Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:35:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-09-01 13:35:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:33:21Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.402
2019-09-01 13:33:09Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:32:58Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:32:16Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.394
2019-09-01 13:32:02Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.386
2019-09-01 13:31:51Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:31:39Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:31:29Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:31:17Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:31:00Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:30:37Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-09-01 13:30:05Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.394
2019-09-01 13:29:52Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:29:36Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:29:27Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-09-01 13:29:12Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-09-01 13:28:56Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-09-01 13:28:41Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-09-01 13:28:27Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:28:17Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:28:05Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:27:50Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-09-01 13:27:33Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-01 13:26:39Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-01 13:26:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-09-01 13:26:15Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:26:02Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:25:51Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:25:34Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-09-01 13:25:18Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.394
2019-09-01 13:25:02Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-09-01 13:24:30Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.402
2019-09-01 13:24:10Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.394
2019-09-01 13:23:22Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.394
2019-09-01 13:23:03Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-09-01 13:22:43Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-09-01 13:22:26Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.402
2019-09-01 12:52:56Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.402
2019-09-01 08:04:53Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.457
2019-09-01 07:01:50Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.780, Vert Peak-0.449
2019-09-01 05:58:46Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.457
2019-09-01 04:15:23Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.441
2019-09-01 03:51:29Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.434
2019-09-01 00:11:59Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-09-01 00:11:50Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 23:51:03Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.402
2019-08-31 23:43:03Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.394
2019-08-31 23:42:36Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 23:42:23Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-08-31 23:35:06Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-08-31 23:27:10Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.394
2019-08-31 23:25:50Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-08-31 23:18:49Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-08-31 23:17:38Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 23:15:38Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-08-31 23:15:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 23:14:58Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-08-31 23:13:55Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-08-31 23:13:43Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 23:13:32Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-31 23:13:01Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-08-31 23:12:36Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 23:12:25Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 23:12:04Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 23:11:16Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 23:10:59Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 23:10:38Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 23:10:29Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 23:10:17Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 23:10:06Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 23:09:57Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 23:00:05Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.386
2019-08-31 22:59:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:58:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:57:44Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:57:01Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:53:42Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.394
2019-08-31 22:52:34Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-08-31 22:50:46Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-08-31 22:50:08Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-08-31 22:49:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:49:15Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:49:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:48:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:48:12Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:47:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:47:36Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:47:11Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:47:01Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:46:47Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:46:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:46:09Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:45:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:45:29Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:45:10Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:45:00Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:44:50Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.402
2019-08-31 22:44:37Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:43:48Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:43:30Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:43:04Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:42:52Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:42:06Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:41:19Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:41:04Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:40:37Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:40:08Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:39:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:39:41Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:39:32Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:39:20Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:39:03Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:38:49Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:38:33Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:38:21Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:38:05Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:37:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:37:29Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:37:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:37:04Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:36:52Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:36:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:36:17Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:36:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:35:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:35:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:34:46Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:33:32Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-08-31 22:33:02Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:32:36Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:31:52Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-08-31 22:31:14Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:30:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:30:22Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:30:09Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:29:55Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:29:42Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:29:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:29:19Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:29:02Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:28:53Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:28:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:28:24Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:28:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:27:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:27:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:27:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:27:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:26:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:26:48Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:26:38Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:26:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:26:14Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:26:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:25:46Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:25:25Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:25:15Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:25:06Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:24:43Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:24:32Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:24:10Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:23:59Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:23:40Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:23:31Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:23:05Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:22:47Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:22:36Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:22:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:22:08Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:21:58Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:21:15Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:20:57Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:20:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:20:14Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:20:02Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 22:19:43Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:19:33Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:18:57Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:18:44Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:18:34Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:18:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:18:14Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 22:17:58Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:17:47Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:17:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:17:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:17:09Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:16:49Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:16:39Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:16:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:16:17Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:16:05Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:15:55Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:15:45Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:15:36Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:15:27Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:15:11Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:14:57Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:14:38Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:14:22Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:14:03Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:13:46Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:13:26Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:13:02Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:12:45Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:12:31Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:12:19Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:11:58Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:11:27Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:11:18Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:11:09Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:10:50Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:10:26Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:10:02Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:09:52Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:09:42Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:09:29Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:09:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.402
2019-08-31 22:08:59Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:08:50Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:08:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:08:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:08:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:08:11Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:07:59Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:07:50Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:07:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:07:26Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:07:14Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:06:52Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:06:43Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:06:18Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 22:06:06Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:04:55Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:04:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 22:04:28Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-08-31 22:04:16Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:04:03Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:03:51Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:03:33Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:03:24Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:03:11Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:03:02Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:02:50Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:02:41Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:02:25Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:02:15Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 22:01:58Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:01:47Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:01:37Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:01:25Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:01:15Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:01:05Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:00:50Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 22:00:29Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 22:00:14Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:59:59Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:59:49Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:59:40Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:59:25Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:59:17Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:58:53Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:58:44Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:58:34Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-31 21:58:20Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:58:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:57:55Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 21:57:44Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:57:35Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:57:25Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:57:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:56:33Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:55:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:55:31Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:55:22Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:55:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:55:03Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:54:44Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 21:54:34Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:54:12Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-08-31 21:54:03Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:53:54Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:53:37Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 21:53:28Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:53:14Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:53:05Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:52:53Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:52:44Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:52:32Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:52:19Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:52:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:51:58Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:51:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:51:36Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:51:11Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 21:50:59Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:50:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:50:34Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:50:25Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:50:13Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:50:03Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:49:55Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:49:05Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:48:53Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:48:44Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:48:32Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:48:23Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:45:27Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:45:17Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:45:09Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:44:58Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:44:43Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:44:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:44:20Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:43:59Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:43:50Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:43:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:43:24Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 21:43:15Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:43:04Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:42:54Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:42:45Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:42:25Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 21:42:16Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:42:05Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:41:55Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:41:45Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:41:36Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:41:24Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:41:14Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:41:04Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:40:56Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:40:46Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:40:34Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:40:23Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:40:11Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:39:23Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:38:53Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:37:54Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:36:04Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:34:59Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:34:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:34:39Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:34:25Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:34:14Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:34:04Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 21:33:55Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:33:35Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:33:23Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:33:13Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:33:03Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:32:49Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:32:39Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:32:30Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:32:19Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 21:32:07Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:31:45Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:31:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:31:24Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:31:10Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:31:00Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:30:51Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:24:43Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:24:34Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:24:15Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:24:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:23:54Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:23:20Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:22:47Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 21:22:35Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:21:59Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:21:47Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:21:34Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:21:21Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 21:21:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:21:01Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-08-31 21:20:29Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-08-31 21:20:19Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:20:08Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:15:02Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:14:53Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:14:01Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:13:51Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:13:42Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:13:11Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:12:51Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:12:41Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:12:33Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:12:21Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:12:11Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:12:02Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:11:23Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:10:46Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:10:34Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:10:25Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:10:17Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:04:45Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:04:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:04:26Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:03:45Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 21:03:17Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:02:23Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 21:01:39Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:01:27Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:01:17Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:01:01Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:00:53Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 21:00:33Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 21:00:18Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 21:00:03Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 15:53:47Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.394
2019-08-31 14:30:23Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.591
2019-08-31 14:24:49Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.426
2019-08-31 14:24:03Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 14:22:27Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 14:17:58Download fileLong, Tran Peak-0.260, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-08-31 14:15:30Download fileLong, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.859, Vert Peak-0.607
2019-08-31 13:55:02Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:54:54Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:54:36Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:54:23Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:54:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:53:57Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:53:48Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:53:27Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:53:18Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:53:08Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:51:47Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:51:32Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:51:22Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:51:13Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:51:03Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:50:52Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:50:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:50:25Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:50:15Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 13:50:05Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:49:00Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 13:48:48Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:48:21Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:48:06Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:47:54Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:47:42Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:47:33Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:47:22Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:46:51Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:46:34Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:46:22Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:46:05Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:45:54Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:45:46Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:45:34Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:45:25Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:45:15Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:45:02Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:43:18Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:42:20Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:41:21Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:40:08Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:39:58Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:39:41Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:39:20Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:39:07Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:38:56Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:38:45Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:38:31Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:38:22Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:38:13Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:38:03Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:37:51Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:37:40Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:37:28Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:37:12Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:37:03Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:36:43Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:36:33Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:36:24Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:36:13Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:36:04Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:35:54Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:35:34Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.741
2019-08-31 13:35:13Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:35:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:34:53Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:34:42Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:34:31Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:34:16Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:34:06Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:33:40Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:33:28Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:33:19Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:33:10Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:33:00Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:32:49Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:32:30Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:32:19Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:32:08Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:31:48Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:31:37Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:31:25Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:31:09Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:31:00Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:30:51Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:30:41Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:30:30Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:30:10Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:30:00Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:29:50Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:29:08Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:28:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:28:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:27:51Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:27:42Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:27:33Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:27:23Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:27:14Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:26:47Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-31 13:26:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:26:26Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:26:17Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:26:01Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:25:51Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:25:42Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:25:32Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:25:14Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:25:05Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:24:49Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:24:40Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:24:30Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:24:21Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:24:01Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:23:44Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:23:30Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:23:13Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:23:02Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:22:14Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:22:05Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:21:56Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:21:30Download fileLong, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.749
2019-08-31 13:21:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:21:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:21:02Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:20:49Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:20:31Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:20:18Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:20:06Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:19:32Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:19:05Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:18:49Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:18:38Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:18:17Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:18:05Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:17:57Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:17:44Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:17:35Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:17:11Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:17:02Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:16:45Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:16:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:16:24Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:16:14Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:15:53Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:15:40Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:15:30Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:15:20Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:15:03Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.394
2019-08-31 13:14:54Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:14:31Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:14:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:14:11Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:14:02Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:13:50Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:13:40Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:13:31Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:13:18Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:13:08Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:12:58Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:12:46Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:12:38Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 13:12:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:12:16Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:12:00Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:11:49Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:11:37Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:11:29Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:11:19Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:11:03Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:10:51Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:10:42Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:10:21Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:10:11Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 13:08:13Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:08:03Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:06:43Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-08-31 13:06:22Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:05:48Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-08-31 13:05:15Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:04:27Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-08-31 13:04:17Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:04:06Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:03:54Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:03:41Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:03:28Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:02:54Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:02:35Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:02:03Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:01:49Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:01:37Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:01:10Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 13:00:53Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:00:36Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 13:00:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 12:54:22Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-08-31 12:40:10Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.394
2019-08-31 12:40:01Download fileLong, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-31 12:39:51Download fileLong, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-31 12:39:34Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.394
2019-08-31 12:26:13Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.394
2019-08-31 12:25:57Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-08-31 11:32:54Download fileLong, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 11:11:51Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.418
2019-08-31 10:48:33Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.426
2019-08-31 07:59:15Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.441
2019-08-31 06:34:52Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.434
2019-08-31 03:12:08Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-31 03:11:53Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-31 03:11:10Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 03:11:00Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.331
2019-08-31 03:10:50Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 02:45:07Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.402
2019-08-31 02:44:55Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 02:44:45Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 02:44:33Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 02:28:09Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.386
2019-08-31 02:27:54Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.355
2019-08-31 02:27:43Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 02:20:21Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.386
2019-08-31 02:19:41Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.386
2019-08-31 02:14:47Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.386
2019-08-31 02:09:59Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-08-31 02:08:00Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-08-31 02:06:15Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.378
2019-08-31 02:05:46Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-08-31 02:05:03Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 02:04:54Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 02:04:42Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-31 02:04:29Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 02:04:19Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 02:04:10Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-31 02:03:54Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 02:03:43Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 02:03:31Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 02:03:20Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-31 02:03:11Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 02:03:02Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-31 02:02:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 02:02:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 02:02:31Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:54:04Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.386
2019-08-31 01:53:17Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:53:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:52:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:51:59Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:51:43Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-08-31 01:51:08Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:50:43Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:50:24Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:46:17Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.386
2019-08-31 01:44:25Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-08-31 01:44:16Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:43:39Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:43:24Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:42:50Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:42:40Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:42:28Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:42:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:42:01Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:41:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:41:29Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:41:09Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:40:58Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:40:35Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:40:18Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:39:10Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:38:34Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:38:17Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:36:44Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.386
2019-08-31 01:35:05Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-08-31 01:34:55Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:34:42Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:34:29Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:34:18Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:34:07Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:33:55Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:33:43Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:33:31Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:33:15Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:33:05Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:32:55Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:32:41Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:32:32Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:32:19Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:32:04Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:31:47Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:31:30Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:31:19Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:31:07Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:30:55Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:30:44Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:30:30Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:30:19Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:30:07Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:29:54Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:28:48Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.386
2019-08-31 01:28:16Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:28:07Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:27:39Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:27:29Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:26:18Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-08-31 01:25:59Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:25:05Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-31 01:24:56Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:24:46Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:24:37Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:24:27Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:24:10Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:23:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-31 01:23:47Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:23:37Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.331
2019-08-31 01:23:24Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:23:12Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:23:03Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:22:49Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:22:40Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:22:19Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:22:01Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:21:52Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:21:42Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:21:31Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:21:21Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:21:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:20:57Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:20:48Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:20:39Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:20:29Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-31 01:20:19Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:20:10Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:19:57Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:19:45Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:19:28Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:19:15Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:19:05Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:18:53Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:18:42Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:18:29Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:18:19Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:18:07Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:17:56Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:17:44Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:17:33Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:17:21Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:17:06Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:16:52Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:16:39Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:16:29Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:16:18Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:16:08Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:15:55Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:15:45Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:15:30Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.331
2019-08-31 01:15:20Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:15:09Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:10:40Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:10:30Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-31 01:10:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:10:12Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:08:59Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:08:42Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:08:29Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:07:48Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-08-31 01:07:38Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:07:26Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:07:12Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:06:58Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:06:43Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:06:32Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:06:20Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:06:01Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:05:44Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:05:26Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:05:15Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:05:03Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 01:04:44Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:04:34Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:04:23Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:04:13Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:03:52Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:03:41Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:03:31Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:03:21Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:03:12Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:02:49Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:02:39Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:02:28Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 01:02:18Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 01:02:09Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:01:51Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 01:01:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-31 01:01:07Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:00:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:00:26Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 01:00:12Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 00:59:56Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:59:46Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.339
2019-08-31 00:59:34Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 00:59:21Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 00:59:11Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 00:59:00Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 00:58:47Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-31 00:58:32Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.386
2019-08-31 00:58:20Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 00:58:05Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 00:57:49Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:57:38Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 00:57:26Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:57:15Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-31 00:56:59Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 00:56:48Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-31 00:56:36Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 00:56:17Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 00:56:02Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:55:48Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 00:55:32Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-31 00:55:20Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:55:08Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:54:58Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 00:54:33Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-31 00:54:22Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 00:54:10Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 00:52:30Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:52:21Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 00:52:10Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-31 00:52:02Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:51:03Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:50:40Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:50:28Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:49:59Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-08-31 00:49:48Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:49:38Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:49:27Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:49:11Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 00:49:02Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 00:48:50Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:48:41Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-31 00:48:29Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-31 00:48:19Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 00:43:09Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 00:42:57Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-31 00:42:46Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:42:11Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 00:41:08Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-31 00:40:58Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-31 00:40:48Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-31 00:40:39Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-31 00:40:20Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-31 00:40:01Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-08-31 00:29:46Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-31 00:29:34Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-31 00:29:25Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-31 00:10:11Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-31 00:10:01Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 23:57:27Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 23:57:18Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-30 13:09:55Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 13:08:28Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.370
2019-08-30 13:07:23Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 13:06:58Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 13:06:31Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 13:06:01Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 13:05:36Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 13:05:09Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.378
2019-08-30 13:01:29Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:59:35Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:59:09Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:58:55Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-30 12:58:46Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:58:34Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-30 12:58:22Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:58:07Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:57:58Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:57:46Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:57:25Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:57:15Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:57:04Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:56:48Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:56:39Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:56:28Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:56:17Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:56:07Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:55:54Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-30 12:55:42Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:55:21Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:55:09Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:53:14Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-30 12:53:03Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:52:28Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:52:05Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:51:55Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:51:46Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:51:36Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:51:01Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:50:52Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:50:42Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:50:12Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:49:56Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:49:44Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:49:33Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:49:24Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:49:12Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:49:03Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:48:51Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:48:40Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:48:30Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:47:31Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:47:21Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:46:58Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:46:21Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:45:51Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:45:12Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:43:35Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:42:56Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:42:26Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:41:48Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:40:40Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:39:59Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:39:32Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-08-30 12:39:05Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:38:29Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:37:56Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:37:42Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:37:17Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:36:59Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:36:39Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-30 12:36:25Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.323
2019-08-30 12:36:14Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:36:02Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:35:36Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:35:24Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:34:49Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:34:35Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:34:24Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:34:16Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:33:46Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 12:33:36Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:33:20Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:33:01Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:32:29Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-08-30 12:31:53Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:31:19Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:30:44Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:30:20Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-30 12:30:00Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:29:38Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:29:14Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-08-30 12:29:04Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-08-30 12:28:30Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.378
2019-08-30 12:28:07Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:27:56Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:27:24Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:27:00Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 12:26:51Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:26:18Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:25:43Download fileLong, Tran Peak-0.158, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:25:04Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:24:36Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:24:04Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-08-30 12:23:27Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2019-08-30 12:23:08Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-30 12:22:49Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.378
2019-08-30 12:22:25Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:22:13Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:21:54Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:20:27Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-08-30 12:19:56Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 12:19:41Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:18:51Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.386
2019-08-30 12:18:35Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-30 12:12:32Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-30 12:07:55Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-08-30 12:07:46Download fileLong, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 10:56:22Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.717, Vert Peak-0.410
2019-08-30 10:09:59Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.426
2019-08-30 09:49:46Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.434
2019-08-30 09:33:58Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.410
2019-08-30 06:47:25Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.434
2019-08-30 06:27:53Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.434
2019-08-30 03:20:03Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-08-30 02:51:54Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.402
2019-08-30 02:51:31Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 02:34:53Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.394
2019-08-30 02:31:12Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.386
2019-08-30 02:30:59Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-30 02:30:50Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 02:23:48Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.378
2019-08-30 02:18:12Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.378
2019-08-30 02:18:02Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-08-30 02:15:31Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.370
2019-08-30 02:15:19Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-08-30 02:15:07Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 02:14:23Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.386
2019-08-30 02:13:03Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.370
2019-08-30 02:12:49Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.355
2019-08-30 02:12:17Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 02:12:03Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.339
2019-08-30 02:04:22Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.378
2019-08-30 02:02:04Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.378
2019-08-30 02:01:14Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.378
2019-08-30 01:57:17Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.378
2019-08-30 01:56:49Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.370
2019-08-30 01:56:14Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-30 01:54:23Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.370
2019-08-30 01:52:36Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.323
2019-08-30 01:52:27Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.323
2019-08-30 01:52:18Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.315
2019-08-30 01:52:09Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.323
2019-08-30 01:52:01Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.315
2019-08-30 01:51:51Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.331
2019-08-30 01:51:42Download fileLong, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.315
2019-08-30 01:48:15Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.378
2019-08-30 01:46:29Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:44:56Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-30 01:43:21Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.378
2019-08-30 01:43:05Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.315
2019-08-30 01:40:06Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.378
2019-08-30 01:39:51Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:39:09Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:38:59Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:38:37Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:38:22Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:37:52Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:37:33Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:37:11Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:36:58Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:36:45Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:36:15Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:35:55Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:35:40Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:35:16Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:34:09Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.370
2019-08-30 01:30:37Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.370
2019-08-30 01:30:12Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:29:39Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:29:27Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:29:03Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:28:51Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:28:38Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:28:30Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:27:59Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:27:43Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:27:22Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:26:58Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:26:45Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:26:28Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:26:13Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:25:51Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:25:34Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:25:24Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.331
2019-08-30 01:24:50Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:24:27Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:23:37Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-30 01:22:22Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-30 01:22:05Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:21:54Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:21:27Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-30 01:21:06Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:20:50Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:20:16Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.378
2019-08-30 01:19:59Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:19:47Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:19:34Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:19:20Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:19:01Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:18:51Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:18:37Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:18:25Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:18:13Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:18:00Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:17:45Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:17:33Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:17:17Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:17:07Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-30 01:16:57Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:16:48Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-30 01:16:34Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:16:11Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:15:58Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:15:49Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.331
2019-08-30 01:15:40Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:15:27Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:15:10Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:14:22Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:14:11Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:13:53Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:13:36Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.370
2019-08-30 01:13:24Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:12:54Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:12:27Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:12:16Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:12:01Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:11:36Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-30 01:11:00Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:10:31Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:10:09Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:09:58Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-30 01:09:47Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:09:22Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:09:12Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:09:02Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:08:53Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:08:42Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:08:32Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.323
2019-08-30 01:08:18Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:08:07Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.331
2019-08-30 01:07:54Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:07:38Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:07:26Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:07:16Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:07:04Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:06:52Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:06:34Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:06:21Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:06:12Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:06:00Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:05:51Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:05:36Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:05:26Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:05:16Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:05:01Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:04:42Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:04:30Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:04:05Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:03:49Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:03:41Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.331
2019-08-30 01:03:29Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.339
2019-08-30 01:03:18Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:03:06Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:02:55Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:02:38Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.378
2019-08-30 01:02:21Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:02:04Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:01:40Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.355
2019-08-30 01:01:31Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.363
2019-08-30 01:01:21Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-30 01:00:58Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.370
2019-08-30 01:00:47Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:00:36Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 01:00:18Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.355
2019-08-30 00:59:51Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-30 00:59:36Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 00:59:24Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.363
2019-08-30 00:59:01Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 00:58:52Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 00:58:36Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-30 00:58:25Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.347
2019-08-30 00:58:15Download fileLong, Tran Peak-0.166, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 00:58:00Download fileLong, Tran Peak-0.197, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.339
2019-08-30 00:57:47Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 00:57:35Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.339
2019-08-30 00:57:25Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.355
2019-08-30 00:57:14Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.331
2019-08-30 00:56:55Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.347
2019-08-30 00:56:43Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.347
2019-08-30 00:56:34Downlo