INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

Измервател за взриво-сеизмична активност Звънарка

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...1058

Event Time Download Description
2021-08-01 12:29:34Download fileLong, Tran Peak-0.236, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.591
2021-07-31 18:40:21Download fileLong, Tran Peak-0.189, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.497
2021-07-26 17:20:20Download fileTran, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.638
2021-07-26 09:04:52Download fileTran, Tran Peak-0.788, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.796
2021-07-25 04:27:07Download fileTran, Tran Peak-0.717, Long Peak-0.914, Vert Peak-0.820
2021-07-24 21:22:21Download fileTran, Tran Peak-1.545, Long Peak-1.616, Vert Peak-1.490
2021-07-24 21:15:58Download fileTran, Tran Peak-2.002, Long Peak-1.892, Vert Peak-1.963
2021-07-23 20:32:04Download fileVert, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.583
2021-07-23 11:15:08Download fileTran, Tran Peak-3.105, Long Peak-2.995, Vert Peak-2.924
2021-07-23 09:56:44Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.457
2021-07-22 14:16:26Download fileTran, Tran Peak-2.057, Long Peak-2.238, Vert Peak-1.923
2021-07-21 13:30:50Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.717
2021-07-21 12:41:52Download fileTran, Tran Peak-2.372, Long Peak-2.278, Vert Peak-2.420
2021-07-20 21:04:14Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.567
2021-07-16 16:01:22Download fileLong, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.347
2021-07-16 16:00:42Download fileLong, Tran Peak-0.765, Long Peak-1.245, Vert Peak-0.370
2021-07-16 16:00:39Download fileLong, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.307
2021-07-16 14:16:10Download fileLong, Tran Peak-1.025, Long Peak-1.939, Vert Peak-0.599
2021-07-16 13:21:24Download fileLong, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.962, Vert Peak-0.394
2021-07-16 13:17:46Download fileLong, Tran Peak-0.339, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.268
2021-07-16 13:17:37Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.260
2021-07-16 13:17:33Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.205
2021-07-16 13:16:34Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.173
2021-07-16 13:10:21Download fileLong, Tran Peak-0.678, Long Peak-0.906, Vert Peak-0.229
2021-07-16 13:09:03Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.221
2021-07-16 11:53:11Download fileLong, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.749, Vert Peak-0.363
2021-07-16 11:51:30Download fileLong, Tran Peak-0.307, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.307
2021-07-16 11:50:00Download fileLong, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.236
2021-07-16 11:03:35Download fileLong, Tran Peak-1.395, Long Peak-1.458, Vert Peak-1.159
2021-07-16 10:36:47Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.268, Vert Peak-0.300