Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-12-0683.8 dB15:37:4822.6 dB01:16:58 54.1 dB53.9 dB0.0 dB45.8 dB27.7 dB 63.5 dB
2021-12-0583.3 dB18:20:5323.7 dB10:43:47 56.3 dB56.6 dB56.7 dB46.1 dB26.3 dB 61.2 dB
2021-12-0479.9 dB01:06:4024.9 dB15:33:56 46.8 dB46.2 dB30.6 dB47.8 dB29.5 dB 53.0 dB
2021-12-0376.8 dB05:57:4521.8 dB00:08:53 54.4 dB56.8 dB39.3 dB61.3 dB30.0 dB 61.1 dB
2021-12-0280.8 dB02:29:1723.7 dB00:12:20 44.9 dB46.7 dB36.2 dB42.3 dB29.8 dB 51.4 dB
2021-12-0189.0 dB09:37:1621.6 dB00:36:49 63.7 dB66.8 dB38.1 dB38.2 dB27.2 dB 70.6 dB
2021-11-3078.2 dB02:02:2322.8 dB07:54:52 49.4 dB38.1 dB53.5 dB45.5 dB28.7 dB 55.1 dB
2021-11-2977.8 dB02:08:1128.1 dB17:52:54 49.9 dB47.0 dB54.6 dB49.8 dB40.4 dB 55.4 dB
2021-11-2885.8 dB10:55:1820.0 dB03:08:23 51.7 dB54.6 dB42.4 dB43.9 dB28.2 dB 58.5 dB
2021-11-2777.6 dB11:41:4420.0 dB15:44:46 56.6 dB59.7 dB32.1 dB64.1 dB27.6 dB 63.5 dB
2021-11-2684.6 dB04:22:0419.9 dB00:11:08 52.5 dB49.8 dB29.8 dB45.0 dB27.9 dB 58.5 dB
2021-11-2585.1 dB04:21:2519.7 dB03:47:29 57.6 dB50.6 dB63.0 dB52.4 dB26.4 dB 63.4 dB
2021-11-2484.5 dB08:13:5819.5 dB00:41:52 54.7 dB54.3 dB50.7 dB42.7 dB27.3 dB 58.6 dB
2021-11-2379.5 dB17:12:4925.3 dB00:24:54 53.0 dB48.2 dB60.1 dB42.1 dB33.0 dB 58.9 dB
2021-11-2286.1 dB10:00:4921.6 dB06:47:04 51.3 dB52.0 dB38.8 dB44.6 dB26.8 dB 57.7 dB
2021-11-2185.5 dB00:08:5219.6 dB03:52:11 51.5 dB42.4 dB55.3 dB43.6 dB25.2 dB 57.2 dB
2021-11-2094.3 dB11:18:5519.4 dB03:57:07 63.8 dB66.9 dB46.3 dB39.8 dB22.5 dB 70.7 dB
2021-11-1977.2 dB03:47:3419.1 dB00:40:36 39.1 dB33.0 dB33.4 dB34.8 dB22.9 dB 44.9 dB
2021-11-1885.7 dB09:58:2718.8 dB00:04:16 48.2 dB51.2 dB22.5 dB43.7 dB21.9 dB 55.1 dB
2021-11-1785.6 dB04:35:1619.5 dB04:10:37 48.2 dB38.1 dB48.4 dB34.3 dB21.6 dB 53.9 dB
2021-11-1684.2 dB10:52:1321.2 dB02:50:21 55.1 dB54.5 dB52.3 dB40.1 dB27.2 dB 61.3 dB
2021-11-1590.0 dB18:24:3119.0 dB03:41:15 45.8 dB48.9 dB27.5 dB34.2 dB22.0 dB 61.1 dB
2021-11-1484.9 dB10:36:3620.2 dB18:17:48 49.2 dB51.9 dB23.5 dB43.3 dB23.1 dB 55.8 dB
2021-11-1384.2 dB06:45:2021.2 dB03:18:42 52.9 dB51.0 dB31.1 dB44.3 dB24.9 dB 59.0 dB
2021-11-1284.7 dB03:18:0720.2 dB03:02:18 50.1 dB48.3 dB42.7 dB43.3 dB27.1 dB 56.2 dB
2021-11-1184.3 dB10:44:0523.4 dB17:34:58 51.0 dB48.5 dB37.3 dB41.9 dB28.4 dB 56.0 dB
2021-11-1080.9 dB06:27:0721.5 dB00:54:46 53.4 dB46.2 dB53.4 dB42.7 dB26.9 dB 59.0 dB
2021-11-0981.8 dB04:48:4519.3 dB04:14:25 54.4 dB51.4 dB54.2 dB48.9 dB23.2 dB 60.4 dB
2021-11-0873.6 dB00:09:2420.4 dB04:16:22 46.1 dB41.0 dB50.1 dB43.0 dB25.6 dB 50.2 dB
2021-11-0776.8 dB17:15:2620.2 dB04:54:06 46.1 dB47.8 dB28.8 dB35.3 dB23.9 dB 51.7 dB

Дневни показатели:

2021-12-06  L24 = 63.5 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 54.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 53.9 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 83.8 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 22.6 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 45.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 27.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.