Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-08-050.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-08-040.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 60.7 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-08-030.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 61.2 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-08-020.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 54.4 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-08-010.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 46.4 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-310.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 57.5 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-300.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 53.6 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-290.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 47.4 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-280.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 58.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-270.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 51.1 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-260.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 50.1 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 52.4 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-240.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 55.5 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-2386.8 dB12:42:1222.4 dB04:22:07 54.6 dB56.6 dB0.0 dB50.6 dB31.9 dB 0.0 dB
2021-07-2283.8 dB07:04:5320.2 dB05:08:10 51.9 dB52.2 dB53.5 dB44.2 dB28.1 dB 58.2 dB
2021-07-2173.8 dB01:22:1422.4 dB05:32:52 43.5 dB40.6 dB44.3 dB44.6 dB30.9 dB 49.4 dB
2021-07-2086.1 dB02:48:1320.1 dB04:33:19 56.2 dB52.6 dB53.8 dB51.2 dB28.5 dB 62.1 dB
2021-07-1981.6 dB07:02:2220.6 dB04:55:48 56.4 dB55.1 dB58.8 dB50.1 dB32.9 dB 62.5 dB
2021-07-1876.3 dB07:40:2220.4 dB04:17:57 45.8 dB44.9 dB46.2 dB45.3 dB28.5 dB 51.8 dB
2021-07-1774.3 dB07:32:2421.1 dB04:04:31 52.3 dB55.1 dB42.2 dB59.4 dB32.3 dB 59.0 dB
2021-07-1669.2 dB08:18:4722.6 dB04:03:56 52.7 dB55.5 dB42.3 dB61.9 dB30.1 dB 59.5 dB
2021-07-1592.5 dB09:45:2020.1 dB04:01:11 61.0 dB63.9 dB42.5 dB61.9 dB31.4 dB 67.8 dB
2021-07-1484.5 dB07:49:4123.3 dB06:55:39 58.8 dB54.9 dB46.8 dB63.8 dB36.3 dB 64.7 dB
2021-07-1382.9 dB06:39:5720.8 dB03:24:26 56.2 dB58.5 dB44.9 dB61.9 dB29.1 dB 62.8 dB
2021-07-1277.2 dB07:27:0729.6 dB08:04:21 59.5 dB56.0 dB46.0 dB64.0 dB39.3 dB 65.4 dB
2021-07-1166.2 dB07:38:3122.6 dB05:07:59 54.5 dB42.9 dB47.1 dB63.8 dB33.1 dB 60.1 dB
2021-07-1062.0 dB07:35:1122.1 dB04:27:08 44.0 dB41.3 dB43.7 dB44.7 dB31.8 dB 47.1 dB
2021-07-0979.1 dB08:20:2022.4 dB03:02:56 50.9 dB50.6 dB43.6 dB49.0 dB29.5 dB 57.1 dB
2021-07-0872.3 dB13:42:3725.7 dB01:34:34 46.1 dB45.6 dB45.7 dB48.2 dB31.4 dB 52.1 dB
2021-07-0774.7 dB07:13:1525.0 dB07:17:59 48.7 dB51.1 dB44.9 dB49.7 dB29.8 dB 55.3 dB

Дневни показатели:

2021-08-05  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = N/A dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/webnoise/public_html/krumovgrad/graphics.php on line 1305