Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-08-0575.4 dB02:43:5028.0 dB06:28:25 50.8 dB0.0 dB0.0 dB46.0 dB36.8 dB 0.0 dB
2021-08-0487.5 dB06:29:4126.9 dB05:27:16 60.7 dB52.4 dB55.0 dB60.7 dB34.6 dB 66.4 dB
2021-08-0388.5 dB06:15:4027.5 dB16:12:45 61.2 dB52.2 dB67.8 dB57.8 dB35.6 dB 66.4 dB
2021-08-0285.2 dB06:47:0523.3 dB05:30:28 54.4 dB46.0 dB57.3 dB50.6 dB35.4 dB 59.6 dB
2021-08-0175.3 dB00:30:2526.2 dB05:03:44 46.4 dB45.0 dB46.6 dB48.1 dB33.8 dB 52.4 dB
2021-07-3189.8 dB00:56:5324.0 dB05:31:02 57.5 dB45.3 dB50.1 dB53.8 dB35.2 dB 63.2 dB
2021-07-3085.8 dB01:12:0528.3 dB12:25:08 53.6 dB48.7 dB47.4 dB56.6 dB35.5 dB 59.5 dB
2021-07-2978.9 dB06:40:2626.4 dB15:42:36 47.4 dB43.9 dB47.8 dB49.1 dB34.9 dB 53.2 dB
2021-07-2889.9 dB07:48:1627.1 dB15:46:18 58.0 dB59.8 dB43.8 dB58.0 dB34.7 dB 64.6 dB
2021-07-2779.0 dB06:32:1228.0 dB14:32:00 51.1 dB46.6 dB51.1 dB52.0 dB33.1 dB 56.9 dB
2021-07-2682.0 dB06:54:1226.3 dB03:55:01 50.1 dB44.7 dB44.2 dB52.4 dB33.9 dB 55.8 dB
2021-07-2587.6 dB02:23:5826.9 dB04:18:12 52.4 dB45.4 dB47.6 dB49.5 dB34.4 dB 55.1 dB
2021-07-2489.6 dB05:19:3625.3 dB02:39:36 55.5 dB46.4 dB50.0 dB53.0 dB34.9 dB 61.3 dB
2021-07-2374.3 dB16:39:4031.4 dB15:17:46 46.3 dB47.0 dB45.9 dB50.9 dB37.9 dB 52.8 dB
2021-07-220.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-210.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-200.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-190.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-180.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-170.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-160.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-150.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-140.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-130.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-120.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-110.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-100.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-090.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-080.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-070.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB

Дневни показатели:

2021-08-05  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 50.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 75.4 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 28.0 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 46.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 36.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/webnoise/public_html/krumovgrad/graphics.php on line 1305