Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-12-0671.4 dB17:01:5036.6 dB02:58:16 47.4 dB48.3 dB0.0 dB51.1 dB37.8 dB 0.0 dB
2021-12-0572.8 dB15:22:4134.4 dB00:02:44 44.5 dB46.5 dB41.9 dB48.2 dB38.7 dB 51.1 dB
2021-12-0480.6 dB01:31:1835.8 dB14:02:49 47.2 dB47.4 dB40.3 dB48.0 dB38.0 dB 53.4 dB
2021-12-0382.8 dB07:42:0735.3 dB16:57:07 50.1 dB52.7 dB41.0 dB48.9 dB37.3 dB 56.8 dB
2021-12-0279.0 dB05:12:1538.7 dB12:02:44 48.4 dB48.2 dB48.0 dB50.0 dB42.6 dB 54.7 dB
2021-12-0175.0 dB00:54:1736.6 dB01:02:41 46.1 dB47.0 dB45.8 dB48.0 dB42.0 dB 52.4 dB
2021-11-3082.9 dB14:11:5835.6 dB05:08:48 48.1 dB49.3 dB44.9 dB48.5 dB40.2 dB 54.6 dB
2021-11-2982.0 dB03:59:0037.2 dB02:54:29 54.6 dB52.8 dB48.8 dB58.3 dB42.9 dB 60.6 dB
2021-11-2864.7 dB10:36:3224.4 dB18:18:24 49.0 dB46.0 dB54.4 dB51.2 dB39.0 dB 54.2 dB
2021-11-2784.5 dB07:43:0027.8 dB09:20:28 50.6 dB53.4 dB42.4 dB47.4 dB40.3 dB 57.4 dB
2021-11-2679.4 dB10:14:0435.7 dB18:09:50 45.8 dB47.2 dB39.4 dB47.9 dB37.8 dB 52.3 dB
2021-11-2587.6 dB17:54:2639.0 dB00:02:38 56.9 dB57.7 dB46.1 dB50.5 dB43.5 dB 62.9 dB
2021-11-2481.5 dB17:13:2631.2 dB12:11:50 46.8 dB48.8 dB45.1 dB46.4 dB40.8 dB 53.4 dB
2021-11-2377.0 dB13:14:2030.3 dB10:46:10 43.7 dB45.1 dB42.5 dB46.0 dB38.3 dB 50.1 dB
2021-11-2286.7 dB17:38:3338.4 dB16:02:38 54.5 dB57.4 dB42.1 dB46.9 dB40.9 dB 61.3 dB
2021-11-2167.0 dB11:35:2737.5 dB12:02:38 44.4 dB44.8 dB43.9 dB46.1 dB41.1 dB 50.7 dB
2021-11-2085.2 dB18:05:5538.0 dB14:02:58 53.2 dB55.9 dB43.9 dB48.0 dB41.8 dB 59.9 dB
2021-11-1972.8 dB15:28:3340.4 dB06:02:37 45.7 dB45.9 dB47.7 dB47.2 dB42.3 dB 51.9 dB
2021-11-1885.2 dB15:58:4723.8 dB04:26:17 59.3 dB57.5 dB63.9 dB48.1 dB28.0 dB 65.5 dB
2021-11-1787.2 dB03:42:3123.7 dB04:18:49 56.1 dB47.4 dB61.2 dB45.4 dB31.6 dB 61.9 dB
2021-11-1679.4 dB08:26:2425.1 dB00:23:30 43.9 dB46.6 dB35.0 dB43.1 dB32.0 dB 50.7 dB
2021-11-1589.1 dB07:27:2623.8 dB03:12:42 57.0 dB55.8 dB33.2 dB47.2 dB29.9 dB 63.1 dB
2021-11-1467.2 dB17:28:1120.8 dB03:32:27 40.9 dB43.7 dB34.4 dB43.4 dB24.9 dB 47.7 dB
2021-11-1373.0 dB14:42:5423.3 dB05:28:50 43.9 dB43.2 dB30.1 dB44.8 dB28.3 dB 50.0 dB
2021-11-1286.4 dB08:11:4725.4 dB08:40:23 49.5 dB50.8 dB52.5 dB45.7 dB32.8 dB 55.9 dB
2021-11-1181.6 dB14:31:5921.6 dB00:37:33 47.4 dB50.4 dB34.5 dB46.0 dB27.8 dB 54.3 dB
2021-11-1087.7 dB07:11:5924.7 dB00:41:32 55.8 dB58.6 dB34.0 dB43.9 dB28.9 dB 62.6 dB
2021-11-0977.2 dB11:37:1427.1 dB15:53:43 48.7 dB48.2 dB44.8 dB49.1 dB37.9 dB 54.8 dB
2021-11-0876.4 dB17:30:0833.6 dB14:02:24 45.0 dB47.3 dB40.1 dB46.4 dB36.8 dB 51.5 dB
2021-11-0792.9 dB07:11:2535.0 dB02:02:20 58.9 dB57.8 dB38.8 dB50.0 dB37.7 dB 64.9 dB

Дневни показатели:

2021-12-06  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 47.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 48.3 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 71.4 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 36.6 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 51.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 37.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.