Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-04-1374.0 dB07:46:5622.4 dB05:13:46 44.7 dB44.3 dB0.0 dB49.0 dB31.2 dB 54.1 dB
2024-04-1272.4 dB18:28:3221.9 dB04:44:21 44.9 dB46.4 dB41.1 dB48.1 dB28.9 dB 51.4 dB
2024-04-1176.1 dB15:10:1621.7 dB00:49:04 45.5 dB47.6 dB39.2 dB49.5 dB29.8 dB 52.2 dB
2024-04-1088.8 dB02:04:5122.4 dB04:52:01 50.2 dB46.3 dB39.5 dB47.0 dB28.3 dB 56.0 dB
2024-04-0975.8 dB07:53:4322.2 dB05:20:31 45.8 dB48.2 dB40.9 dB47.4 dB28.8 dB 52.5 dB
2024-04-0876.3 dB09:46:0320.3 dB03:58:21 44.6 dB46.9 dB41.4 dB46.8 dB26.3 dB 51.3 dB
2024-04-0779.4 dB14:51:3519.6 dB04:34:29 44.4 dB46.8 dB39.1 dB46.8 dB26.3 dB 51.1 dB
2024-04-0671.4 dB18:04:0820.9 dB04:27:18 42.7 dB45.1 dB36.8 dB45.5 dB26.3 dB 49.4 dB
2024-04-0577.7 dB12:21:2820.7 dB03:48:56 43.1 dB45.4 dB38.2 dB45.0 dB26.4 dB 49.7 dB
2024-04-0477.6 dB15:04:5619.9 dB00:14:37 42.7 dB44.9 dB38.0 dB45.9 dB26.7 dB 49.3 dB
2024-04-0366.3 dB06:55:4720.7 dB00:14:57 41.0 dB42.5 dB40.2 dB45.1 dB27.8 dB 47.5 dB
2024-04-0267.0 dB17:40:4521.9 dB05:06:32 42.6 dB44.8 dB40.4 dB45.7 dB28.7 dB 49.2 dB
2024-04-0182.4 dB17:53:2020.9 dB00:09:06 47.5 dB49.6 dB48.2 dB47.2 dB31.0 dB 54.2 dB
2024-03-3171.8 dB09:55:3521.1 dB00:11:44 42.8 dB43.6 dB41.2 dB46.2 dB27.5 dB 49.2 dB
2024-03-3074.8 dB10:25:0121.2 dB00:00:26 43.2 dB45.3 dB36.6 dB45.0 dB28.9 dB 49.9 dB
2024-03-2966.0 dB08:53:1621.4 dB05:00:30 42.3 dB43.4 dB38.6 dB45.8 dB30.6 dB 48.7 dB
2024-03-2865.2 dB06:43:0022.7 dB00:32:01 44.0 dB45.9 dB38.8 dB48.6 dB30.2 dB 50.6 dB
2024-03-2776.9 dB05:47:3520.1 dB00:18:56 46.2 dB46.9 dB41.6 dB47.1 dB28.5 dB 52.6 dB
2024-03-2678.3 dB05:52:1521.1 dB02:28:35 45.7 dB43.4 dB39.5 dB45.2 dB26.8 dB 51.7 dB
2024-03-2577.0 dB15:35:4822.5 dB05:21:19 48.7 dB51.5 dB40.7 dB52.8 dB30.1 dB 55.5 dB
2024-03-2468.6 dB06:21:3723.1 dB00:09:28 41.7 dB42.7 dB36.8 dB45.6 dB29.1 dB 48.2 dB
2024-03-2376.9 dB06:37:0721.4 dB00:21:07 45.5 dB48.0 dB37.9 dB47.0 dB28.1 dB 52.3 dB
2024-03-2265.9 dB17:36:3120.4 dB02:45:39 39.6 dB41.0 dB38.3 dB43.5 dB24.8 dB 46.0 dB
2024-03-2169.7 dB15:57:1321.9 dB04:54:18 41.9 dB43.8 dB39.5 dB45.5 dB28.8 dB 48.4 dB
2024-03-2076.8 dB06:54:1022.2 dB03:20:55 45.1 dB47.4 dB37.7 dB47.9 dB26.6 dB 51.8 dB
2024-03-1978.5 dB06:52:0020.6 dB00:28:01 45.7 dB47.7 dB40.5 dB48.7 dB26.9 dB 52.3 dB
2024-03-1873.8 dB09:23:2121.1 dB00:28:27 44.9 dB46.9 dB37.5 dB47.1 dB27.6 dB 51.5 dB
2024-03-1775.3 dB07:53:0221.2 dB04:21:22 43.8 dB46.2 dB36.4 dB46.8 dB24.5 dB 50.5 dB
2024-03-1681.5 dB16:30:2119.6 dB04:45:17 47.2 dB49.8 dB43.8 dB48.3 dB23.4 dB 54.0 dB
2024-03-1576.4 dB09:44:0122.5 dB04:33:39 44.1 dB46.4 dB39.3 dB47.2 dB27.1 dB 50.7 dB

Дневни показатели:

2024-04-13  L24 = 54.1 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 44.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 44.3 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 74.0 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 22.4 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 49.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 31.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.