Показатели от последния час на 2024-07-14:  PM2,5 = 2 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM2,5- милиграм на кубичен метър

  PM10 = 0 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM10- милиграм на кубичен метър

  Flow = 2.0 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 28.5 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 96816 BPАтмосферно налягане

  RHi = 24.5 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.1 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред