Показатели от последния час на 2024-06-13:  PM2,5 = 5 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM2,5- милиграм на кубичен метър

  PM10 = 0 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM10- милиграм на кубичен метър

  Flow = 2.0 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 33.3 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 96828 BPАтмосферно налягане

  RHi = 30.2 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 13.9 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред