Показатели от последния час на 2021-12-06:  PM2,5 = 2 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM2,5- милиграм на кубичен метър

  PM10 = 3 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM10- милиграм на кубичен метър

  Flow = 2.0 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 12.7 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 95218 BPАтмосферно налягане

  RHi = 49.8 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.4 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред