Показатели от последния час на 2024-06-22:  PM2,5 = 2 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM2,5- милиграм на кубичен метър

  PM10 = 2 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM10- милиграм на кубичен метър

  Flow = 0.8 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 29.7 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 96214 BPАтмосферно налягане

  RHi = 25.0 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.1 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред