Показатели от последния час на 2023-09-23:  PM2,5 = 3 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM2,5- милиграм на кубичен метър

  PM10 = 6 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM10- милиграм на кубичен метър

  Flow = N/A FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 16.4 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 96445 BPАтмосферно налягане

  RHi = 47.8 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.3 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред