Показатели от последния час на 2024-06-25:  PM2,5 = 4 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM2,5- милиграм на кубичен метър

  PM10 = 4 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM10- милиграм на кубичен метър

  Flow = 0.8 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 30.1 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 96400 BPАтмосферно налягане

  RHi = 25.5 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.0 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред