INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...335

Event Time Download Description
2023-08-18 18:42:25Download fileTran, Tran Peak-6.045, Long Peak-5.777, Vert Peak-5.596
2023-08-13 12:49:45Download file---, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.189
2023-08-06 14:09:19Download fileTran, Tran Peak-6.558, Long Peak-6.321, Vert Peak-6.037
2023-08-06 13:26:45Download fileTran, Tran Peak-5.896, Long Peak-5.911, Vert Peak-5.391
2023-08-06 12:09:55Download fileTran, Tran Peak-3.208, Long Peak-2.979, Vert Peak-2.759
2023-08-06 12:07:14Download fileTran, Tran Peak-2.711, Long Peak-2.633, Vert Peak-2.475
2023-08-04 10:55:23Download file---, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.071
2023-07-28 19:49:03Download fileTran, Tran Peak-2.609, Long Peak-2.585, Vert Peak-2.388
2023-07-27 19:48:44Download fileTran, Tran Peak-3.105, Long Peak-3.105, Vert Peak-2.711
2023-07-27 19:44:09Download fileTran, Tran Peak-2.648, Long Peak-2.577, Vert Peak-2.388
2023-07-27 19:31:48Download fileTran, Tran Peak-3.831, Long Peak-3.681, Vert Peak-3.586
2023-07-27 19:27:27Download fileTran, Tran Peak-3.704, Long Peak-3.736, Vert Peak-3.358
2023-07-27 19:25:51Download fileTran, Tran Peak-2.814, Long Peak-2.751, Vert Peak-2.546
2023-07-27 13:00:56Download fileTran, Tran Peak-2.885, Long Peak-2.877, Vert Peak-2.522
2023-07-21 10:55:32Download fileTran, Tran Peak-4.453, Long Peak-4.469, Vert Peak-4.130
2023-07-20 17:00:44Download fileTran, Tran Peak-3.744, Long Peak-3.610, Vert Peak-3.342
2023-07-20 16:56:55Download fileTran, Tran Peak-3.279, Long Peak-3.295, Vert Peak-2.964
2023-07-20 16:55:31Download fileTran, Tran Peak-2.908, Long Peak-2.916, Vert Peak-2.562
2023-07-20 16:49:48Download fileTran, Tran Peak-2.979, Long Peak-3.050, Vert Peak-2.719
2023-07-20 16:48:53Download fileLong, Tran Peak-2.538, Long Peak-2.617, Vert Peak-2.286
2023-07-20 16:48:33Download fileTran, Tran Peak-2.869, Long Peak-2.751, Vert Peak-2.688
2023-07-20 16:44:42Download fileTran, Tran Peak-20.067, Long Peak-19.003, Vert Peak-17.222
2023-07-09 10:39:08Download fileTran, Tran Peak-2.625, Long Peak-2.633, Vert Peak-2.443
2023-07-09 10:13:00Download fileTran, Tran Peak-3.634, Long Peak-3.760, Vert Peak-3.366
2023-07-08 20:37:43Download fileTran, Tran Peak-5.360, Long Peak-5.186, Vert Peak-4.887
2023-07-08 20:00:43Download fileTran, Tran Peak-4.516, Long Peak-4.650, Vert Peak-4.138
2023-07-08 19:20:47Download fileTran, Tran Peak-6.518, Long Peak-6.369, Vert Peak-5.785
2023-07-08 18:58:50Download fileTran, Tran Peak-2.790, Long Peak-2.648, Vert Peak-2.506
2023-07-08 17:55:02Download fileTran, Tran Peak-5.636, Long Peak-5.659, Vert Peak-4.973
2023-07-08 16:38:51Download fileTran, Tran Peak-6.069, Long Peak-5.809, Vert Peak-5.699