INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...509

Event Time Download Description
2024-06-20 16:29:21Download file---, Tran Peak-0.032, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.055
2024-06-20 16:27:41Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.063
2024-06-20 16:22:08Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2024-06-20 16:22:04Download file---, Tran Peak-0.032, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2024-06-20 16:14:48Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.071
2024-06-20 16:02:43Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2024-06-20 15:46:22Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2024-06-20 15:34:03Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2024-06-20 15:23:44Download file---, Tran Peak-0.032, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.063
2024-06-20 15:18:11Download file---, Tran Peak-0.032, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2024-06-20 15:18:06Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063
2024-06-20 15:18:03Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2024-06-20 15:06:52Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.134
2024-06-20 15:00:49Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.071
2024-06-20 14:50:34Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2024-06-20 14:45:13Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.126
2024-06-20 14:40:54Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.095
2024-06-20 14:38:09Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2024-06-20 14:38:03Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2024-06-20 14:35:42Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.079
2024-06-20 14:35:17Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2024-06-20 14:27:42Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2024-06-20 14:27:38Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.071
2024-06-20 14:20:00Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.079
2024-06-20 13:57:00Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.087
2024-06-20 13:02:13Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.102
2024-06-19 16:31:41Download file---, Tran Peak-0.024, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.047
2024-06-18 20:13:59Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.032
2024-06-18 15:00:49Download file---, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.205, Vert Peak-0.173
2024-06-18 14:49:32Download file---, Tran Peak-0.032, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.063