INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...335

Event Time Download Description
2023-07-08 16:37:45Download fileTran, Tran Peak-4.666, Long Peak-4.627, Vert Peak-4.233
2023-07-08 16:35:34Download fileTran, Tran Peak-3.263, Long Peak-3.216, Vert Peak-3.011
2023-07-08 16:32:17Download fileTran, Tran Peak-3.216, Long Peak-3.176, Vert Peak-2.948
2023-07-08 15:21:25Download fileTran, Tran Peak-5.052, Long Peak-5.013, Vert Peak-4.713
2023-07-08 15:17:03Download fileTran, Tran Peak-5.304, Long Peak-5.084, Vert Peak-4.966
2023-07-08 15:08:12Download fileTran, Tran Peak-4.106, Long Peak-4.012, Vert Peak-3.641
2023-07-08 13:46:29Download fileTran, Tran Peak-7.898, Long Peak-7.748, Vert Peak-7.346
2023-07-08 13:25:51Download fileTran, Tran Peak-4.571, Long Peak-4.761, Vert Peak-4.177
2023-07-08 11:48:22Download fileTran, Tran Peak-6.613, Long Peak-6.684, Vert Peak-6.022
2023-07-08 11:14:12Download fileTran, Tran Peak-2.696, Long Peak-2.751, Vert Peak-2.483
2023-07-08 01:15:56Download fileTran, Tran Peak-3.042, Long Peak-2.979, Vert Peak-2.696
2023-07-07 18:37:44Download fileTran, Tran Peak-3.933, Long Peak-4.020, Vert Peak-3.539
2023-07-07 16:49:27Download fileTran, Tran Peak-2.956, Long Peak-2.893, Vert Peak-2.554
2023-07-07 16:12:44Download fileTran, Tran Peak-2.767, Long Peak-2.845, Vert Peak-2.443
2023-07-07 16:11:14Download fileTran, Tran Peak-2.743, Long Peak-2.806, Vert Peak-2.404
2023-07-07 16:10:33Download fileTran, Tran Peak-3.649, Long Peak-3.704, Vert Peak-3.216
2023-07-07 16:10:06Download fileTran, Tran Peak-3.050, Long Peak-2.940, Vert Peak-2.711
2023-07-07 16:08:12Download fileTran, Tran Peak-3.042, Long Peak-3.098, Vert Peak-2.688
2023-07-07 16:07:33Download fileTran, Tran Peak-2.964, Long Peak-2.806, Vert Peak-2.703
2023-07-07 16:07:05Download fileTran, Tran Peak-3.310, Long Peak-3.302, Vert Peak-2.964
2023-07-07 16:01:44Download fileTran, Tran Peak-4.193, Long Peak-4.193, Vert Peak-3.728
2023-07-01 20:24:13Download fileTran, Tran Peak-3.476, Long Peak-3.507, Vert Peak-3.145
2023-07-01 11:15:17Download fileTran, Tran Peak-3.610, Long Peak-3.634, Vert Peak-3.271
2023-07-01 09:23:58Download fileTran, Tran Peak-2.743, Long Peak-2.711, Vert Peak-2.412
2023-06-30 17:52:59Download fileTran, Tran Peak-8.930, Long Peak-8.552, Vert Peak-8.252
2023-06-30 15:36:22Download fileTran, Tran Peak-2.759, Long Peak-2.790, Vert Peak-2.522
2023-06-30 15:25:23Download fileTran, Tran Peak-2.609, Long Peak-2.656, Vert Peak-2.372
2023-06-30 14:27:24Download fileTran, Tran Peak-4.571, Long Peak-4.367, Vert Peak-4.162
2023-06-30 14:19:26Download fileTran, Tran Peak-3.373, Long Peak-3.224, Vert Peak-3.113
2023-06-30 14:17:14Download fileTran, Tran Peak-3.468, Long Peak-3.492, Vert Peak-3.105