INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...335

Event Time Download Description
2023-06-30 14:14:44Download fileTran, Tran Peak-4.847, Long Peak-4.713, Vert Peak-4.501
2023-06-30 14:11:31Download fileTran, Tran Peak-3.626, Long Peak-3.476, Vert Peak-3.444
2023-06-30 14:02:07Download fileTran, Tran Peak-2.696, Long Peak-2.711, Vert Peak-2.475
2023-06-30 13:02:22Download fileTran, Tran Peak-4.501, Long Peak-4.532, Vert Peak-4.106
2023-06-30 12:15:54Download fileTran, Tran Peak-9.947, Long Peak-9.797, Vert Peak-9.072
2023-06-30 11:56:17Download fileTran, Tran Peak-3.019, Long Peak-3.003, Vert Peak-2.814
2023-06-30 11:51:43Download fileTran, Tran Peak-3.098, Long Peak-3.153, Vert Peak-2.853
2023-06-30 11:45:32Download fileTran, Tran Peak-3.310, Long Peak-3.326, Vert Peak-3.003
2023-06-30 11:41:13Download fileTran, Tran Peak-5.470, Long Peak-5.304, Vert Peak-4.966
2023-06-30 11:32:26Download fileTran, Tran Peak-3.027, Long Peak-3.027, Vert Peak-2.680
2023-06-30 11:15:51Download fileTran, Tran Peak-4.437, Long Peak-4.548, Vert Peak-4.075
2023-06-30 11:05:17Download fileTran, Tran Peak-4.114, Long Peak-4.130, Vert Peak-3.775
2023-06-30 10:58:41Download fileTran, Tran Peak-8.962, Long Peak-8.386, Vert Peak-8.276
2023-06-29 18:16:22Download fileTran, Tran Peak-3.334, Long Peak-3.436, Vert Peak-2.995
2023-06-29 17:15:35Download fileTran, Tran Peak-6.061, Long Peak-6.101, Vert Peak-5.320
2023-06-29 16:11:26Download fileTran, Tran Peak-2.956, Long Peak-2.916, Vert Peak-2.569
2023-06-27 12:17:26Download fileTran, Tran Peak-2.719, Long Peak-2.782, Vert Peak-2.483
2023-06-26 15:30:55Download fileTran, Tran Peak-2.916, Long Peak-2.908, Vert Peak-2.719
2023-06-26 15:25:15Download fileTran, Tran Peak-2.672, Long Peak-2.656, Vert Peak-2.435
2023-06-26 11:53:06Download fileTran, Tran Peak-5.549, Long Peak-5.557, Vert Peak-5.155
2023-06-26 11:04:11Download fileTran, Tran Peak-3.168, Long Peak-3.216, Vert Peak-2.877
2023-06-22 14:41:12Download fileTran, Tran Peak-4.461, Long Peak-4.501, Vert Peak-4.067
2023-06-22 10:41:12Download fileTran, Tran Peak-6.700, Long Peak-6.605, Vert Peak-6.140
2023-06-22 10:08:54Download fileTran, Tran Peak-3.838, Long Peak-3.752, Vert Peak-3.563
2023-06-22 09:52:03Download fileTran, Tran Peak-5.328, Long Peak-5.375, Vert Peak-4.863
2023-06-22 09:26:20Download fileTran, Tran Peak-2.790, Long Peak-2.798, Vert Peak-2.522
2023-06-22 09:19:34Download fileTran, Tran Peak-5.241, Long Peak-5.249, Vert Peak-4.855
2023-06-21 20:49:49Download fileTran, Tran Peak-2.964, Long Peak-2.916, Vert Peak-2.640
2023-06-21 20:47:22Download fileTran, Tran Peak-2.971, Long Peak-2.995, Vert Peak-2.648
2023-06-21 20:45:31Download fileTran, Tran Peak-3.239, Long Peak-3.358, Vert Peak-2.830