INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...475

Event Time Download Description
2024-03-31 17:04:47Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.039
2024-03-31 17:03:46Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.032
2024-03-31 17:02:32Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2024-03-31 16:56:38Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2024-03-31 16:56:16Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2024-03-31 16:56:13Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2024-03-31 16:52:33Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2024-03-31 16:52:26Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.039
2024-03-31 16:47:49Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.032
2024-03-31 16:46:58Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.032
2024-03-31 16:46:54Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.032
2024-03-31 16:46:24Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.032
2024-03-31 16:44:27Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.032
2024-03-31 16:42:29Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2024-03-31 16:39:27Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.032
2024-03-31 16:38:30Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.032
2024-03-31 16:37:03Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2024-03-31 16:33:42Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.032
2024-03-31 16:31:39Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.024
2024-03-31 16:30:41Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.024
2024-03-31 16:29:31Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.032, Vert Peak-0.024
2024-03-31 16:28:31Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.024
2024-03-31 16:28:04Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.024
2024-03-31 16:28:00Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.032
2024-03-31 16:27:37Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.032
2024-03-31 16:25:56Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.032
2024-03-31 16:23:16Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.024
2024-03-31 16:23:13Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.024
2024-03-31 16:23:10Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.024
2024-03-31 16:23:04Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.032