INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


1...333334335336337...509

Event Time Download Description
2021-11-04 05:40:33Download fileTran, Tran Peak-1.505, Long Peak-1.237, Vert Peak-1.576
2021-11-04 05:38:52Download fileTran, Tran Peak-1.072, Long Peak-1.001, Vert Peak-1.127
2021-11-04 05:34:47Download fileTran, Tran Peak-1.758, Long Peak-1.269, Vert Peak-1.647
2021-11-04 05:30:22Download fileTran, Tran Peak-4.343, Long Peak-4.035, Vert Peak-4.469
2021-11-04 05:28:32Download fileTran, Tran Peak-2.672, Long Peak-2.372, Vert Peak-2.759
2021-11-04 05:28:13Download fileTran, Tran Peak-5.005, Long Peak-3.972, Vert Peak-5.005
2021-11-04 05:23:31Download fileTran, Tran Peak-2.325, Long Peak-1.931, Vert Peak-2.656
2021-11-04 05:21:53Download fileTran, Tran Peak-7.913, Long Peak-7.370, Vert Peak-8.536
2021-11-04 05:21:30Download fileTran, Tran Peak-1.537, Long Peak-1.293, Vert Peak-1.647
2021-11-04 05:10:15Download fileTran, Tran Peak-1.206, Long Peak-0.859, Vert Peak-1.119
2021-11-04 05:00:36Download fileTran, Tran Peak-0.985, Long Peak-0.938, Vert Peak-1.040
2021-11-04 04:57:28Download fileTran, Tran Peak-1.048, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.938
2021-11-04 04:51:18Download fileTran, Tran Peak-1.135, Long Peak-0.733, Vert Peak-1.033
2021-11-04 04:50:18Download fileTran, Tran Peak-0.930, Long Peak-0.749, Vert Peak-1.025
2021-11-04 04:50:02Download fileVert, Tran Peak-10.475, Long Peak-9.813, Vert Peak-10.964
2021-11-04 04:45:36Download fileTran, Tran Peak-1.821, Long Peak-1.450, Vert Peak-1.955
2021-11-04 04:34:58Download fileTran, Tran Peak-1.277, Long Peak-0.804, Vert Peak-1.293
2021-11-04 04:34:49Download fileTran, Tran Peak-1.214, Long Peak-0.631, Vert Peak-1.174
2021-11-04 04:26:52Download fileTran, Tran Peak-3.854, Long Peak-3.310, Vert Peak-4.272
2021-11-04 03:58:32Download fileTran, Tran Peak-6.037, Long Peak-5.612, Vert Peak-6.101
2021-11-04 03:57:54Download fileTran, Tran Peak-4.737, Long Peak-4.745, Vert Peak-4.958
2021-11-04 03:52:44Download fileTran, Tran Peak-0.914, Long Peak-0.772, Vert Peak-1.017
2021-11-04 03:17:06Download fileTran, Tran Peak-2.483, Long Peak-1.923, Vert Peak-2.633
2021-11-04 03:05:03Download fileTran, Tran Peak-1.419, Long Peak-1.127, Vert Peak-1.474
2021-11-04 02:25:44Download fileTran, Tran Peak-1.687, Long Peak-1.371, Vert Peak-1.797
2021-11-04 01:47:57Download fileTran, Tran Peak-2.104, Long Peak-1.545, Vert Peak-2.144
2021-11-04 01:38:26Download fileTran, Tran Peak-1.316, Long Peak-0.796, Vert Peak-1.371
2021-11-04 01:14:20Download fileTran, Tran Peak-2.987, Long Peak-2.301, Vert Peak-3.405
2021-11-04 01:04:37Download fileTran, Tran Peak-8.646, Long Peak-8.205, Vert Peak-8.867
2021-11-04 01:00:37Download fileTran, Tran Peak-2.341, Long Peak-1.900, Vert Peak-2.491