INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


1...330331332333334335

Event Time Download Description
2021-10-13 16:43:30Download fileVert, Tran Peak-0.962, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.969
2021-10-13 16:26:39Download fileTran, Tran Peak-0.883, Long Peak-0.985, Vert Peak-0.891
2021-10-13 15:55:05Download fileVert, Tran Peak-1.143, Long Peak-1.040, Vert Peak-1.182
2021-10-13 15:37:34Download fileTran, Tran Peak-4.296, Long Peak-4.114, Vert Peak-4.453
2021-10-13 15:05:43Download fileTran, Tran Peak-1.080, Long Peak-0.977, Vert Peak-1.111
2021-10-13 14:49:44Download fileTran, Tran Peak-1.143, Long Peak-1.040, Vert Peak-1.190
2021-10-13 14:15:44Download fileTran, Tran Peak-0.757, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.804
2021-10-13 13:25:55Download fileTran, Tran Peak-5.131, Long Peak-3.208, Vert Peak-6.242
2021-10-13 13:11:26Download fileTran, Tran Peak-5.762, Long Peak-6.069, Vert Peak-5.777
2021-10-13 12:20:16Download fileTran, Tran Peak-5.596, Long Peak-4.824, Vert Peak-5.714
2021-10-13 11:42:27Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.780
2021-10-13 11:27:57Download fileTran, Tran Peak-0.772, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.788
2021-10-13 10:22:31Download fileTran, Tran Peak-0.914, Long Peak-0.922, Vert Peak-0.977
2021-10-13 09:46:31Download fileTran, Tran Peak-0.914, Long Peak-0.851, Vert Peak-0.954
2021-10-13 09:09:16Download fileTran, Tran Peak-4.902, Long Peak-4.106, Vert Peak-5.107
2021-10-13 08:52:59Download fileTran, Tran Peak-5.320, Long Peak-5.021, Vert Peak-5.218
2021-10-13 08:22:08Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.552
2021-10-13 07:30:41Download fileVert, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.504
2021-10-13 07:09:04Download fileTran, Tran Peak-2.530, Long Peak-2.215, Vert Peak-2.562
2021-10-13 07:02:18Download fileTran, Tran Peak-16.575, Long Peak-15.448, Vert Peak-17.844