INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


1...34567...335

Event Time Download Description
2023-06-21 12:06:42Download fileTran, Tran Peak-5.249, Long Peak-5.210, Vert Peak-4.587
2023-06-21 11:35:18Download fileTran, Tran Peak-6.479, Long Peak-6.353, Vert Peak-5.888
2023-06-21 10:53:56Download fileTran, Tran Peak-3.610, Long Peak-3.649, Vert Peak-3.224
2023-06-21 09:46:26Download fileTran, Tran Peak-3.287, Long Peak-3.184, Vert Peak-2.964
2023-06-21 09:33:36Download fileTran, Tran Peak-3.042, Long Peak-3.129, Vert Peak-2.703
2023-06-21 09:32:05Download fileTran, Tran Peak-2.625, Long Peak-2.711, Vert Peak-2.317
2023-06-21 04:54:43Download fileTran, Tran Peak-3.799, Long Peak-3.736, Vert Peak-3.279
2023-06-20 20:37:48Download fileTran, Tran Peak-2.585, Long Peak-2.443, Vert Peak-2.333
2023-06-20 18:35:26Download fileTran, Tran Peak-3.121, Long Peak-3.058, Vert Peak-2.743
2023-06-20 18:25:11Download fileTran, Tran Peak-4.461, Long Peak-4.501, Vert Peak-3.933
2023-06-20 15:50:49Download fileTran, Tran Peak-3.657, Long Peak-3.618, Vert Peak-3.247
2023-06-20 15:40:48Download fileTran, Tran Peak-2.585, Long Peak-2.538, Vert Peak-2.199
2023-06-20 15:38:50Download fileTran, Tran Peak-5.218, Long Peak-5.092, Vert Peak-4.737
2023-06-20 15:38:16Download fileTran, Tran Peak-3.468, Long Peak-3.468, Vert Peak-3.074
2023-06-20 15:37:09Download fileTran, Tran Peak-3.035, Long Peak-3.082, Vert Peak-2.767
2023-06-20 12:08:34Download fileTran, Tran Peak-2.609, Long Peak-2.774, Vert Peak-2.365
2023-06-20 11:39:33Download fileTran, Tran Peak-3.878, Long Peak-3.917, Vert Peak-3.594
2023-06-20 10:38:53Download fileTran, Tran Peak-2.814, Long Peak-2.814, Vert Peak-2.609
2023-06-20 10:35:46Download fileTran, Tran Peak-3.090, Long Peak-3.027, Vert Peak-2.822
2023-06-20 10:20:29Download fileTran, Tran Peak-3.208, Long Peak-3.310, Vert Peak-2.869
2023-06-20 10:16:46Download fileTran, Tran Peak-7.637, Long Peak-7.480, Vert Peak-6.928
2023-06-20 10:14:14Download fileTran, Tran Peak-5.131, Long Peak-5.107, Vert Peak-4.737
2023-06-20 10:09:01Download fileTran, Tran Peak-3.736, Long Peak-3.752, Vert Peak-3.366
2023-06-20 10:07:02Download fileTran, Tran Peak-4.201, Long Peak-4.209, Vert Peak-3.831
2023-06-20 10:04:45Download fileTran, Tran Peak-3.192, Long Peak-3.137, Vert Peak-2.940
2023-06-20 09:56:10Download fileTran, Tran Peak-2.987, Long Peak-2.893, Vert Peak-2.703
2023-06-20 09:55:27Download fileTran, Tran Peak-3.035, Long Peak-3.058, Vert Peak-2.727
2023-06-20 06:36:40Download fileTran, Tran Peak-3.657, Long Peak-3.523, Vert Peak-3.247
2023-06-19 21:01:55Download fileTran, Tran Peak-2.656, Long Peak-2.601, Vert Peak-2.380
2023-06-19 16:13:36Download fileTran, Tran Peak-5.210, Long Peak-5.178, Vert Peak-4.808