INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


1...45678...335

Event Time Download Description
2023-06-19 16:06:37Download fileTran, Tran Peak-5.643, Long Peak-5.620, Vert Peak-5.170
2023-06-19 15:10:24Download fileTran, Tran Peak-3.082, Long Peak-2.995, Vert Peak-2.664
2023-06-19 14:50:11Download fileTran, Tran Peak-4.264, Long Peak-4.233, Vert Peak-3.791
2023-06-19 14:48:56Download fileTran, Tran Peak-2.845, Long Peak-2.924, Vert Peak-2.577
2023-06-19 14:47:38Download fileTran, Tran Peak-3.389, Long Peak-3.358, Vert Peak-3.042
2023-06-19 14:38:02Download fileTran, Tran Peak-2.751, Long Peak-2.735, Vert Peak-2.467
2023-06-19 14:17:44Download fileTran, Tran Peak-2.790, Long Peak-2.680, Vert Peak-2.396
2023-06-19 13:07:52Download fileTran, Tran Peak-3.775, Long Peak-3.807, Vert Peak-3.539
2023-06-19 12:58:27Download fileTran, Tran Peak-7.496, Long Peak-7.440, Vert Peak-6.778
2023-06-19 12:15:11Download fileTran, Tran Peak-2.806, Long Peak-2.845, Vert Peak-2.538
2023-06-19 12:13:31Download fileTran, Tran Peak-2.633, Long Peak-2.696, Vert Peak-2.459
2023-06-19 12:07:41Download fileTran, Tran Peak-4.690, Long Peak-4.721, Vert Peak-4.359
2023-06-19 12:02:34Download fileTran, Tran Peak-2.885, Long Peak-2.885, Vert Peak-2.593
2023-06-19 11:48:19Download fileTran, Tran Peak-4.138, Long Peak-3.917, Vert Peak-3.641
2023-06-19 11:01:15Download fileTran, Tran Peak-2.577, Long Peak-2.656, Vert Peak-2.380
2023-06-19 10:54:27Download fileTran, Tran Peak-2.995, Long Peak-2.893, Vert Peak-2.554
2023-06-19 10:53:59Download fileTran, Tran Peak-3.980, Long Peak-3.949, Vert Peak-3.602
2023-06-19 10:53:19Download fileTran, Tran Peak-3.815, Long Peak-3.862, Vert Peak-3.389
2023-06-19 10:52:41Download fileTran, Tran Peak-3.854, Long Peak-3.783, Vert Peak-3.476
2023-06-19 10:51:48Download fileTran, Tran Peak-3.965, Long Peak-4.067, Vert Peak-3.555
2023-06-19 10:49:42Download fileTran, Tran Peak-3.712, Long Peak-3.547, Vert Peak-3.413
2023-06-19 10:47:15Download fileTran, Tran Peak-2.672, Long Peak-2.751, Vert Peak-2.420
2023-06-19 10:46:34Download fileTran, Tran Peak-2.703, Long Peak-2.727, Vert Peak-2.443
2023-06-19 10:32:54Download fileTran, Tran Peak-3.594, Long Peak-3.492, Vert Peak-3.263
2023-06-19 10:30:10Download fileTran, Tran Peak-3.373, Long Peak-3.389, Vert Peak-3.105
2023-06-19 10:27:22Download fileTran, Tran Peak-3.555, Long Peak-3.563, Vert Peak-3.184
2023-06-19 10:09:59Download fileTran, Tran Peak-2.798, Long Peak-2.735, Vert Peak-2.546
2023-06-19 10:04:12Download fileTran, Tran Peak-3.736, Long Peak-3.807, Vert Peak-3.366
2023-06-19 10:03:36Download fileTran, Tran Peak-3.168, Long Peak-3.255, Vert Peak-2.837
2023-06-19 09:47:48Download fileTran, Tran Peak-5.147, Long Peak-4.997, Vert Peak-4.658