INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


1...45678...509

Event Time Download Description
2024-06-14 12:29:01Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.032, Vert Peak-0.032
2024-06-14 12:28:49Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2024-06-14 12:28:15Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.032, Vert Peak-0.039
2024-06-14 12:28:08Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2024-06-14 12:26:55Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.039
2024-06-14 12:26:49Download file---, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.055
2024-06-14 12:26:43Download file---, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.055
2024-06-14 12:26:14Download file---, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.173, Vert Peak-0.079
2024-06-14 12:26:11Download file---, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.039
2024-06-14 12:26:06Download file---, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.039
2024-06-14 12:25:00Download file---, Tran Peak-0.032, Long Peak-0.039, Vert Peak-0.039
2024-06-14 12:24:54Download file---, Tran Peak-0.047, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.039
2024-06-14 12:24:49Download file---, Tran Peak-0.032, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.039
2024-06-14 12:24:08Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.063, Vert Peak-0.039
2024-06-14 12:24:00Download file---, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.134, Vert Peak-0.047
2024-06-14 12:23:47Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2024-06-14 12:23:44Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2024-06-14 12:23:41Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.055, Vert Peak-0.047
2024-06-14 12:23:34Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.047
2024-06-14 12:23:10Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2024-06-14 12:23:07Download file---, Tran Peak-0.102, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.063
2024-06-14 12:23:04Download file---, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.071
2024-06-14 12:23:01Download file---, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.063
2024-06-14 12:22:54Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.047
2024-06-14 12:21:47Download file---, Tran Peak-0.039, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.039
2024-06-14 12:21:37Download file---, Tran Peak-0.032, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.047
2024-06-14 12:21:34Download file---, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.047
2024-06-14 12:21:30Download file---, Tran Peak-0.118, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.047
2024-06-14 12:21:00Download file---, Tran Peak-0.032, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.039
2024-06-14 12:20:57Download file---, Tran Peak-0.032, Long Peak-0.047, Vert Peak-0.047