INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

Измервател за взриво-сеизмична активност Победа

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...561

Event Time Download Description
2024-07-11 13:34:24Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:30:31Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:28:48Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:27:16Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:26:43Download file---, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:26:20Download file---, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:26:12Download file---, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:25:59Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.110
2024-07-11 13:24:15Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.095
2024-07-11 13:24:11Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:24:08Download file---, Tran Peak-0.134, Long Peak-0.229, Vert Peak-0.110
2024-07-11 13:24:05Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:23:44Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:23:41Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:23:33Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:22:52Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:22:48Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:22:45Download file---, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.110
2024-07-11 13:22:29Download file---, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.110
2024-07-11 13:22:11Download file---, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.150, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:22:01Download file---, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.134
2024-07-11 13:21:31Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.126, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:21:22Download file---, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.110
2024-07-11 13:20:57Download file---, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.181, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:20:50Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.118, Vert Peak-0.110
2024-07-11 13:20:46Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.158, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:20:43Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.102
2024-07-11 13:20:40Download file---, Tran Peak-0.110, Long Peak-0.142, Vert Peak-0.134
2024-07-11 13:20:37Download file---, Tran Peak-0.150, Long Peak-0.197, Vert Peak-0.134
2024-07-11 13:20:33Download file---, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.166, Vert Peak-0.102