INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

Измервател за взриво-сеизмична активност Победа

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...285

Event Time Download Description
2021-12-06 19:04:03Download fileTran, Tran Peak-0.567, Long Peak-0.465, Vert Peak-0.229
2021-12-05 18:49:59Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.504
2021-12-04 02:03:05Download fileTran, Tran Peak-1.907, Long Peak-2.002, Vert Peak-1.766
2021-12-04 01:16:11Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.583
2021-12-03 23:15:17Download fileTran, Tran Peak-2.719, Long Peak-2.672, Vert Peak-2.443
2021-12-03 10:23:57Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.402
2021-12-03 09:55:32Download fileVert, Tran Peak-15.874, Long Peak-15.740, Vert Peak-16.402
2021-12-03 09:54:39Download fileTran, Tran Peak-51.555, Long Peak-42.270, Vert Peak-23.913
2021-12-03 08:21:26Download fileTran, Tran Peak-2.853, Long Peak-2.475, Vert Peak-3.003
2021-12-03 07:43:35Download fileTran, Tran Peak-0.946, Long Peak-0.859, Vert Peak-0.977
2021-12-03 07:30:21Download fileTran, Tran Peak-8.426, Long Peak-7.740, Vert Peak-8.623
2021-12-03 07:29:54Download fileTran, Tran Peak-2.672, Long Peak-2.183, Vert Peak-2.696
2021-12-03 07:24:50Download fileTran, Tran Peak-2.711, Long Peak-2.483, Vert Peak-2.680
2021-12-03 07:02:09Download fileTran, Tran Peak-1.553, Long Peak-1.088, Vert Peak-1.576
2021-12-03 06:58:40Download fileTran, Tran Peak-2.924, Long Peak-2.057, Vert Peak-3.168
2021-12-03 06:58:20Download fileTran, Tran Peak-1.907, Long Peak-1.655, Vert Peak-1.923
2021-12-03 06:57:20Download fileTran, Tran Peak-1.387, Long Peak-0.985, Vert Peak-1.293
2021-12-03 06:48:37Download fileTran, Tran Peak-1.600, Long Peak-1.222, Vert Peak-1.568
2021-12-03 06:48:12Download fileTran, Tran Peak-2.530, Long Peak-2.049, Vert Peak-2.664
2021-12-03 06:44:18Download fileTran, Tran Peak-13.289, Long Peak-12.776, Vert Peak-13.951
2021-12-03 06:42:47Download fileTran, Tran Peak-1.174, Long Peak-0.985, Vert Peak-1.159
2021-12-03 06:37:49Download fileTran, Tran Peak-2.026, Long Peak-1.332, Vert Peak-2.018
2021-12-03 06:34:06Download fileTran, Tran Peak-2.830, Long Peak-2.451, Vert Peak-2.822
2021-12-03 06:27:36Download fileTran, Tran Peak-1.781, Long Peak-1.403, Vert Peak-1.821
2021-12-03 06:18:08Download fileTran, Tran Peak-1.970, Long Peak-2.136, Vert Peak-2.491
2021-12-03 05:35:14Download fileTran, Tran Peak-2.231, Long Peak-2.191, Vert Peak-2.601
2021-12-03 05:22:10Download fileTran, Tran Peak-1.419, Long Peak-1.103, Vert Peak-1.553
2021-12-03 04:59:16Download fileTran, Tran Peak-0.922, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.883
2021-12-03 04:52:15Download fileTran, Tran Peak-1.096, Long Peak-0.678, Vert Peak-1.198
2021-12-03 02:35:53Download fileTran, Tran Peak-9.206, Long Peak-7.898, Vert Peak-9.947