INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

Измервател за взриво-сеизмична активност Победа

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...475

Event Time Download Description
2024-03-31 20:41:43Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.071
2024-03-31 20:34:45Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.079
2024-03-31 19:51:15Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.071
2024-03-31 19:50:08Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.071
2024-03-31 19:40:27Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.110, Vert Peak-0.071
2024-03-31 19:35:40Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.071
2024-03-31 19:33:00Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.102, Vert Peak-0.063
2024-03-31 18:59:07Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.063
2024-03-31 18:45:24Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2024-03-31 18:43:58Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2024-03-31 18:42:45Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2024-03-31 18:41:53Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2024-03-31 18:41:04Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.055
2024-03-31 18:40:59Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2024-03-31 18:40:22Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2024-03-31 18:37:33Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2024-03-31 18:36:31Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2024-03-31 18:36:28Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2024-03-31 18:36:02Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2024-03-31 18:35:43Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.047
2024-03-31 18:35:32Download file---, Tran Peak-0.079, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2024-03-31 18:35:02Download file---, Tran Peak-0.087, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2024-03-31 18:34:45Download file---, Tran Peak-0.055, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2024-03-31 18:34:36Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.087, Vert Peak-0.055
2024-03-31 18:31:38Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.095, Vert Peak-0.055
2024-03-31 18:29:41Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2024-03-31 18:28:27Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047
2024-03-31 18:28:24Download file---, Tran Peak-0.095, Long Peak-0.071, Vert Peak-0.047
2024-03-31 18:22:47Download file---, Tran Peak-0.071, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.055
2024-03-31 18:22:19Download file---, Tran Peak-0.063, Long Peak-0.079, Vert Peak-0.047