"Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД е дружество за добив и преработка на руди от находище „Хан Крум".

Находище „Хан Крум” попада в административните граници на община Крумовград. Рудник Ада тепе от находището се намира на около 3 км. югозападно от град Крумовград. Разполага се в района на връх Ада тепе и заема площ около 0.7 км2 . В находището се включват и разположените в близост около връх Ада тепе участъци: Сърнак, Скалак, зона Синап, Къклица и Къпел.

Политиката и действията на Дънди Прешъс Металс Крумовград са насочени към постигане и поддържане на най-високи стандарти на работа и безопасност, опазване на здравето и околната среда, подобряване на благосъстоянието на региона. Сред ценностите ни са уважение и грижа за хората, поддържане на открит диалог с местните общности, подобряване и опазване на околната среда, и подкрепа на дългосрочното икономическо развитие на близките населени места, подпомагане възстановяването и поддържането на културните традиции, развитие на качествено образование

Миннодобивните и преработвателни дейности включват експлоатация на открит рудник, на трошачна инсталация с конвенционално натрошаване, смилане и флотационно преработване за получаване на концентрат на благородни метали.